Ogólne Warunki Przewozu

Drogi Pasażerze,

Na wstępie życzymy przyjemnego lotu z Corendon Airlines.

Poniższe informacje zostały przygotowane w celu udzielenia odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczących lotu Corendon Airlines.

W celu uzyskania dalszych informacji, wszelkich porad lub wniosków prosimy o kontakt.

Kupując bilet, akceptujesz tutaj określone warunki . Niniejsze warunki mogą ulec zmianie według uznania Corendon Airlines bez uprzedniego powiadomienia pasażerów.

Chociaż poniższe informacje zostały opracowane przez Corendon Airlines w jak najbardziej ostrożny i dokładny sposób, Corendon Airlines nie może zagwarantować, że wszystkie informacje na stronie internetowej corendon-airlines.com są kompletne, aktualne lub poprawne.

Działania i loty Corendon Airlines są wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi i międzynarodowymi. W przypadku jakichkolwiek sprzeczności między tymi przepisami a warunkami sprzedaży określonymi tutaj, zastosowanie mają odpowiednie przepisy krajowe /międzynarodowe.

 

CONTENTS

1. ZASADY REZERWACJI

2. ZASADY ZMIAN I ANULOWANIA REZERWACJI

3. PRAWO DO ODMOWY PRZEWOZU I OGRANICZENIA DOTYCZĄCE PRZEWOZU

3.1 Prawo do odmowy przewozu

3.2 Jeżeli bilet przedstawiony przez pasażera jest:

4. OPÓŹNIENIE, ANULACJA, POSTÓJ, LOTY BEZ PRZESTOJÓW

5. PEŁNE LOTY CZARTEROWE ORGANIZATORA WYCIECZEK

6. DODATKOWE MIEJSCE

7. BEZPIECZEŃSTWO LOTU

7.1 Płyny

7.2 Lekarstwa

8. BAGAŻ I CARGO

8.1 Bagaż rejestrowany

8.2 W celu otrzymania więcej szczegółów zasad dotyczących bagażu i ceny rezerwacji miejsc w przypadku lotów do/z Holandii realizowanych przez Corendon Holland Tour Operatora

8.3 W celu otrzymania więcej szczegółów zasad dotyczących bagażu i ceny rezerwacji miejsc w przypadku lotów do/z Belgii realizowanych przez Corendon Belgium Tour Operatora

8.4 W celu otrzymania więcej szczegółów zasad dotyczących bagażu i ceny rezerwacji miejsc w przypadku innych lotów wykonywanych przez Corendon Airlines Turkey

8.5 Dostarczenie i odbiór bagażu

8.6 Określone towary lub przedmioty przewożone jako bagaż lub w bagażu

8.7 Bagaż podręczny/pokładowy

8.8 Zwierzęta

8.8.1 Zwierzęta na pokładzie

8.8.2 Przewóz w części ładunkowe zwierząt domowych o wadze powyżej 8 kg

8.8.3 Zwierzę przewodnik

8.8.4 Ograniczenia dotyczące transportu zwierząt w luku bagażowym oraz w kabinie podczas lotów Corendon Airlines

8.9 Rzeczy osobiste

8.10 Towary niebezpieczne

8.11 Urządzenia elektroniczne

8.11.1 PED

8.11.2 T-PED (transmitujące PED)

8.11.3 C-PED (kontrolowany PED)

8.12 Nieprawidłowości dotyczące bagażu

8.12.1 Zagubiony bagaż

8.12.2 Bagaż uszkodzony

9. ODSZKODOWANIE ZA BAGAŻ

9.1 Opóźniona dostawa

9.2 Uszkodzony/zagubiony bagaż

9.3 Brak odpowiedzialności

10. PASAŻEROWIE O SZCZEGÓLNYCH POTRZEBACH

10.1 Chory, niesprawny lub niepełnosprawny pasażer

10.2 Pasażerowie z zaburzeniami sprawności ruchowej, niepełnosprawni

10.3 Pasażerowie na wózkach inwalidzkich

10.4 Pasażerowie z zaburzeniami słuchu

10.5 Pasażerowie z zaburzeniami wzroku

10.6 Przyszłe matki

10.7 Małoletni bez opieki

10.8 Rzędy wyjść awaryjnych

10.8.1 Miejsca w rzędach przy wyjściach ewakuacyjnych nie są przeznaczone dla

10.9 Drony

11. JEDZENIE I NAPOJE NA POKŁADZIE

12. ZAKUPY TAX FREE

12.1 KRAJE UE

12.2 TURCJA

13. FORMULARZE/KWESTIONARIUSZE OPINII KLIENTA

14. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI W ŚWIETLE KORONAWIRUSA (COVID-19))

 

1. ZASADY REZERWACJI

Corendon Airlines jest odpowiedzialny za przewóz lotniczy osoby, której nazwisko widnieje na bilecie (bilet lotniczy lub inny dokument wystawiony na przewóz).

