Regler for gruppereservationer

GRUPPERESERVATIONER OG BETALINGSBETINGELSER
ANTAL DAGE TILBAGE FØR FLYVNINGEN FRA BEKRÆFTELSESDATO FORUDBETALINGSSATS VARIGHED FOR OPTION
30 DAGE OG MINDRE 100% 48 TIMER
60 - 31 DAGE 60% 72 TIMER
90 - 61 DAGE (*)35% 7 DAGE
91 DAGE OG MEGET MERE (*)25% 15 DAGE

Betalingen af den samlede pris for gruppen foretages senest 30 dage før den første flyvedato.
(*) Betalingen af den samlede pris for gruppen foretages op til 50% indtil 60 dage tilbage til den første flyvedato.

 1. Antallet af passagerer skal være mindst 10 (ti) på den samme flyvning, således at en reservation kan betragtes som "Gruppe" reservation.

 2. Hvis antallet af passagerer er mindre end 10 (ti), gælder gruppebetingelserne ikke. Forudbetaling kan ikke refunderes.

 3. Gruppereservationer tildeles under alle omstændigheder ikke Åben Billet.

 4. Gruppeanmodningen behandles på grundlag af den ønskede dato og tilgængelighed.

 5. Det samlede billetbeløb skal enten overføres eller betales med kreditkort på den angivne betalingsdato.

 6. Hvis betalingen skal ske i TRY, anvendes centralbankens salgssats på betalingsdatoen.

 7. Der oprettes en valgfri forudsreservation på grundlag af reservationsagentens skriftlige samtykke til gruppepristilbuddet. Denne mulighed anvendes kun på prisen, og den giver ingen sædegaranti.

 8. Reservationsagenten er ansvarlig for opfølgningen af den givne option. Hvis betalingen ikke sker, eller betalingskuponen ikke indsendes inden for den angivne frist, annulleres reservationen.

 9. Corendon Airlines forbeholder sig ret til at ændre option og betalingsbetingelser i spidsbelastningsperioder og sæsoner.

 10. Reservationen bekræftes som endelig baseret på antallet af personer med No Name status efter betaling af det samlede beløb for gruppen senest 1 måned før den første flyvning. Navnene på passagererne skal indsendes til Corendon Airlines skriftligt mindst 1 uge før den første flyvning, der blev bekræftet som No Name tidligere. Hvis Corendon Airlines ikke modtager navnene, annulleres reservationen, og reservationsagenten pålægges bøder, der er nævnt i artikel 25.

 11. Parterne i denne kontrakt accepterer hermed Corendon Airlines' generelle transportregler, som kan findes på https://www.corendonairlines.com/general-conditions-of-carriage

 12. Gruppereservationsagent bør informere kunderne i forbindelse med deres fly med Corendon Airlines om billet-, transport- og sikkerhedsregler samt pas, visum, sundhed, valuta, immigration og lignende emner i destinationslandet.

 13. Gruppereservationsagenten skal rapportere passageroplysninger (navn, efternavn, fødselsdato, telefonnummer (GSM), e-mail osv.) fuldt, præcist og fuldstændigt, når de sælger billetter elektronisk eller indtaster dem i systemet. Sådanne oplysninger skal anvendes af Corendon Airlines til operationelle meddelelser, såsom flyaflysning eller ændringer i flyvetiden. Passagerinformation, der er oprettet i strid med reglerne af gruppereservationsagenten, annulleres af Corendon Airlines uden yderligere meddelelse til gruppereservationsagenten. Gruppereservationsagenten er ansvarlig for at skadesløsholde passagerernes eller Corendon Airlines' krav, som vil blive påløbet på grund af reservationsagentens forkerte og/eller manglende adgang til oplysninger.

 14. Gruppereservationsagenten er ansvarlig for at informere passagererne om ændringer i flyvetiden eller aflysninger fra Corendon Airlines. Hvis en sådan forpligtelse ikke er opfyldt til tiden eller slet ikke er opfyldt, skal koncernens reservationsagent kompensere alle skader og/eller omkostninger.

 15. Hvis passagererne ikke informeres med det samme, har Corendon Airlines ret til at indbringe kompensationsbetalingerne til gruppereservationsagenten i henhold til EU-forordning (EF 261/2004).

