Ochrona Danych Osobowych

Ochrona Danych Osobowych

Dokument informacyjny o ochronie danych osobowych w Corendon

Spis treści

Administrator danych

Zakres, cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Nasz prawnie uzasadniony interes w przetwarzaniu danych

Strona internetowa Corendon

Przeglądanie strony internetowej oraz tworzenie plików dziennika

Korzystanie z plików cookie

Korzystanie z usług oferowanych przez naszą stronę internetową

Przetwarzanie danych w celu realizacji umowy sprzedaży biletów

Inne obowiązki dotyczące przetwarzania danych

Obowiązek identyfikacji danych osobowych

Okres przetwarzania danych osobowych

Udostępnianie danych osobowych podmiotom trzecim

Prawa właściciela przetwarzanych danych osobowych

Zgoda

Prawo do sprzeciwu na mocy art. 21 GDPR

Wyłączenie odpowiedzialności i informacja o ochronie danych osobowych

 

Corendon przywiązuje dużą wagę do ochrony Państwa danych osobowych. Niniejszy dokument dostarcza informacji o rodzaju danych osobowych przetwarzanych, gdy (i) odwiedzono stronę internetową Corendon (pkt. 3.1); (ii) dokonano zakupu biletów za pośrednictwem naszej firmy (pkt.4).

  1. Administrator danych

Jako Administrator Danych oraz zgodnie z (art. 4 GDPR – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowychNr 7, art. 3 ust. 1 lit. i) DPL –tureckiej Ustawyo ochronie danych osobowych), informujemy o przetwarzaniu Państwa danych osobowych (art. 4 GDPR Nr 1, art.3 ust. 1 lit. b) DPL) w związku z korzystaniem ze strony internetowej https://www.corendonairlines.com(„Strona“) naszej spółki Turistik Hava Taşımacılık A.Ş. (TR-07200 Antalya, Türkiye, Güzeloluk Mah. 1879. Sok. No: 148, Muratpaşa / Antalya / Türkiye) (zwanej dalej „Corendon”)oraz ze sprzedażą naszych produktów i usług.

W przypadku dalszych pytań dotyczących ochrony danych osobowych w związku ze Stroną lub usługami oferowanymi za pośrednictwem Strony, prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych:

Turistik Hava Taşımacılık A.Ş. Inspektor Ochrony Danych:

Adres e-mail: kisiselveriler@corendon-airlines.com

 

Corendon przykłada ogromną wagę do poufności i ochrony Państwa danych osobowych. Przygotowaliśmy dla Państwa niniejszy dokument informacyjny, aby wyjaśnić powody i sposób przetwarzania Państwa danych osobowych oraz określić podmioty, którym te dane są udostępniane przez Corendon. Corendon przetwarza Państwa dane osobowe, udostępniane nam za pośrednictwem naszej strony internetowej oraz innych elektronicznych kanałów komunikacji i sprzedaży, zgodnie z niniejszym dokumentem informacyjnym.

 

2. Zakres, cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych nr 6698 („DPL”) i ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (rozporządzenie UE 2016/679) („GDPR”) oraz, w stosownych przypadkach, z  niemiecką ustawą (w szczególności BDSG 2018) („Legislacja dotycząca ochrony danych osobowych”).

 

W następujących przypadkach dane osobowe są gromadzone bezpośrednio od naszych użytkowników bądź z innych źródeł (wymienionych poniżej) i wykorzystywane do celów określonych we właściwych przepisach.

3. Nasz prawnie uzasadniony interes w przetwarzaniu danych

W przypadku, gdy artykuł 6 ust. 1 lit. f) GDPR stanowi podstawę prawną przetwarzania danych, nasz prawnie uzasadniony interes obejmuje, oprócz wskazanych wyżej celów, kwestie wymienione poniżej:

Ochrona spółki przed szkodami materialnymi i niematerialnymi

Profesjonalizacja i udoskonalanie (w stosunku do naszych produktów i usług)

Optymalizacja kosztów (kontrola i minimalizacja)

3.1. Strona internetowa Corendon

3.2 Zasady przeglądania strony internetowej i tworzenie plików dziennika

Za każdym razem, gdy logują się Państwo na naszej stronie internetowej jako użytkownik, nasz system automatycznie żądadanych i informacji z systemu komputerowego i zapisuje je. W tym kontekście gromadzone są następujące dane („dane techniczne”):

  1. Informacje o typie i wersji przeglądarki internetowej
  2. System operacyjny użytkownika
  3. Dostawca usług internetowych użytkownika
  4. Adres IP użytkownika
  5. Data i godzinalogowania
  6. Strony internetowe, za pośrednictwem których system użytkownika dotarł do naszej strony internetowej
  7. Strony internetowe, do których użytkownik dotarł za pośrednictwem naszej strony internetowej

Dana te są także przechowywane w plikach dziennika naszego systemu. Dane te nie są przechowywane w połączeniu z innymi danymi osobowymi użytkownika.

