left-nav-bottom-logo

Voorwaarden

Algemeen
Corendon Airlines, hoofdkantoor gevestigd in Antalya, Turkije (hierna te noemen Corendon) bezit en opereert vanuit de Turistik Hava Taşımacılık A.Ş.
 
De volgende voorwaarden en condities gelden voor het gebruik van de website.
Indien u niet akkoord gaat met enige van deze voorwaarden en condities is het u niet toegestaan de site te gebruiken.
 
Door deze site te openen en te gebruiken, gaat u akkoord met en dient u zich te houden aan de volgende voorwaarde en condities.
 
Corendon behoudt zich het recht voor deze voorwaarden en condities te allen tijden aan te passen en te veranderen.
 
Gewijzigde voorwaarden zijn per omgaande geldig en door de website te gebruiken na de aangekondigde wijzigingen gaat u akkoord met de nieuwe voorwaarden. Het is uw eigen verantwoordlijkheid om op de hoogte te zijn van zulke wijzigingen
 
Aansprakelijkheid
Corendon is geenszins aansprakelijk of verantwoordelijk voor de informatie of de toegankelijkheid van deze website of voor tijdelijke ontoegankelijkheid om deze website te kunnen raadplegen. 
Het productie-en update proces van deze website wordt met de grootst mogelijke zorg uitgevoerd, echter Corendon is op geen enkele manier aansprakelijk te stellen voor mogelijke abusievelijke , incomplete en/of verkeerde informatie
 
Corendon kan niet garanderen dat deze site altijd probleemloos werkt en/of dat de verbonden servers te allen tijden functioneren. De informatie op deze site wordt geleverd door Corendon en/of derde partijen. Corendon is op generlei wijze verantwoordelijk voor de accuratesse en de correctheid van deze informatie.
 
Alle Intellectueel eigendom
Rechten van het Corendon logo en het handelsmerk ‘Corendon’ berusten bij Corendon International Trade B.V.
 
Corendons handelsnaam, handelsmerk en logo’s zijn geregistreerde handelsmerken. Reproductie, republicatie of verspreiding van enig materiaal zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de eigenenaar van deze informatie is streng verboden. Corendon behoudt zich het recht voor om informatie te verbergen en/of te verwijderen van deze website in geval van inbreuk op de rechten van derden
 
Links
Links en referenties naar andere websites of bronmateriaal die beheerd worden door derden zijn ingeperkt op deze site. Deze worden geleverd voor het gemak en de interesse van de gebruikers. Graag herinneren we u eraan dat we geen controle hebben over en niet verantwoordelijk zijn voor enige informatie, enige service en/of levering op deze sites en niet voor mogelijke overtredingen van hun privacy regelementen en/of het verkrijgen van gegevens.
 
Toepasselijk Recht
Het gebruik voor deze website, waar de hier eerder genoemde voorwaarden en condities op van toepassing zijn, is beschermd door de wetgeving van Turkije.
 
Enig geschil tussen u en ons aangaande of voortkomend uit het gebruik van deze website, op welke manier dan ook, valt onder het toepasselijk recht van Het Turkse Gerechtshof in Antalya.
 
Corendon Airlines 
Antalya, februari 2006