Bilet lotniczy nie podlega przeniesieniu na osoby trzecie. W przypadku podróży z biletem elektronicznym konieczne jest okazanie ważnego dokumentu przewozowego (biletu elektronicznego) wystawionego na Twoje nazwisko na dowolnym etapie podróży.

Podróżując z biletem elektronicznym, masz prawo do transportu, jeśli bilet elektroniczny jest wystawiony na Twoje nazwisko i jeśli możesz okazać ważny dokument tożsamości na dowolnym etapie podróży.

Zarezerwowanej rezerwacji nie można przenieść na inną osobę i nie można jej wystawić na nazwisko innej osoby. Zmiany trasy podróży, daty i godziny podróży są możliwe tylko wtedy, gdy zezwalają na to przepisy. Jeżeli na wniosek podróżnego zostaną dokonane zmiany terminu podróży lub trasy podróży skutkujące różnicą w cenie, wówczas podróżny różnicą w cenie zostanie obciążony

Po odlocie samolotu nie ma możliwości zmiany rezerwacji, anulowania biletu ani zwrotu płatności.

Zwrot wpłaty kartą kredytową zostanie przelany przez organizację, która wystawiła bilet na konto posiadacza karty kredytowej.

Może to być autoryzowane biuro sprzedaży, call center lub agencja Corendon Airlines. Zwrotu wpłaty gotówkowej może dokonać tylko organizacja, która odebrała płatność gotówkową.

O ile nie zostanie udowodnione poważne niedociągnięcie, Corendon Airlines nie ponosi odpowiedzialności, jeśli podczas procesu rezerwacji w elektronicznym systemie rezerwacji nastąpi odcięcie prądu, usterka, awaria, usunięcie lub utrata danych, opóźnienie w przetwarzaniu lub kontakcie, pojawi się wirus komputerowy, awaria połączenia, dojdzie do kradzieży, utraty lub bezprawnego dostępu do danych, zmiany lub wykorzystania takich danych.

Corendon Airlines reserves the right to expand the scope of all paid products and services and/or change their prices at any time without any given reason. No natural or legal person can claim any rights other than the provisions written here. The right to decide on controversial issues belongs entirely to Corendon Airlines. Corendon Airlines data privacy practices and General Conditions of Carriage apply.

2. ZASADY ZMIAN I ANULOWANIA REZERWACJI

Przy zakupie biletu pasażer akceptuje następujące zasady i zobowiązujesię do ich przestrzegania :Rezerwacje uważasię za kompletne po dokonaniu płatności.Jeślipasażer nie wyleci, nie przysługujemu zwrot kosztów. Anulowanie i zmiany w Twoim bilecie po dokonaniu rezerwacji będąobciążanekwotąpowyżej ceny biletu netto zgodnie z poniższymi zasadami.

W przypadku rezygnacji zostaną zwrócone opłaty netto za bilet, natomiast nie zostanie zwrócona opłata za usługę.

Przy zmianie biletu możesz zmienić podróż w obie strony na podróż do tego samego miejsca bez konieczności pokrycia różnicy w cenie.

Masz prawo przedstawić nam dowody, że nie poniesiono żadnych strat lub że strata jest znacznie niższa.

Polityka zwrotu kosztów w przypadku duplikatów rezerwacji:

Nawet jeśli zduplikowana rezerwacja nie została dokonana tego samego dnia lub jeśli zawiera dodatkową usługę, zwrot kosztów jest możliwy. Jeśli zduplikowana rezerwacja została dokonana na takie samo imię i nazwisko oraz numer osoby podróżującej, a nowa cena zduplikowanej rezerwacji nie jest niższa od ceny starej rezerwacji, zwrócony zostanie koszt droższego biletu (obliczany na podstawie ceny netto biletu).