Wspomniane informacje techniczne gromadzimy w celach ochrony (sieci) (na przykład walki z cyberatakami), marketingowych, lepszego zrozumienia potrzeb naszych użytkowników, stałego udoskonalania naszej strony internetowej oraz zapewnienia możliwości jej przeglądania na komputerze użytkownika.

Celem przechowywania danych w plikach dziennika jest zapewnienie funkcjonowania strony. Korzystamy również z danych, by zoptymalizować stronę i zapewnić bezpieczeństwo naszym systemom technologii informacyjnej. Dane nie są analizowane pod kątem jakichkolwiek celów marketingowych. Podstawę prawną dla tymczasowego przechowywania danych i plików dziennika stanowi art. 6 ust. 1 GDPR.

3.3. Korzystanie z plików cookie

Nasza strona internetowa używa plików cookie. Pliki cookie są plikami tekstowymi przechowywanymi w przeglądarce internetowej lub w przeglądarce internetowej systemu komputerowego użytkownika. Kiedy użytkownik ma dostęp do strony internetowej, plik cookie może być zapisany w systemie operacyjnym użytkownika. Taki plik cookie zawiera sekwencje znaków umożliwiających identyfikację przeglądarki, w przypadku ponownego odwiedzenia strony.

Pliki cookie są przechowywane w komputerze użytkownika.Użytkownik posiadają pełną kontrolę nad wykorzystywaniem plików cookie. Pliki cookie można wyłączyć lub ograniczyćzmieniając ustawienia w przeglądarce internetowej. Można także, w każdej chwili,usunąć przechowywane pliki cookie. Czynność ta może być wykonana automatycznie. Wyłączenie plików cookie na naszej stronie internetowej może uniemożliwić korzystanie ze wszystkich jej funkcji. Aby uzyskać więcej informacji na temat wykorzystywaniaplików cookie, ich celu i podstawy prawnej, prosimy zapoznać się z naszą Polityką Plików Cookie.

3.4. Korzystanie z usług oferowanych na naszej stronie internetowej

Na naszej stronie internetowej oferowane są różne usługi i aplikacje. Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych użytkownika lub naszego klienta jest konieczne do realizacji tych ofert.

Corendon może wykorzystywać Państwa dane osobowe do następujących celów:

Dostarczanie Państwu jak najlepszych wrażeń podczas korzystania z naszej strony,

Dostarczanie Państwu poszukiwanych ofert i usług,

Dostarczanie specjalnych ofert na połączenia lotnicze oraz usługi, a także tworzenie, zestawianie, zgłaszanie, weryfikowanie, analizowanie oraz ocenianie baz danych,

Analizowanie sposobu korzystania z naszej strony internetowej oraz innych kanałów komunikacji i sprzedaży oraz personalizacja wybranych przez Państwa kanałów komunikacji, którymi dzielicie się z nami bezpośrednio lub za pośrednictwem usługodawców, aby zaoferować Państwu jeszcze lepszą obsługę,

Badania nad rozwojem naszych produktów i usług oraz możliwościami ich personalizacji z uwzględnieniem Państwa indywidualnych preferencji, promowanie naszych usług lub związanych z nimi produktów, ustanowienie kanałów komunikacji handlowej w celu promowania nowych produktów, dostarczanie Państwu specjalnych ofert na przeloty lotnicze, wyszukiwanie korzystnych taryf opłat za zmianę rezerwacji oraz innych informacji, które mogą Państwa zainteresować,

W oparciu o wyraźną zgodę wyrażoną przez Państwa zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) GDPR oraz art. 5 ust. 1 DPL;

Dostarczanie ofert i świadczenie usług żądanych przez Corendon;

Zarządzenie powiązanymi danymi, gdy to konieczne,

 

W ramach odpowiedzialności umownej, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) GDPR oraz art. 5 ust. 2 lit. c) DPL;

Dostarczanie specjalnych ofert na przewozy lotnicze i usługi,

Tworzenie, zestawianie, zgłaszanie, weryfikowanie, analizowanie oraz ocenianie baz danych; generowanie danych statystycznych,

Analizowanie sposobu korzystania z naszej strony internetowej oraz innych kanałów komunikacji i sprzedaży oraz personalizacja wybranych przez Państwa kanałów komunikacji, którymi dzielicie się z nami bezpośrednio lub za pośrednictwem usługodawców, aby zaoferować Państwu jeszcze lepszą obsługę,

Badania nad rozwojem naszych produktów i usług oraz możliwościami ich personalizacji z uwzględnieniem Państwa indywidualnych preferencji, promowanie naszych usług lub związanych z nimi produktów, ustanowienie kanałów komunikacji handlowej w celu promowania nowych produktów, dostarczanie Państwu specjalnych ofert na przeloty lotnicze, wyszukiwanie korzystnych taryf opłat za zmianę rezerwacji oraz innych informacji, które mogą Państwa zainteresować,

