I løbet af flyvning


Baggage operations

Generel

De flytider, der står angivet i rejseplanen, er ikke en integreret del af transportkontrakten. Den kan variere mellem datoen for offentliggørelsen og datoen for booking eller rejse. Corendon Airlines informerer dig om det aktuelle planlagte flyvetidspunkt, inden du accepterer din reservationsanmodning.

Medmindre det nøjagtige flyvetidspunkt står angivet ved reservationen, er Corendon Airlines ikke forpligtet til at starte flyrejsen på et forudbestemt afgangstidspunkt, men til at udføre transporten på den dag, der står angivet i reservationen. Så snart flyvetidspunktet fastsættes, vil du blive informeret af Corendon Airlines. Corendon Airlines bestræber sig på at holde ændringer i flyvetidspunkterne på et minimum og opdatere dig om ændringerne så tidligt som muligt. De annoncerede flyvetidspunkter kan være underlagt rimelige ændringer af hensyn til udførelsen af flyvningen.

Corendon Airlines har ret til at ændre flyet og til helt eller delvist at overdrage transportvirksomheden til en tredjepart, forudsat at Corendon Airlines fortsat er ansvarlig for den bookede transport i fremtiden. Hvis vi er nødt til at foretage en ændring af flyet/flyselskabet, som du rejser med, vil vi informere dig om ændringen og det nye flyselskab så hurtigt som muligt, hvilket kan hænde frem til boarding af flyet.

Er dette spørgsmål, og svar, hjælpsomt for dig?

Mange tak for din feedback

Rygning er ikke tilladt på nogen flyvninger, ej heller brug af e-cigaretter.

Er dette spørgsmål, og svar, hjælpsomt for dig?

Mange tak for din feedback

I henhold til forordningen (SHY_IPC) om administrative bøder, der skal pålægges af generaldirektoratet for civil luftfart, som blev offentliggjort i den officielle tidende den 29.01.2013, er det oplysninger om bøder, der skal pålægges passagerer, som overtræder visse regler på vores flyvninger fra den 01.01.2014.

Er dette spørgsmål, og svar, hjælpsomt for dig?

Mange tak for din feedback

Ulydige passagerer er passagerer, der kan opføre sig på en sådan måde, at de bringer flyets, andre passagerers og besætningsmedlemmers sikkerhed i fare. Eksempler på ulydige passagerer er passagerer, der udviser en sådan adfærd, at de er forstyrrende, fornærmende, viser tegn på beruselse af alkohol eller andre stoffer, chikanerer besætningen eller andre passagerer, overtræder rygerestriktioner, ikke adlyder sikkerheds- og sikringsbestemmelser, herunder alle relaterede instruktioner fra besætningen. Hvis en passager, der ikke overholder reglerne, fortsætter med at begå en af de overtrædelser, der er fastsat i denne forordning, på trods af gentagne advarsler, vil der blive truffet yderligere sikkerhedsforanstaltninger (herunder frihedsindskrænkning) over for passageren som defineret i nationale/internationale love og procedurer efter godkendelse af den nationale civile luftfartsmyndighed. Hvis den ulydige passager fortsætter med at opretholde denne ulovlige adfærd, pålægges vedkommende desuden en bøde i overensstemmelse med bestemmelserne.

Er dette spørgsmål, og svar, hjælpsomt for dig?

Mange tak for din feedback

Forplads er et luftfartsudtryk, der dækker de områder, hvor flyvemaskinerne står parkeret i lufthavne. Når flyene har indtaget parkeringspladserne på forpladserne, udføres forskellige operationer såsom tankning, afsætning og afhentning af passagerer osv. Der er desuden en række punkter, som man skal være opmærksom på i forbindelse med forpladser. Rygning er forbudt på forpladsen. Det skal sikres, at der ikke er nogen stoffer til stede, som kan antænde eller slå gnister. Medarbejdere bør være iført reflekterende veste ved færdsel på forpladsen.

Er dette spørgsmål, og svar, hjælpsomt for dig?

Mange tak for din feedback


Fandt du ikke hvad du skulle? Kontakt os
Fandt du ikke hvad du skulle? Kontakt os