Rezerwacje uznajemy za zakończone po pobraniu płatności. Pasażerom, którzy nie skorzystają z lotu, nie jest zapewniany zwrot. Anulacje i zmiany rezerwacji po jej dokonaniu są dodatkowo płatne (nie są wliczone w opłatę netto za bilet) zgodnie z następującymi zasadami.

W przypadku anulacji zwrócona zostanie opłata netto za bilet. Opłata za obsługę i opłata paliwowa nie podlegają zwrotowi.

Przy zmianie biletu możesz zmienić podróż w obie strony na podróż do tego samego miejsca bez konieczności pokrycia różnicy w cenie

W przypadku gdy pasażer nie skorzysta z lotu (zostanie uznany za no-show), zwrotowi podlegają tylko podatki lotniskowe pobrane od pasażera w trakcie rezerwacji (dotyczy rezerwacji dokonanych po 20.02.2020). Opłata za obsługę i opłata paliwowa nie są objęte zwrotem podatku i nie zostaną zwrócone. Ta zasada nie obowiązuje w przypadku pasażerów, którzy dokonali rezerwacji biletu za pośrednictwem touroperatora.

Jeśli zakup biletu zostanie anulowany przez pasażera w ciągu 24 godzin, opłata paliwowa zostanie zwrócona w przypadku wszystkich taryf pod warunkiem, że anulacji dokonano przez stronę lub aplikację mobilną. Opłata paliwowa nie jest zwracana w przypadku anulacji dokonanych za pośrednictwem Call Centre.

Dodatkowa zniżka na bilety powrotne zostanie unieważniona i nie będzie podlegać zwrotowi, jeśli jeden z lotów zostanie odwołany na żądanie pasażera.

Jeśli bilet w jedną stronę jest anulowany przez pasażera lub pasażer nie stawi się na locie, nie przysługuje zwrot kosztów za zakupione usługi dodatkowe. 

Jeśli bilet został zakupiony przez osobę trzecią: agencję lub biuro podróży, o zwroty wszelkich kosztów może ubiegać się organizator wycieczki lub biuro podróży, za pośrednictwem którego bilet został wystawiony, a jeśli za pośrednictwem strony internetowej zakupiono usługi dodatkowe, nie przysługuje za nie zwrot kosztów.

Zmiana Jeśli chcesz zmienić zakupiony bilet lotniczy, obowiązują następujące zasady dotyczące opłat.
  PROMO ECO FLEX PREMIUM
Jeśli pozostały czas do wylotu jestzmienić dłuższy niż 1 tydzień Nie refundowane Nie refundowane Zniżka w wysokości 49 EUR zostaje zastosowana do całkowitej ceny biletu z wliczonym podatkiem. Możesz kupić nowy bilet, płacąc różnicę w cenie. Żadne potrącenie nie zostanie dokonane. Możesz kupić nowy bilet, płacąc różnicę w cenie.
Jeśli pozostały czas do wylotu wynosizmienić od 48 godzin do 1 tygodnia Nie refundowane Nie refundowane Zniżka w wysokości 69 EUR zostaje zastosowana do całkowitej ceny biletu z wliczonym podatkiem. Możesz kupić nowy bilet, płacąc różnicę w cenie. Żadne potrącenie nie zostanie dokonane. Możesz kupić nowy bilet, płacąc różnicę w cenie.
Jeśli do Twojego lotu zostało mniej niż 48 godzin Nie refundowane Nie refundowane Nie refundowane Zniżka w wysokości 50 EUR zostaje zastosowana do całkowitej ceny biletu z wliczonym podatkiem. Możesz kupić nowy bilet, płacąc różnicę w cenie.
Anulacja/Zwrot Jeśli chcesz anulować zakupiony bilet lotniczy, obowiązują następujące zasady dotyczące opłat.
  PROMO ECO FLEX PREMIUM
Jeśli pozostały czas do wylotu jestzmienić dłuższy niż 1 tydzień Nie refundowane Nie refundowane Zniżka w wysokości 100 EUR zostaje zastosowana do całkowitej ceny biletu z wliczonym podatkiem. Pozostała kwota jest zwracana. Otrzymujesz 100% zwrotu zapłaconej kwoty za bilet.
Jeśli pozostały czas do wylotu wynosizmienić od 48 godzin do 1 tygodnia Nie refundowane Nie refundowane Nie refundowane Otrzymujesz 100% zwrotu zapłaconej kwoty za bilet.
Jeśli czas pozostały do lotu to 3–48 godzin Nie refundowane Nie refundowane Nie refundowane Zniżka w wysokości 75 EUR zostaje zastosowana do całkowitej ceny biletu z wliczonym podatkiem. Pozostała kwota jest zwracana.