Ochrona bezpieczeństwa lotów oraz mienia Corendon, życia i mienia jej pracowników, usługodawców Corendon oraz ich pracowników lub gości Corendon,

Zapobieganie oszustwom, przeprowadzanie audytów wewnętrznych, zapewnianie bezpieczeństwa oraz rozpatrywanie roszczeń prawnych i innych;

Uwzględniając nasz prawnie uzasadniony interes, zgodnie z art.6 ust. 1 lit. f)  GDPR, art. 5 ust. 2 lit. f) DPL;

Wypełnianie zobowiązań prawnych, w tym przestrzeganie prawa mającego zastosowanie do Corendon lub realizacja zadań w interesie publicznym lub wykonywanie nakazów organu rządowego;

Wykonywanie obowiązku prawnego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) GDPR, art. 5 ust. 2 lit. a), art. 5ust. 2 lit. ç) DPL.

Zgodnie z wyżej wymienionymi celami możemy gromadzić od Państwa następujące informacje:

Państwa imię i nazwisko, zawód, adres, numer telefonu i faksu, adres e-mail oraz inne dane kontaktowe,

Informacje o dowodzie osobistym i paszporcie,

Szczegółowe dane dotyczące rezerwacji biletu i lotu,

Informacje dotyczące fakturowania oraz narzędzi płatniczych,

Informacje dotyczące zamówionego produktu,

Osobiste zainteresowania,

Podane przez Państwa informacje dotyczące oczekiwań i skarg odnośnie naszych produktów i usług,

Informacje o sposobie korzystania z naszej strony internetowej i innych kanałów komunikacji,

Państwa preferencje produktowe i usługowe oraz wcześniejsze doświadczenia.

 

Przetwarzanie danych w celu realizacji umowy sprzedaży biletów

Przy zakupie przez Państwa biletu lotniczego od spółki Corendon (na naszej stronie internetowej bądź za pośrednictwem naszych partnerów) przetwarzamy Państwa dane osobowe w następujących celach:

Lepsze zaspokojenie Państwa potrzeb związanych z podróżą

W ramach zobowiązania umownego, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) GDPR, art. 5 ust. 2 lit c) DPL oraz uwzględniając nasz prawnie uzasadniony interes, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) GDPR, art. 5 ust. 2 lit. f) DPL;

Aby realizować cele wymienione w art. 4 powyżej, gromadzimy następujące dane:

Państwa imię i nazwisko, zawód, adres, numer telefonu i faksu, adres e-mail oraz inne dane kontaktowe,

Informacje o dowodzie osobistym i paszporcie,

Szczegółowe dane dotyczące rezerwacji biletu i lotu,

Informacje dotyczące fakturowania oraz narzędzi płatniczych,

Informacje dotyczące zamówionego produktu,

Osobiste zainteresowania,

Podane przez Państwa informacje dotyczące oczekiwań i skarg odnośnie naszych produktów i usług,

Informacje o sposobie korzystania z naszej strony internetowej i innych kanałów komunikacji,

Państwa preferencje produktowe i usługowe oraz wcześniejsze doświadczenia.

 

5. Inne obowiązki dotyczące przetwarzania danych

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane na mocy statusów prawnych (prawo handlowe, prawo zobowiązań, prawo podatkowe i inne powiązane przepisy) w zakresie, w jakim jest to niezbędne, zgodnie z obowiązkiem ich przechowywania oraz spełniając wymogi wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa.

Obowiązek identyfikacji danych osobowych

Na naszej stronie internetowej rubryki, które muszą zostać wypełnione przez użytkownika są zidentyfikowane na podstawie przepisów prawa lub umów. Dokładnie wypełniając te rubryki umożliwiają Państwo Corendon świadczenie usługi zgodnie z umową.

Okres przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez (zgodny z prawem) okres, w którym możliwe jest podjęcie działań prawnych przeciwko Corendon. Ponadto, dane osobowe są przechowywane przez określony czas, do czego spółka Corendon jest prawnie zobowiązana. Obowiązek dokumentacji i przechowywania wynikają z prawa handlowego, podatkowego i przepisów dotyczących prania pieniędzy. Okresy przechowywania mogą zostać przedłużone do 30 lat na mocy lokalnych uzgodnień. Tym niemniej, Corendon ogranicza wspomniany okres przechowywania danych do minimum,w zakresie dopuszczonym przez prawo.

Udostępnianie danych osobowych podmiotom trzecim

W celu zaoferowania Państwu naszych produktów i usług zgodnie z naszymi zobowiązaniami umownymi bądź prawnie uzasadnionym interesem, Państwa dane osobowe mogą być udostępniane współpracownikom Corendon lub podmiotom trzecim, takim jak:

Inne podmioty powiązane z Corendon

Usługodawcy

Transport

Marketing

IT

Usługi płatnicze

Organizacje kredytowe

Badanie opinii klienta

Inni usługodawcy

Organa państwowe

Dane osobowe mogą zostać przekazane innym państwom lub organizacjom międzynarodowym. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Państwu oraz Państwa danych osobowych, transfer danych uzależniony jest od podjęcia niezbędnych środków ostrożności lub od decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony zgodnie z wymogami prawnymi (w szczególności ze standardowymi klauzulami umownymi opracowanymi przez Komisję Europejską) (art. 45 GDPR).

