Informationstekst om persondata

Oplysningstekst i overensstemmelse med loven om beskyttelse af personoplysninger

Jeg erklærer og accepterer hermed, at jeg er blevet informeret af selskabet om følgende forhold og giver mit udtrykkelige samtykke i forbindelse med (tyrkisk) persondatalov (KVKK), at identitetsdata, adresseoplysninger, kontaktoplysninger og andre personlige oplysninger, herunder men ikke begrænset til, telefon, e-mail, web, push, anmeldelse, WhatsApp og alle andre mundtlige, skriftlige og digitale kanaler, der direkte eller indirekte vedrører nedenstående formål, kan behandles i et fysisk eller elektronisk miljø i en rimelig periode, tilgås, registreres, opbevares og i overensstemmelse med bestemmelserne i KVKK's artikel 4 de generelle principper, der er fastsat. Navnlig princippet om opbevaring af oplysningerne for den periode, der er fastsat ved lov eller til det formål, hvortil de behandles kan ændres, omarrangeres, forklares og overføres, nedarves, klassificeres, behandles eller forhindres i at bruge oplysningerne i overensstemmelse med loven af Corendon, i sin egenskab af databeskyttelsesansvarlig for personoplysninger, der er forpligtet af databehandlerne, vil træffe de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i nr. 6698 behandling af personoplysninger, som er blevet leveret af Turistik Hava Taşımacılık A .Ş. (Tourist Air Traffic Inc.) ("Corendon" eller "Selskab") til orientering for at give passagererne de produkter og tjenester, der tilbydes af Corendon på de bedste betingelser, direkte eller indirekte, i forbindelse med identitetsoplysningerne for at levere produkter og tjenester pålideligt og stabilt, for at maksimere kundetilfredsheden, foretage betalinger, til at udføre forskellige operationer i forbindelse med disse tjenester, til at udføre og udvikle operationer for de nævnte produkter og tjenester, eller forskellige produkter og tjenester fremme, markedsføring, udføre reklame- og kampagneaktiviteter, informere kunderne om muligheder, kampagner og andre tjenester og opfylde kravene i kontrakter, der er underskrevet med kunder.

Jeg anerkender hermed og udtrykkeligt samtykker til mine personlige oplysninger med forbehold af ovenstående formål, som selskabet giver corendon-medarbejdere, embedsmænd, koncernselskaber (selskaber og/eller forretningspartnere, aktionærer), juridisk bemyndigede myndigheder, navnlig statslige lufthavnsmyndigheder, Generaldirektoratet for Civil Luftfart og andre myndigheder samt civile luftfartsmyndigheder i andre relevante lande. Alle nationale og internationale tjenesteydere, andre offentlige institutioner og organisationer til at udføre deres aktiviteter, uafhængige revisionsfirmaer inden for rammerne af juridiske forpligtelser og juridiske begrænsninger, undersøgelsesselskaber, forretningspartnere og tjenesteudbydere, hvorfra Corendon modtager tjenester til udførelse af de tjenester og/eller aktiviteter, der leveres til mig, og med hvem Corendon arbejder.

Jeg bekræfter også, at jeg har ret til at anmode selskabet i overensstemmelse med artikel 11 i persondataloven (KVKK), og de relevante love, følgende spørgsmål: For at få oplysninger om, hvorvidt personoplysninger om mig er blevet behandlet, anmodet om oplysninger, hvis mine personoplysninger er blevet behandlet, til hvilket formål mine personoplysninger er blevet behandlet, og om de blev brugt korrekt, at få kendskab til tredjeparter, til hvem personoplysninger er blevet sendt til internt eller i udlandet, for at anmode om korrektion af ufuldstændig eller ukorrekt behandling af personoplysninger, at anmode om, at mine personoplysninger slettes eller destrueres, hvis årsagerne til behandlingen af sådanne data udløber, for at anmode om, at sådanne anmodninger om korrektion og sletning videresendes til tredjeparter, til hvem personoplysningerne er blevet videregivet, indsigelser mod forekomsten af uønskede resultater mod mig ved udelukkende at analysere de behandlede data ved hjælp af automatiserede systemer, at kræve erstatning, hvis mine personoplysninger er tabt som følge af ulovlig behandling og for at kunne gøre krav på disse rettigheder ved at udfylde formularen på hjemmesiden www.corendon.com-airlines.com og indsende min anmodning, herunder forklaringer på min ret, jeg ønsker at bruge, med en underskrevet kopi af formularen og med de nødvendige dokumenter, der beviser min identitet på Information Technology Department of Turistik Hava Taşımacılık A.Ş. med adressen Güzeloluk Mah. 1879 Sok. Nr.: 148 07200 Antalya/Tyrkiet med de dokumenter, der beviser min identitet ved personligt eller af en notar at udlevere eller på anden måde angivet i persondataloven (KVKK).

Derudover er jeg enig i, at de personlige oplysninger, jeg deler med virksomheden, er nøjagtige og opdaterede, og at jeg vil underrette virksomheden om eventuelle ændringer af disse oplysninger. Jeg er udtrykkeligt enig i, at mine personoplysninger, herunder de personoplysninger, der er defineret i persondataloven (KVKK), behandles, anvendes og videregives med henblik på behandling inden for den respektive proces og opbevares inden for den krævede periode og bekræfter, at jeg har fået de nødvendige oplysninger. Jeg bekræfter, at jeg har læst og forstået denne tekst, Corendons politik for beskyttelse og behandling af personoplysninger og oplysningsteksten.


Fandt du ikke hvad du skulle? Kontakt os
Fandt du ikke hvad du skulle? Kontakt os