Non-refundable: %100 penalty will be charged

W przypadku anulowania zostanie dokonany zwrot środków w wysokości ceny biletu brutto. Opłata manipulacyjna oraz dopłata paliwowa nie zostaną zwrócone.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat zmian Taryf Markowych Corendon Airlines i zasad anulowania rezerwacji, które miały zastosowanie przed 18 kwietnia 2023 r., kliknij tutaj.

Bilet Otwarty

Poniżej znajdziesz zasady dotyczące transakcji otwartego biletu:

 • Bilet otwarty należy wykorzystać w ciągu 1 roku od daty zmiany.
 • Jeśli chcesz zmienić bilet po tym, jak otrzymasz potwierdzenie lotu, nowo wybrana data musi przypadać na 7 dni przed lub 7 dni po pierwotnym locie, aby uniknąć różnic cenowych. Poza bezpłatnym zakresem dat obowiązywać będą zasady zmiany oryginalnego typu biletu (Eco, Flex, Premium) i jeśli istnieje różnica w cenie między dwoma biletami, bilet zostanie nią obciążony. Jeśli cena lotu, na który chcesz dokonać nowej rezerwacji, jest niższa niż cena biletu w starej rezerwacji, różnica nie zostanie wypłacona pasażerowi.
 • Zmiany w ramach biletu otwartego mogą dotyczyć tylko pierwotnie wybranego rodzaju taryfy.
 • Biletów otwartych nie można przenieść na inną osobę i nie można zmienić nazwiska pasażera.
 • Jeśli musisz anulować bilet otwarty, otrzymasz pełny zwrot ceny biletu i usług dodatkowych (jeśli zostały zakupione). Bilet musi zostać anulowany w ciągu roku od utworzenia otwartego biletu, aby otrzymać zwrot pieniędzy.
 • Jeśli chcesz ponownie wystawić swój otwarty bilet na inny lot lub anulować swój otwarty bilet, prosimy o zarządzenie rezerwacją za pośrednictwem naszej strony internetowej.
 • Jeśli nie możesz tego zrobić na naszej stronie internetowej, skontaktuj się z nami za pośrednictwem zespołu Call Center.

Zasady dotyczące biletów (Open plus) otwartych w obie strony:

Jeżeli ze względów operacyjnych tylko jeden z Twoich lotów w ramach podróży w obie strony zostanie odwołany przez Corendon Airlines, a drugi lot odbędzie się, możesz poprosić o zmianę biletu zgodnie z poniższymi zasadami:

Tylko jeśli lot tam został odwołany:

Poproś o wprowadzenie zmian w ramach zasad dotyczących biletów otwartych przed terminem Twojego lotu powrotnego. Jeśli już wykorzystałeś bilet powrotny lub jego termin minął, zmianę można wprowadzić tylko w otwartym locie.

Tylko jeśli lot powrotny został odwołany:

Poproś o wprowadzenie zmian w ramach zasad dotyczących otwartego biletu przed terminem odlotu. Jeśli już wykorzystałeś bilet tam lub jego termin minął, zmianę można wprowadzić tylko w otwartym kierunku.

 

Ticket Safe

 •  Opcja Ticket Safe to dodatkowa usługa, którą oferujemy pasażerom, aby mogli dokonywać zmian w rezerwacjach do 2 tygodni po zakupie biletu.
 •  Zmiany mogą objąć termin lub cel podróży. Jeśli cena nowej rezerwacji jest wyższa niż poprzednia, pasażer jest zobowiązany do pokrycia różnicy w cenie oraz opłat lotniskowych i podatków.
 •  Jeśli cena lotu, na który chcesz dokonać nowej rezerwacji, jest niższa niż cena biletu w starej rezerwacji, różnica nie zostanie wypłacona pasażerowi.
 •  Opcję Ticket Safe można dodać do rezerwacji za jedynie 15 EUR za pasażera w jedną stronę. Opcja jest dostępna dla wszystkich lotów 4 tygodnie po zakupie.
 •  Opcja Ticket Safe obowiązuje wyłącznie w przypadku biletów w taryfie Flex. Bilet Premium obejmuje możliwość zmiany rezerwacji aż do 48 godzin przed lotem.
 •  Jeśli pasażer odwoła rezerwacje, nie przysługuje mu zwrot kosztów usługi. Jeśli lot został odwołany przez Corendon Airlines, a pasażerowie nie skorzystali jeszcze z usługi Ticket Safe, przysługuje za nią zwrot kosztów.