Informacje dotyczące standardowych klauzul umownych opracowanych przez Komisję Europejską są dostępne na stronie:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:039:0005:0018:EN:PDF.

Komisja Europejska udostępniła następujący link w celu udzielenia informacji na temat decyzji stwierdzających odpowiedni poziom ochrony danychhttps://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en#dataprotectionincountriesoutsidetheeu.

Informacje na temat stosowanych środków bezpieczeństwa można uzyskać pisząc na adres kisiselveriler@corendon-airlines.com.

Ponadto, spoczywa na nas obowiązek przekazania danych osobowych władzom niemieckim i międzynarodowym (zgodnie z lokalnymi i międzynarodowymi uzgodnieniami i umowami oraz art. 6 ust. 1 lit. c) GDPR).

 

Prawa właściciela przetwarzanych danych osobowych

Celem Corendon jest rzetelne i przejrzyste przetwarzanie danych. Ogromne znaczenie ma dla nas prawo osoby, której dane dotyczą, do wniesienia sprzeciwu oraz zgodne z prawem egzekwowanie praw wymienionych poniżej:

Prawo dostępu do danych

Prawo do sprostowania danych

Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Prawo do przenoszenia danych

Prawo do sprzeciwu, jak wyżej wspomniano

Powyższe prawa regulujeustawa nr 6698 o ochronie danych osobowych i ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (Rozp. UE 2016/679)oraz, w stosownych przypadkach, niemiecka ustawa (w szczególności BDSG 2018) („Legislacja dotycząca ochrony danych osobowych”).

Aby skorzystać z tych praw prosimy o kontakt e-mail kisiselveriler@corendon-airlines.com. Prosimy pamiętać, że na podstawie obowiązku prawnego, w celu spełnienia Państwa prośby i potwierdzenia tożsamości musimy przetwarzać dane osobowe.

Ponadto, mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Corendon (art. 77 GDPR, art. 14 i 15 DPL):

Kişisel Verileri Koruma Kurumu
Nasuh Akar Mah. Ziyabey Cad. 1407. Sok. No: 4
06520 Balgat-Çankaya/Ankara

Telefon: +90 312 216 5050
Strona internetowa: http://www.kvkk.gov.tr

10. Zgoda

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

We wszystkich innych sytuacjach lub w przypadku trudności z wycofaniem zgody udzielonej dla tej strony internetowej, prosimy o kontakt e-mail kisiselveriler@corendon-airlines.com.

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W niektórych przypadkach, pomimo wycofania zgody, możemy posiadać prawo do dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych w oparciu o inną podstawę prawną (płatność wierzytelności umownych).

Zmiana zgody  |  Wycofanie zgody

11. Prawo do sprzeciwu

Prawo do sprzeciwu na mocy art. 21 GDPR

Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw, z przyczyn osobistych, wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. e) lub f), w tym profilowania na podstawie tych przepisów.

Administratorowi nie wolno już przetwarzać Państwa danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Jeżeli wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych do celów marketingu bezpośredniego, wówczas Państwa danych osobowych nie wolno już przetwarzać do takich celów.

W związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego i bez uszczerbku dla dyrektywy 2002/58/WE, mogą Państwo wykonać prawo do sprzeciwu za pośrednictwem zautomatyzowanych środków wykorzystujących specyfikacje techniczne.

12. Wyłączenie odpowiedzialności

Niniejsze informacje mają zastosowanie wyłącznie do strony internetowej https://www.corendonairlines.com

 

 

Polityka plików cookie

Polityka dotycząca plików cookie i narzędzi monitorowania

Spis treści

Inspektor ochrony danych osobowych

Definicja

Okres przechowywania

Cele

Dalsze informacje o plikach cookie wykorzystywanych na naszej stronie internetowej

Niezbędne pliki cookie

Analityczne pliki cookie

Społecznościowe pliki cookie

Reklamowe pliki cookie

Zarządzanie plikami cookie i usuwanie ich oraz wycofanie zgody

Informacja o plikach cookie

Wyłączenie odpowiedzialności

Jak chronić poufność danych osobowych?

Na kolejnych stronach,

TURİSTİK HAVA TAŞIMACILIK A.Ş. (Güzeloluk Mahallesi 1879 Sokak No :148 Antalya-TÜRKİYE) (zwana dalej „Linie Lotnicze Corendon”, „my”), udzieli informacji dotyczących wykorzystywania przez naszą stronę plików cookie, narzędzi monitorowania oraz rozszerzeń mediów społecznościowych.

