Privacy Beleid

Privacy Beleid

Dit privacy beleid definieert de regels inzake het gebruik van informatie over klanten en de bescherming van de privacy (persoonlijke levenssfeer) van klanten op deze website. Ons privacy beleid is gebaseerd op het feit dat u, als een individueel gebruiker van de website, maximum controle hebt over uw privacy en dat wij persoonlijke informatie over u niet aan derde partijen bekendmaken zonder uw goedkeuring.

 

 

 

Gebruik van Informatie over Klanten

U kunt onze website bezoeken zonder dat u persoonlijke informatie verstrekt. Evenwel, om ons in staat te stellen uw vluchtreservering te verwerken hebben wij bepaalde informatie nodig. Dit houdt ook persoonlijke gegevens in zoals uw naam, adres, telefoonnummer, emailadres, etc., alsmede informatie die nodig is om uw betaling te verwerken. Overeenkomstig de Wet inzake Bescherming van Persoonsgegevens, is de procedure die wij volgen wanneer wij persoonlijke informatie gebruiken, doorgegeven aan het Instituut voor Bescherming van Persoonlijke Informatie. U kunt contact met ons opnemen als het nodig is dat de informatie die u verstrekte gecorrigeerd, of veranderd moet worden.

 

 

 

IP Addressen / Cookies

Cookies zijn kleine deeltjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op de harddrive van uw computer en die Corendon in staat stellen om bepaalde gegevens te verstrekken, zoals het onthouden van uw adres, zodat u dat niet elke keer opnieuw hoeft op te geven als u een reservering maakt. Cookies kunnen van uw harddrive verwijderd worden als u dat wenst. De meeste web browsers accepteren cookies automatisch, maar u kunt uw browser instellingen veranderen om dit te voorkomen. Zelfs zonder een cookie kunt u de meeste functies op de website gebruiken. Onze cookies bevatten geen enkele persoonlijke identificatie informatie.

 

 

Links

Deze website bevat links naar andere websites. Wij vestigen uw aandacht erop dat als u deze links aanklikt, u op een andere website klikt. Wij adviseren u om de privacy verklaring van deze link-sites te lezen omdat hun privacy beleid kan verschillen van de onze. Corendon wil u eraan herinneren dat het geen controle heeft op, of verantwoordelijkheid draagt voor enige informatie die op deze sites worden verstrekt.

 

 

Bescherming van Informatie

Wij behandelen persoonlijke informatie die aan ons online is verstrekt met de grootste zorgvuldigheid en nemen stappen om het veilig te houden en zorgen ervoor dat het alleen voor legale doeleinden wordt gebruikt. Uitsluitend bevoegde stafleden van onze firma hebben toegang tot uw persoonsgegevens. De informatie die wij ontvangen en via internet behouden wordt beveiligd door moderne, toegepaste technologie, die zal worden bijgewerkt zodra deze technologie verbetert.

 

 

Huidig Beleid inzake Persoonlijke Informatie

Corendon, alsmede onze leveranciers worden steeds vaker verplicht door nieuwe wetten om grenscontrole-organisaties toegang te verlenen tot passagiersgegevens. Dientengevolge is het mogelijk dat informatie die wij over u hebben en over uw reisarrangementen aan douane, immigratie en wetshandhavende organisaties in elk land op uw reisroute wordt verstrekt. Deze maatregelen zijn voornamelijk nodig om de veiligheid van de passagiers te verzekeren. 

 

 

Wijzigingen

Dit privacy beleid is gericht op het gebruik en de mogelijkheden van deze site. Mogelijke veranderingen en aanpassingen op deze site kunnen leiden tot wijzigingen in dit privacy beleid. In ieder geval zal Corendon de persoonsgegevens, die u aan ons wenst te verstrekken, alleen verzamelen, behouden en verwerken voor de doelen en op de manier zoals in dit privacy beleid is vastgelegd, of zoals aan u ten tijde van het verkrijgen van uw persoonsgegevens is medegedeeld.

 

 

Vragen

Indien u vragen hebt over dit privacy beleid dan kunt u per email contact met ons opnemen.

Corendon Airlines

Antalya, augustus 2006