3. PRAWO DO ODMOWY PRZEWOZU I OGRANICZENIA DOTYCZĄCE PRZEWOZU

3.1 Prawo do odmowy przewozu

Jeżeli pasażer ze względu na swoje zachowanie, wiek, stan fizyczny lub psychiczny;

wymaga specjalnej pomocy przewozowej, która nie jest objęta usługami Corendon Airlines i dlatego nie może być świadczona;

powoduje dyskomfort i odrzucenie przez innych pasażerów;

stwarza zagrożenie i staje się zagrożeniem dla siebie, współpasażerów oraz bagażu;

utrudnia bezpieczny, efektywny i wygodny przewóz pasażerów, utrudnia Corendon Airlines wypełnianie swoich zobowiązań wobec innych pasażerów i nie przestrzega instrukcji wydawanych przez Corendon Airlines;

zachowuje się w sposób zagrażający bezpieczeństwu lotu, zachowuje się groźnie i używa obraźliwego lub obraźliwego języka;

odmawia poddania siebie lub swojego bagażu kontroli bezpieczeństwa przeprowadzanej przez Corendon Airlines lub jakiegokolwiek urzędnika lotniczego lub rządowego;

nie uiścił obowiązującej taryfy ani żadnych opłat lub podatków i nie zastosował się do warunków kredytu uzgodnionych między Corendon Airlines a pasażerem;

jest przyczyną, że władze celne i/lub imigracyjne lub jakikolwiek inny organ rządowy poinformował Corendon Airlines ustnie lub pisemnie, że pasażerowi nie wolno podróżować; w tym negatywną poradę dotyczącą podróży dla danego pasażera ze strony władz celnych i/lub imigracyjnych lub innego organu rządowego;

nie posiada niezbędnych, prawidłowych i ważnych dokumentów podróży;

stara się wjechać do kraju, w którym przebywa tranzytem lub do którego nie posiada ważnych dokumentów wjazdowych;

niszczy swoje dokumenty podróżne podczas lotu;

3.2 Jeżeli bilet przedstawiony przez pasażera jest:

nieważny;

zgłoszono zagubienie, kradzież, oszustwo lub w jakikolwiek inny sposób podejrzenie;

sfałszowane;

zmieniony przez nieautoryzowanego agenta lub zawiera kupon przelotu, na który została wprowadzona zmiana;

wystawiony na cudze nazwisko w rubryce „IMIĘ PASAŻERA”, a pasażer nie udowodni swojej tożsamości, co daje prawo linii Corendon do zatrzymania biletu;

powód, dla którego Corendon zakłada, że pasażer, którego to dotyczy, może powtórzyć swoje działania i niewłaściwe zachowanie;

Wówczas ze względu na bezpieczeństwo i rozważenie porządku oraz według własnego uznania, Corendon Airlines ma prawo odmówić przewozu pasażera i towarzyszącego mu bagażu.

Pasażerowi, któremu odmówiono przewozu lub który został usunięty na drodze jednego z wyżej wymienionych powodów, nie przysługuje zwrot pieniędzy.

4. OPÓŹNIENIE, ANULACJA, POSTÓJ, LOTY BEZ PRZESTOJÓW

Wszystkimi rezerwacjami i/lub zmianami biletów zajmują się organizatorzy wycieczek i biura podróży, z wyjątkiem sytuacji, gdy bilet został zakupiony w Corendon Airlines. Corendon Airlines nie ma powiązań ani wpływu na rezerwacje pasażerów na pełne loty czarterowe organizatorów wycieczek.

Zmiany godzin odlotów i/lub przylotów lub miejsc docelowych, jak również odwołania pełnych lotów czarterowych są zarządzane przez organizatora wycieczki. Dlatego Corendon Airlines nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zmiany.