2. Definicja

Nasze strony korzystają z plików cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe wysyłane przez nasze strony internetowe i zapisywane na twardym dysku komputera użytkownika lub na jego urządzeniu mobilnym i tam przechowywane do czasu odwiedzenia naszej strony internetowej. W ten sposób Państwa działania i preferowane ustawienia są zapisywane podczas korzystania z przeglądarki, by ułatwić kolejną wizytę na naszej stronie internetowej. Wówczas, zapisane informacje wrócą do serwera automatycznie, ponownie identyfikując Państwa komputer lub urządzenie mobilne przywracając preferowane ustawienia. Eliminuje to konieczność personalizacji ustawień za każdym logowaniem się na naszej stronie internetowej, co z pewnością jest korzystne dla użytkownika. Korzystamy z plików cookie, aby śledzić Państwa preferencje i udoskonalić zawartość, grafiki oraz technologię naszych ofert oraz dostosować widoczność w internecie i reklamy do Państwa potrzeb, jak również do analiz statystycznych odwiedzin strony. Na naszych stronach internetowych używamy takich technologii jak piksele liczące i śledzenie konwersji. Dla zapewnienia spójności wszystkie takie techniki zwiemy dalej plikami cookie.

Rodzaje plików cookie

Nasze strony internetowe korzystają z różnych plików cookie:

Pliki cookie pierwszej kategorii: korzystamy z plików cookie zamieszczonych i zarządzanych przez nas.

Pliki cookie podmiotów trzecich: Nasze strony internetowe korzystają także z plików cookie podmiotów trzecich. Możemy nie posiadać wiedzy na temat wszystkich podmiotów trzecich zamieszczających pliki cookie na naszych stronach internetowych. Możemy również nie wiedzieć o wszystkich plikach cookie zamieszczonych na naszych stronach przez podmioty trzecie. Za wyjątkiem analitycznych plików cookie, które pomagają nam oceniać i monitorować naszą stronę, nie śledzimy plików cookie podmiotów trzecich.

2.1. Okres przechowywania

Pliki cookie są przechowywane przez różny okres czasu:

Sesyjne pliki cookie: sesyjne pliki cookie są przechowywane wyłącznie do momentu zakończenia przeglądania naszej strony, a zatem pliki cookie są używane jedynie podczas danych odwiedzin jednej z naszych stron lub sesji przeglądarki.

Stałe pliki cookie: stałe pliki cookie są przechowywane na twardym dysku Państwa komputera lub urządzenia mobilnego po zakończeniu przeglądania naszej strony internetowej lub sesji przeglądarki. Dzięki temu możliwe jest rozpoznanie Państwa przy kolejnej wizycie na naszej stronie i ułatwienie korzystania z niej.

2.2. Cele

Pliki cookie mogą być wykorzystywane do następujących celów:

Ułatwiają korzystanie z niektórych funkcji strony internetowej: Pliki cookie ułatwiają korzystanie z naszej strony internetowej i jej niektórych funkcji automatycznie rozpoznając przeglądarkę.

Analiza i statystyka: Korzystając z plików cookie możemy monitorować, między innymi, liczbę osób odwiedzających naszą stronę, sposób w  jaki użytkownicy nawigują na stronie, a tym samymi funkcje, z których korzystają. Ponadto, pliki cookie zbierają informacje do celów statystycznych.

Reklama / (remarketing) marketing: Nasza strona internetowa zawiera również pliki cookie (podmiotów trzecich) do celów reklamowych lub marketingowych. Pozwalają one na dopasowanie wyświetlanych treści do indywidualnych potrzeb i pokazywanie Państwu reklam naszych partnerów biznesowych.

3. Dalsze informacje o plikach cookie wykorzystywanych na naszej stronie internetowej

W poniższych punktach przedstawimy dalsze informacje dotyczące plików cookie wykorzystywanych na naszych stronach internetowych.

3.1. Niezbędne pliki cookie

Na naszych stronach internetowych korzystamy z plików cookie zapewniających ich poprawne funkcjonowanie. Pliki te są wykorzystywane do następujących celów:

Zapisanie zgody użytkownika na korzystanie z plików cookie w zakresie nazwy domeny

Zapisanie czy użytkownik włączył lub wyłączył obsługę JavaScript w przeglądarce

Zapisanie preferencji takich jak język, lokalizacja, wyświetlane rezultaty wyszukiwania

Odczytanie ustawień przeglądarki w celu optymalnego dopasowania obrazu strony do monitora

Równomierne ładowanie stron internetowych umożliwiając do nich stały dostęp

Optymalizacja naszych stron internetowych w czasie rzeczywistym w zależności od wyborów użytkownika

3.2. Analityczne pliki cookie

Na naszych stronach internetowych używamy plików cookie, aby monitorować aktywność na stronach i sposób korzystania z nich. Pliki cookie są wykorzystywane do następujących celów:

Śledzenie liczby odwiedzających naszą stronę

Zapisywanie unikalnej tożsamości cyfrowej wykorzystywanej do celów statystycznych dotyczących sposobu korzystania ze stron przez odwiedzającego

Śledzenie ile czasu każdy z odwiedzających spędza na naszej stronie

Optymalizacja stron internetowych

Decydowanie które części naszych stron wymagają udoskonalenia

3.3. Społecznościowe pliki cookie

Korzystamy z plików cookie na naszych stronach internetowych, aby udostępniać treści strony w mediach społecznościowych, tym samym umożliwiając wybranym użytkownikom mediów społecznościowych bezpośrednie udostępnianie i polubienie pewnych treści naszej strony internetowej.