 16. Gruppereservationsagenten er forpligtet til at sikre fuld refusion af enhver betaling til passagerer, der forfalder på grund af annullering af reservationen. Hvis et sådant ansvar ikke er opfyldt, er gruppens reservationsagent forpligtet til at kompensere alle skader og/eller omkostninger.

 17. Navneændringer er tilladt gratis for op til 20% af passagerlisten op til 48 timer før flyvningen. Navneændringer er ikke tilladt mindre end 48 timer før flyvningen.

 18. I tilfælde af anmodninger om ændring af dato, flyrejse eller rute i bekræftede gruppereservationer skal flextariffen anvendes i henhold til ombookingsstrafsregler, som kan findes på https://www.corendonairlines.com/rules-and-regulations/tickets-and-reservation.

 19. For yderligere passagerreservationer efter afslutningen af gruppereservationen anvendes den aktuelle pristarif i reservationssystemet.

 20. Det beløb, der er tilbage på Corendon Airlines' konto efter fradrag af enhver straf, som kan opstå som følge af aflysninger i henhold til gruppereglerne, overføres til den eksisterende eller potentielle kreditkonto hos gruppereservationsagenten. Et sådant beløb kan bruges til en anden reservation af reservationsagenten inden for 1 år efter datoen for den første reservationsoprettelse.

 21. Gruppens betalingsbeløb, som kan betales uden at afspejle nogen straf efter annulleringer fra Corendon Airlines, overføres til den eksisterende eller potentielle kreditkonto hos gruppereservationsagenten.

 22. Hvis gruppens reservationsagent sælger individuelle billetter ved hjælp af gruppeprisen, annulleres en sådan reservation. Hvis Corendon Airlines finder en sådan reservation op til 21 dage før flyvningen, annulleres reservationen af Corendon Airlines, og forudbetalingen refunderes ikke. Kompensationsforpligtelsen i sådanne tilfælde tilhører gruppens reservationsagent.

 23. Enhver sag, der vil forhindre parterne i at opfylde deres ansvar og pligter mod hinanden på grund af ekstraordinære udviklinger, der vil ske uden for parternes kontrol, som ikke blev fundet fra datoen for udførelsen af denne kontrakt (såsom strejke, lockout, naturkatastrofer, krig, terror, brand, opstand, blokade, pandemi, epidemi, lukning af lufthavnen, osv.) betragtes som force majeure-begivenhed. I sådanne tilfælde bør den eller de parter, der berøres af udviklingen, som betragtes som force majeure, straks underrette den anden part skriftligt. Hvis en force majeure-begivenhed varer mere end tredive (30) dage, har parterne ret til at opsige kontrakten.

 24. Parterne accepterer hermed persondataloven (KVKK), som kan findes på https://www.corendonairlines.com/KVKKandGDPR.pdf samt i EU's persondatalovgivning (GDPR).

 25. De bødekvoter, der vil blive anvendt på grundlag af det samlede billetbeløb, beregnes i henhold til nedenstående tabel.

BØDEFORHOLD, DER SKAL ANVENDES BASERET PÅ DET SAMLEDE BILLETBELØB

Gruppeaflysningsforhold \ Tid tilbage til flyvningen Op til 90 dage Mellem 89-61 dage Mellem 60-31 dage Mellem 30-0 dage
100% - %76 20% af det annullerede billetbeløb 30% af det annullerede billetbeløb 50% af det annullerede billetbeløb (*) 100% af det annullerede billetbeløb
75% - % 51 15% af det annullerede billetbeløb 20% af det annullerede billetbeløb 30% af det annullerede billetbeløb 50% af det annullerede billetbeløb
50% - 21 % 10% af det annullerede billetbeløb 15% af det annullerede billetbeløb 20% af det annullerede billetbeløb 30% af det annullerede billetbeløb
20% og derunder 0% af det annullerede billetbeløb 10% af det annullerede billetbeløb 15% af det annullerede billetbeløb 20% af det annullerede billetbeløb

(*) Betinget af betaling af det samlede billetbeløb

(**) Brændstoftillægget kan ikke refunderes.


Fandt du ikke hvad du skulle? Kontakt os
Fandt du ikke hvad du skulle? Kontakt os