Możesz uzyskać informacje od swojego Biura Podróży, jeśli podczas Twojego lotu ma miejsce międzylądowanie przed dotarciem do miasta docelowego.

Uwaga na loty z lotniska CPH: Możesz odprawić się od 72 godzin do 12 godzin przed planowaną godziną odlotu.

Corendon Airlines zobowiązuje się, z wyłączeniem nieprzewidzianych okoliczności, do przestrzegania i zachowywania przepisów dokumentu EC261/2004, dotyczących praw pasażerów SHY w przypadku nieprawidłowości, opóźnień lub odwołań.

Więcej informacji o opóźnieniach, odwołaniach i prawach pasażera można znaleźć pod tym linkiem: https://www.corendonairlines.com/tr/yolcu-haklari

5. PEŁNE LOTY CZARTEROWE ORGANIZATORA WYCIECZEK

Potwierdź swój lot w swoim biurze podróży dzień wcześniej i sprawdź, czy nie nastąpiły jakiekolwiek zmiany w szczegółach Twojego lotu.

Prosimy o stawienie się przy stanowisku odprawy na dwie godziny przed odlotem.

Sprawdź, czy Twój bagaż jest prawidłowo oznakowany pod kątem miejsca docelowego.

Stanowiska odpraw zamykane są na 1 godzinę przed planowanym odlotem. Pasażerowie, którzy zgłoszą się po zamknięciu stanowiska odprawy, nie zostaną wpuszczeni na pokład samolotu i utracą swoje miejsce - zwrot kosztów nie będzie możliwy.

Wymagamy od wszystkich pasażerów okazania ważnego dokumentu tożsamości z aktualnym zdjęciem (także dzieci i niemowląt) przy odprawie na wszystkich lotach. Aby uzyskać informacje wizowe, należy skontaktować się ze swoim biurem podróży, ambasadą lub konsulatem.

Pasażerowie są odpowiedzialni za uzyskanie wszystkich wymaganych dokumentów podróży i muszą przestrzegać wszystkich praw, przepisów, nakazów, żądań i wymagań dotyczących podróży w kraju wylotu, tranzytu i miejscu docelowym. Corendon Airlines nie ponosi odpowiedzialności, jeśli pasażer nie zostanie przyjęty na lot z powodu problemów z dowodem tożsamości/paszportem, wizą lub biletem.

Należy pamiętać, że Corendon Airlines jest upoważniony do robienia cyfrowych lub papierowych kopii paszportów, wiz i innych dokumentów osobistych.

Podczas odprawy otrzymasz kartę pokładową, która wskazuje bramkę i godzinę wejścia na pokład oraz numer miejsca. Pasażerowie bez karty pokładowej nie zostaną wpuszczeni na pokład samolotu.

Corendon Airlines może obciążyć pasażera dopłatą paliwową oprócz ceny biletu lotniczego, aby zrekompensować zmiany cen paliwa na rynku światowym.

Należy pamiętać, że nawet jeśli kupiłeś bilet na lot Corendon Airlines, Corendon Airlines jest uprawniony do obsługi tego lotu za pośrednictwem innego przewoźnika lotniczego.

Wszystkie loty Corendon Airlines objęte są zakazem palenia. Pasażerowie, którzy palą lub usiłują palić na pokładzie samolotu, będą traktowani jako „Pasażer naruszający przepisy” w wyniku czego zastosowana zostanie odpowiednia procedura.

6. DODATKOWE MIEJSCE

Pasażerowie, którzy chcą podróżować wygodnie, mogą kupić dodatkowe miejsce. Usługę można zakupić podczas rezerwacji biletu za pośrednictwem https://www.corendonairlines.com/

Nawet jeśli masz zarezerwowane konkretne miejsce, obsługa linii Corendon Airlines może poprosić Cię o zmianę miejsca ze względów bezpieczeństwa lub w przypadku wystąpienia wymagających tego okoliczności. W takich okolicznościach będziesz uprawniony do zwrotu opłaty za wybór miejsca.

7. BEZPIECZEŃSTWO LOTU

Aby lot był bezpieczny, wszyscy pasażerowie są zobowiązani do przestrzegania następujących zasad:

Zalecamy ograniczenie bagażu podręcznego do tego, co możesz potrzebować na pokładzie podczas lotu.

Umieść jak najwięcej płynów w bagażu rejestrowanym.