Możliwe, że media społecznościowe wykorzystują Państwa dane osobowe do własnych potrzeb. W celu uzyskania dalszych informacji o zgromadzonych danych osobowych oraz plikach cookie rozpoznawanych przez media społecznościowe, prosimy zapoznać się z polityką prywatności i polityką plików cookie poszczególnych podmiotów:

https://en-gb.facebook.com/about/privacy (Facebook)

https://policies.google.com/privacy?hl=gb (GooglePlus i Youtube)

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy (LinkedIn)

https://help.instagram.com/155833707900388 (Instagram)

https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy (Pinterest)

https://privacy.xing.com/en (XING)

https://twitter.com/en/privacy (Twitter)

https://foursquare.com/legal/privacy (FourSquare)

3.4. Reklamowe pliki cookie

Wykorzystujemy pliki cookie, by wyświetlać na naszych stronach reklamy ukierunkowane oraz treści zgodne z Państwa zainteresowaniami. Staramy się określić Państwa zainteresowania w oparciu o odwiedzane przez Państwa strony, zarówno nasze, jak i podmiotów trzecich oraz nawyki nawigacyjne, aby móc dostosować informacje i reklamy do Państwa poziomu zainteresowania. Profilujemy na podstawie zainteresowań, a następnie zamieszczamy spersonalizowane treści i reklamy na naszych stronach, dostosowując je do potrzeb różnych grup klientów.

Reklamowe pliki cookie wykorzystywane są do następujących celów:

Zapisywanie i dostęp do Państwa zainteresowań

Śledzenie liczby użytkowników klikających reklamy

Korzystanie z usług podmiotów trzecich w celu wyświetlania reklam dopasowanych do Państwa potrzeb, zainteresowań oraz preferencji

W przypadkach, gdy reklama obejrzana na urządzeniu uruchamia działania na innym urządzeniu („komunikacja M2M”) łącząc wiele urządzeń (np. telefon, tablet, komputer stacjonarny) z jednym odwiedzającym

Wysyłanie e-maili marketingowych dopasowanych do Państwa zainteresowań

4. Zarządzanie plikami cookie i usuwanie ich oraz wycofanie zgody

Po zalogowaniu się na nasze strony wyświetla się informacja o korzystaniu przez nie z plików cookie. Kliknięcie „Zamknij” (X) oznacza wyrażenie zgody na korzystanie z plików cookie na naszych stronach.

Mogą Państwo wycofać zgodę w każdym momencie zmieniając ustawienia przeglądarki, wyłączając ustawienia plików cookie oraz usuwając uprzednio dopasowane pliki cookie.

Jeżeli chcą Państwo wycofać zgodę dotyczącą plików cookie podmiotów trzecich, prosimy o skontaktowanie się z dostawcą powiązanych plików cookie. Dalsze informacje są dostępne w zakładce o zasadach ochrony danych lub powiadomieniu o plikach cookie powiązanego dostawcy. W celu zapoznania się z tymi informacjami prosimy użyć powyższych linków.

Większość przeglądarek udziela automatycznej zgody na korzystanie z plików cookie. Plikami cookie mogą Państwo zarządzać przy pomocy ustawień przeglądarki. Jeżeli nie życzą sobie Państwo, aby pliki cookie były automatycznie zapisywane w waszym urządzeniu, mogą Państwo odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki i wyłączyć ustawienia plików cookie. Za pomocą ustawień przeglądarki mogą Państwo również dopasować swoje preferencje dotyczące informowania o korzystaniu z plików cookie, gdy strona z nich korzysta. Szczegółowe informacje dotyczące zmian w ustawieniach przeglądarki są dostępne w instrukcji i na stronie pomocy i wsparcia technicznego w wyszukiwarce.

Google Chrome

Firefox 

Internet Explorer 

Safari 

Warto pamiętać, że mogą Państwo odwiedzać naszą stronę i z niej korzystać nawet po wyłączeniu plików cookie zmieniając ustawienia przeglądarki. Tym niemniej, pod pewnymi warunkami, wyłączenie plików cookie może oznaczać uniemożliwienie pełnego wykorzystania wszystkich funkcji naszej strony.

