AB Ülkelerine Seyahat Edecek Vatandaşlarımıza Yönelik Duyuru

Avrupa Birliği makamlarınca Schengen Tüzüğünde yapılan değişiklik uyarınca, AB ülkelerine seyahat edecek üçüncü ülke (AB üyesi olmayan) vatandaşlarının pasaportlarının aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir:

 Pasaportların 10 yıldan eski olmaması.

 Geçerlilik süresinin ülkeden ayrılmak için planlanan tarihten en az 3 ay daha uzun olması.

Resmi (hususi, hizmet, diplomatik) pasaportlar dahil olmak üzere on yıldan eski pasaport hamili olanlar,  AB ülkelerine seyahat etmeleri halinde sınırda kabul edilmeyerek ülkelerine geri gönderilebilmektedir.

Bu çerçevede, AB üyesi ülkelerde yaşayan veya bu ülkelere seyahat edecek vatandaşlarımızın sınır kapılarında herhangi bir sorun yaşamamalarını teminen 10 yıl veya daha eski süreli pasaportlarını yenilemeleri önem taşımaktadır.

Tüm vatandaşlarımıza saygıyla duyurulur.