Przygotuj zamykaną torebkę z płynami przed przybyciem na lotnisko.

Przed podróżą na lotnisko sprawdź wszelkie zapytania dotyczące lotniska lub linii lotniczych.

Przygotuj się do przekazania swojej zamykanej torebki z płynami zbliżając się do punktu kontroli bezpieczeństwa. Zostanie ona sprawdzona w tym samym czasie, co Twój bagaż pokładowy.

Wszystkie płaszcze i kurtki należy zdjąć i przygotować do kontroli, a metalowe przedmioty, w tym portfele, należy umieścić na plastikowych tacach i zeskanować oddzielnie.

Jeśli w bagażu podręcznym przewozisz laptopa lub inny duży sprzęt elektryczny, przygotuj go do oddzielnej kontroli, zbliżając się do kontroli bezpieczeństwa.

Zakupy w strefie wolnocłowej/hali odlotów: możesz zabrać na pokład płynne przedmioty dowolnego rozmiaru, które zostały zakupione po kontroli bezpieczeństwa w hali odlotów.

Większość zakupów bezcłowych lub podobnych zostanie Ci przekazana w specjalnej zapieczętowanej torbie. Nie otwieraj tej torby, dopóki nie dotrzesz do celu. Należy również zachować dowód zakupu przez całą podróż. Będziesz musiał go pokazać we wszystkich punktach przesiadkowych.

Jeśli wylatujesz z lotniska spoza UE i przesiadasz się na lotnisku w UE, każdy przedmiot bezcłowy zakupiony na lotnisku spoza UE będzie brany pod uwagę w tranzycie.

Noże, noże szwajcarskie, nożyczki, brzytwy, szpikulce i inne ostre lub kłujące przedmioty, które mogą spowodować obrażenia, są absolutnie zabronione w bagażu podręcznym. Powinny być zapakowane w bagaż rejestrowany. Gdy przedmioty te zostaną odkryte przez funkcjonariuszy ochrony lub władz, zostaną skonfiskowane i istnieje ryzyko, że nie zostaną zwrócone. Corendon Airlines nie ponosi odpowiedzialności za przewóz takich przedmiotów na pokładzie.

7.1 Płyny

Pasażerowie mogą przewozić małe ilości płynów w oddzielnych pojemnikach lub małych butelkach, każda o maksymalnej pojemności 100 ml.

Pojemniki z płynami należy przywieźć na lotnisko, zapakowane w pojedynczą przezroczystą plastikową torbę z możliwością wielokrotnego zamykania (około 20 x 20 cm i zawierającą nie więcej niż 1 litr płynu).

Każdy pasażer może mieć przy sobie tylko jedną plastikową torbę z płynami, odpowiednio widoczną i uporządkowaną.

Torba musi zostać przedstawiona do sprawdzenia w punkcie bezpieczeństwa na lotnisku.

Płyny, które nie mieszczą się w zamykanej torebce, muszą być zapakowane do bagażu rejestrowanego i odprawione. W bagażu, który będzie przewożony w luku samolotu, można przewozić dowolną ilość płynu.

Pamiętaj, że „płyny” obejmują:

 • Wszystkie napoje, w tym woda, zupa, syropy
 • Kremy, balsamy, olejki, perfumy, tusze do rzęs
 • Spraye i pojemniki pod ciśnieniem - w tym pianka do golenia i dezodoranty w sprayu
 • Pasty, w tym pasty do zębów
 • Żele, w tym żel do włosów i pod prysznic
 • Wszelkie inne rozwiązania i elementy o podobnej konsystencji

7.2 Lekarstwa

Lekarstwa podstawowe i żywność dla niemowląt są dozwolone w ilościach większych niż wspomniany powyżej limit 100 ml ale wymagają obecnie zgody.

Każdy pasażer może przewieźć tylko jedną rzecz (oprócz zamykanej torby na płyny) przez punkt kontroli lotniska.

Wózki spacerowe, pomoce do chodzenia i wózki inwalidzkie są dozwolone.

8. BAGAŻ I CARGO

8.1 Bagaż rejestrowany

Bagaż pasażerów powinien zawierać odzież. Cennych dokumentów, pieniędzy, biżuterii, urządzeń elektronicznych, przeciekających lub łatwopalnych towarów nie należy umieszczać w bagażu.