5. Informacja o plikach cookie

Ta strona korzysta z Google Analytics i Google Tag Manager, czyli produktów z pakietu usług analizy danych internetowych firmy Google Inc. („Google”). Google Analytics i Google Tag Manager korzystają z plików tekstowych, zwanych plikami cookie, przechowywanymi w Państwa komputerze, które umożliwiają analizowanie sposobu korzystania ze strony. Informacje dotyczące sposobu korzystania z danej strony, gromadzone dzięki plikom cookie, są z reguły przesyłane do z przechowywane w jednym z serwerów Google w Stanach Zjednoczonych.

Na tej stronie aktywowano funkcję anonimizacji IP, czyli adres IP Google jest skracany w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach będących stronami Porozumienia o Europejskich Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA i tam skrócony. Google będzie korzystać z tych informacji w imieniu operatora tej strony internetowej, aby ocenić korzystanie przez Państwa ze strony, sporządzać raporty o aktywności na stronie oraz świadczyć na rzecz operatora strony internetowej inne usługi związane z korzystaniem z tej strony internetowej i Internetu.

Google nie łączy adres IP, skróconego przy anonimizacji IP i przesyłanego przez Państwa przeglądarkę w kontekście potrzeb Google Analytics i Google Tag Manager, z innymi danymi. Mogą Państwo zablokować przechowywanie plików cookie konfigurując ustawienia przeglądarki; tym niemniej, prosimy pamiętać, że może to uniemożliwić pełne korzystanie ze wszystkich funkcji strony internetowej. Ponadto, korzystając z poniższego linku, mogą Państwo pobrać i zainstalować rozszerzenie przeglądarki zapobiegające przekazywaniu i przetwarzaniu przez Google informacji o sposobie korzystania przez Państwa ze strony internetowej gromadzonych przez pliki cookie (włącznie z adresem IP): https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=tr.

Ta strona korzysta z oprogramowania Google zwanego Google Remarketing w celu dopasowania reklam do Państwa zainteresowań. Usługodawcy, będący podmiotami trzecimi, włącznie z Google, prezentują reklamy na stronach internetowych i wykorzystują już zapisane pliki cookie powiązane z wcześniejszymi odwiedzinami strony przez użytkownika. Dane pozyskane w ten sposób (na przykład grupa wiekowa, płeć, zainteresowania wywnioskowane z odwiedzanych stron) są częścią raportu oceniającego stronę sporządzonego przez Google Analytics i Google Tag Manager. Aby zapobiec wykorzystywaniu plików cookie do tego celu przez Google, mogą Państwo pobrać i zainstalować rozszerzenie przeglądarki stworzone przez firmę Google:  http://www.google.com/settings/ads/plugin.

Opcjonalnie, użytkownik może odwiedzić stronę Network Advertising Initiative i za pomocą opcji dezaktywacji reklam Google, wyłączyć obsługę plików cookie przez podmioty trzecie: http://www.youronlinechoices.com/tr/reklam-tercihleriniz.

Turcja:
http://www.youronlinechoices.com/tr/reklam-tercihleriniz

Niemcy:
http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/

Belgia:
http://www.youronlinechoices.com/be-nl/uw-advertentie-voorkeuren
http://www.youronlinechoices.com/be-fr/controler-ses-cookies

Austria:
http://www.youronlinechoices.com/at/praferenzmanagement

Holandia:
http://www.youronlinechoices.com/nl/uw-advertentie-voorkeuren

Szwajcaria:
http://www.youronlinechoices.com/ch-fr/controler-ses-cookies
http://www.youronlinechoices.com/ch-de/praferenzmanagement
http://www.youronlinechoices.com/ch-it/le-tue-scelte
http://www.youronlinechoices.com/ch-rm/your-ad-choices

Wielka Brytania:
http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices

Francja:
http://www.youronlinechoices.com/fr/controler-ses-cookies/

Linie Lotnicze Corendon korzystają z technologii oferowanych przez podmioty trzecie dostarczające stron, na których zamieszczamy nasze reklamy. Prezentując Państwu reklamy, wspomniane technologie używają informacji powiązanych z wcześniejszymi odwiedzinami danej strony i stron, na których umieszczamy nasze reklamy (informacje te nie zawierają Państwa imienia i nazwiska, adresu, ani tym podobnych danych osobowych). Podczas prezentacji pojedynczy plik cookie może zostać umieszczony w Państwa przeglądarce lub przez nią wykorzystany. Ponadto, w Państwa przeglądarce mogą zostać umieszczone markery sieciowe dostarczane przez naszego partnera reklamy internetowej, aby umożliwić nam lepsze zarządzanie naszymi reklamami online. Markery te pozwalają naszym serwerom na identyfikację plików cookie, wskazujących reklamę za pomocą której przeglądarka została przekierowana na naszą stronę internetową, w momencie wyszukiwania naszej strony w wyszukiwarce internetowej. Tak gromadzone informacje nie zawierają Państwa danych osobowych.

