Inne zasady dotyczące bagażu


 
 
 

Odbiór bagażu

Za odebranie bagażu po przybyciu na lotnisko odpowiada pasażer. Tylko pasażer, którego nazwisko widnieje na przywieszce bagażowej, może odebrać bagaż.

 

Przedmioty, które nie mogą być przewożone w bagażu i inne informacje

Zalecamy, aby wszyscy pasażerowie posiadający delikatne, cenne lub ważne przedmioty/dokumenty nie przwozili ich w bagażu rejestrowanym, a jeśli to możliwe i przepisy na to pozwalają, powinny być przewożone w bagażu podręcznym lub za pośrednictwem usługi cargo. Jeśli zdecydujesz się umieścić je w bagażu rejestrowanym, zdecydowanie zalecamy wykupienie odpowiedniego ubezpieczenia, które pokryje wartość Twoich przedmiotów.

Corendon Airlines nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie bagażu.

Corendon Airlines nie zezwala na umieszczanie w bagażu rejestrowanym parasoli, lasek ani innych podobnych przedmiotów ze względu na możliwość uszkodzenia bagażu własnego lub innych osób.

Corendon Airlines nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie wystających części, takich jak koła, stopki, zamki, paski, uchwyty do pociągania lub inne przedmioty przymocowane do bagażu; oraz wszelkie przedmioty zagubione w wyniku źle zabezpieczonego bagażu.

Corendon Airlines nie ponosi odpowiedzialności za utratę rzeczy osobistych pozostawionych na terminalu lotniska lub na pokładzie samolotu. Wszelkie przedmioty pozostawione na pokładzie przez pasażerów są dostarczane do biura rzeczy znalezionych w miejscu docelowym, w którym samolot wylądował.

Corendon Airlines nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzone jakiekolwiek przedmioty w Twoim bagażu.

Wszystkie reklamacje należy kierować do działu obsługi klienta Corendon Airlines; muszą być wypełnione w języku angielskim lub tureckim https://www.corendonairlines.com/pl/centrum-pomocy/kontakt/formularz-kontaktowy-z-klientem

Corendon Airlines opierają rozliczenia na podstawie wagi bagażu w przypadku uszkodzenia/zagubienia bagażu. Prywatne firmy ubezpieczeniowe opierają rozliczenia na wartości.

 


Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Skontaktuj się z nami
Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Skontaktuj się z nami