Oprichting van Twin Cities World Tourism Association tijdens bijeenkomst van Pacific Asia Travel Association

Tijdens de bijeenkomst van de grootste toerisme-organisatie ter wereld de Pacific Asia Travel Association (PATA) in Maleisië is de oprichting aangekondigd van de Twin Cities World Tourism Association, (TCWTA) die de doelstelling heeft een bijdrage te leveren aan blijvende ontwikkeling en voortuitgang van toerisme.
 
Dit jaar werd van 12 – 16 september in de Maleisische stad Langkawi de 12 Algemene Vergadering gehouden van de Pacific Asia Travel Association (PATA), een maatschappelijke organisatie die in 1951 werd opgericht om in het Pacifische Aziatische wereldeel een bijdrage te leveren aan een blijvende ontwikkeling en bevordering van toerisme in de regio.
Tijdens de jaarvergadering van PATA, één van ‘s werelds meest gereputeerde toerisme-organisaties, waaraan dit jaar meer dan 4000 toerisme-deskundigen en leiders deelnamen, is de oprichting aangekondigd van de Twin Cities World Tourism Association (Tweeling Steden Wereld Toerisme Associatie) met de doelstelling een bijdrage te leveren aan blijvende ontwikkeling en bevordering van toerisme. De verschijning van Ursala Binder, echtgenote van Thomas-Peter Binder, Voorzitter van de Wereld Zustersteden Toerisme Associatie, in het uniform van Corendon Airlines’ cabinebemanning en de promotie die zij verzorgde op de stand van Corendon Airlines, één van de oprichter-sponsors van de Tweeling Steden Associatie, heeft veel aandacht getrokken in de buitenlandse pers.
 
Als één van de oprichters van de Tweeling Steden organisatie, die wereldwijd 7000 steden verenigt en die tussen “zustersteden” sterke toerisme-relaties steunt, verklaarde Hüseyin Baraner: “Met de oprichting van Twin Cities beogen wij projecten tot stand te brengen die tussen zustersteden het toerisme en de handelsbetrekkingen verdiepen. Door deze projecten zullen tussen steden en kulturen sterkere en blijvende banden ontstaan. Het toerisme is zonder twijfel een belangrijk middel om zulke banden te realiseren.  Een van de belangrijkste elementen waaraan wij waarde hechten, zijn programma’s die plaatselijke reisagenten ondersteunen.” aldus Baraner
 
Twin Cities World Tourism Association (TCWTA)
 
De aankondiging van de oprichting van de TCWTA vond plaats op 14 september 2018 in de Maleisische stad Langkawi tijdens de PATA bijeenkomst, waarbij Thomas-Peter Binder, Voorzitter van de Associatie van Zwitserse Gemeenten, tot voorzitter en de Turkse toerisme-ondernemer Hüseyin Baraner tot Algemeen Secretaris werden gekozen. Er is bepaald dat de samenwerking tussen Mersin en Gossau-Zürich de prioriteit krijgt en dat toeristische banden tussen 7000 steden verlevendigt zal worden. TCWTA zal op 18 januari 2019 in het beroemde Volkshaus in de Zwitserse stad Zürich een “Internationale Vergadering van Grote Toerisme Organisaties en Lokale Autoriteiten” beleggen.