Korzystamy z Hotjar, aby poznać potrzeby naszych użytkowników i udoskonalić oferowane usługi. Hotjar to narzędzie pomagające nam lepiej uchwycić doświadczenia użytkownika (na których stronach w internecie spędza ile czasu, które linki klikane są częściej, co użytkownicy lubią, a czego nie). Za pomocą tego narzędzia użytkownicy przesyłają nam informację zwrotną na temat korzystania ze strony. Hotjar wykorzystuje pliki cookie oraz inne technologie do gromadzenia informacji o zachowaniu użytkownika i urządzeniach (zwłaszcza adres IP urządzania (zanonimizowany przez pobraniem), rozmiar monitora urządzenia, rodzaj urządzenia (oryginalne numery identyfikacyjne urządzenia), informacje o przeglądarce, położenie geograficzne (państwo), a także preferencje językowe do oglądania strony). Hotjar przechowuje takie informacje na oznaczonych profilach użytkowników. Informacje te nie są wykorzystywane przez Hotjar ani przez nas do identyfikacji użytkowników lub do dalszego zbierania informacji o indywidualnym użytkowniku. Szczegółowe informacje można znaleźć w polityce prywatności Hotjar zamieszczonej pod następującym linkiem:

https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy

Mogą Państwo skorzystać z poniższego linka, aby cofnąć się do zakładki tworzenia profilu użytkownika, zablokować gromadzenie informacji na temat korzystania ze strony przez Hotjar oraz uniemożliwić Hotjar używanie śledzących plików cookie na innych stronach internetowych.

https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out

Na naszej stronie internetowej korzystamy z usług Insider, narzędzia do automatyzacji marketingu cyfrowego. Za jego pomocą możemy wysyłać do naszych użytkowników powiadomienia sieciowe zarówno w trybie online, jak i offline. Pozawala to nam na wysyłanie do Państwa powiadomień nawet wówczas, gdy nie przeglądają Państwo strony. W celu wyłączenia powiadomień Insider, mogą Państwo bądź usunąć pliki cookie we własnej przeglądarce internatowej bądź wysłać e-mail do Zespołu ds. zgodności Insider z prośną o usunięcie danych użytkownika i odnośnie innych procedur.

Insider

info@useinsider.com

6. Wyłączenie odpowiedzialności

Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian w polityce plików cookie i narzędzi monitorowania. Zmiany mogą dotyczyć także warunków korzystania z naszej strony internetowej w odniesieniu do plików cookie. Mamy prawo zmienić treść tej polityki w dowolnym czasie, bez powiadomienia. Nowa polityka obowiązuje od momentu opublikowania. Jeżeli nie akceptują Państwo zamian w naszej polityce, prosimy o zmianę preferencji w ustawieniach przeglądarki. Dalsze korzystanie z naszych stron internetowych i usług, po wprowadzaniu w życie zmian, oznacza wyrażenie zgody na zmienioną politykę plików cookie i narzędzi monitorowania i zobowiązanie do jej przestrzegania. Na tej stronie znajdą Państwo najnowszą wersję.

W przypadku korzystania ze wspólnego urządzenia z innymi użytkownikami, prosimy o upewnienie się, że zostali oni odpowiednio poinformowani i są zdolni do wykonywania swoich praw.

7. Jak chronić poufność danych osobowych?

Jak chronić poufność danych osobowych?

Dane osobowe nie są gromadzone do celów reklamowych. Żadna informacja, w tym imię i nazwisko, adres lub adres e-mail, nie jest wykorzystywana do identyfikacji Państwa tożsamości w świecie zewnętrznym. Dane powiązane z przeglądanymi przez Państwa stronami są gromadzone i analizowane anonimowo w systemie. Jeżeli na podstawie analizy zostaną zdefiniowane zainteresowania  użytkownika, wówczas w Państwa komputerze zostanie zapisany plik cookie (mały plik tekstowy wykorzystywany przez wiele stron w celu zachowania informacji ułatwiających korzystanie przez Państwa z Internetu)pozwalający na spersonalizowanie prezentowanych państwu reklam. Mogą Państwo osobiście kontrolować które z plików cookie zostaną zaakceptowane, a które odrzucone.

Firma gromadząca i wykorzystująca dane zapewnia Państwu możliwość odrzucenia reklamy behawioralnej online. W celu udzielenia dalszych informacji i ułatwienia sprawowania większej kontroli nad takimi reklamami, określono w tej kwestii zasady dobrej praktyki obowiązujące na terenie UE. Aby ułatwić Państwu sprawowanie kontroli w jednym miejscu, na tej stronie zebrano wszystkie powiązane organizacje. Prosimy kliknąć tutaj w celu wyłączenia reklam behawioralnych online.

Uwaga: Wyłączenie reklam behawioralnych nie oznacza uniemożliwienia dalszego wyświetlania innych reklam w internecie. Tym niemniej, wyświetlane reklamy będą mniej się pokrywały z Państwa zainteresowaniami.

 


Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Skontaktuj się z nami
Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Skontaktuj się z nami