Limit standardowego bagażu przysługujący na lotach Corendon Airlines może być inny dla każdego organizatora wycieczek i każdego lotniska. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się ze swoim biurem podróży.

8.2 W celu otrzymania więcej szczegółów zasad dotyczących bagażu i ceny rezerwacji miejsc w przypadku lotów do/z Holandii realizowanych przez Corendon Holland Tour Operatora

uprzejmie prosimy odwiedzić stronę www.corendon.nl

8.3 W celu otrzymania więcej szczegółów zasad dotyczących bagażu i ceny rezerwacji miejsc w przypadku lotów do/z Belgii realizowanych przez Corendon Belgium Tour Operatora

uprzejmie prosimy odwiedzić stronę www.corendon.be

8.4 W celu otrzymania więcej szczegółów zasad dotyczących bagażu i ceny rezerwacji miejsc w przypadku innych lotów wykonywanych przez Corendon Airlines Turkey

uprzejmie prosimy odwiedzić stronę https://www.corendonaiszy.com/support-center/baggage-allowence

Jeśli Twój bagaż waży mniej niż ilość kilogramów zakupionych z wyprzedzeniem, nie otrzymasz zwrotu za niewykorzystane kilogramy.

Jeśli chcesz przewieźć więcej kilogramów, niż zarezerwowałeś online na https://www.corendonairlines.com/ lub musisz uiścić dodatkową opłatę, zapytaj naszych pracowników odprawy, gdzie uiścić opłatę.

Jeśli Twój lot wyświetla się online, możesz zarezerwować dodatkowy bagaż do 5 godzin przed odlotem.

Opłata za bagaż zarezerwowany online nie podlega zwrotowi. (Z wyjątkiem sytuacji, gdy lot zostanie zmieniony lub odwołany przez linie lotnicze).

Każdy pasażer może podczas lotu przewozić maksymalnie 1 bagaż podręczny. Bagaż podręczny jest ograniczony do maks. wagi 8 kg i wymiarów 55 x 40 x 25 cm. Jedna sztuka bagażu rejestrowanego nie powinna być cięższa niż maksymalnie 32 kg, nawet jeśli zapłaciłeś dodatkową opłatę za nadbagaż.

Przedmioty takie jak parasole, laski, skrzynki i paczki są uważane za bagaż niestandardowy, a Corendon Airlines nie ponosi odpowiedzialności za odmowę przewozu takich przedmiotów w luku bagażowym.

W przypadku prośby o przewiezienie kruchego i łamliwego bagażu w luku bagażowym samolotu, pasażer jest odpowiedzialny za odpowiednie zapakowanie, a ryzyko za transport całkowicie ponosi pasażer. Corendon Airlines nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe podczas transportu

Za nadbagaż zostanie naliczona opłata w przypadku przekroczenia maksymalnego limitu bagażu. Nadbagaż może być i zostanie przyjęty oraz przewieziony dopiero po dokonaniu płatności.

 Podczas rezerwacji online (rezerwacji miejsca lub bagażu) w celu uzyskania informacji lub zadania pytań można skontaktować się z https://www.corendonairlines.com/support-center/frequently-asked-questions

8.5 Dostarczenie i odbiór bagażu

Obowiązkiem pasażera jest odebranie swojego bagażu, gdy tylko będzie on dostępny do odbioru w miejscu przeznaczenia lub międzylądowania. Jeżeli pasażer nie odbierze go w rozsądnym czasie, Corendon Airlines może obciążyć pasażera opłatą za przechowywanie.

Tylko posiadacz przywieszki bagażowej, wydanej mu w chwili odprawy bagażu, jest uprawniony do odebrania bagażu.

Określone towary lub przedmioty przewożone jako bagaż lub w bagażu

Na przewóz następujących towarów pasażer musi zarezerwować miejsce i potrzebuje zatwierdzenia przez Corendon Airlines. Za każdą pozycję naliczana jest cena, jak podano poniżej.

Odwiedź stronę https://www.corendonairlines.com/pl/zasady-i-przepisy-prawne/zasady-dotyczace-bagazu , jeśli masz pytania dotyczące rezerwacji online (rezerwacja miejsc, bagażu).

Powyższe przedmioty są czasami przewożone przez pasażerów jako bagaż lub w bagażu. Jednakże przedmioty te nie są traktowane jako limit bagażu pasażera.

Te towary i przedmioty stanowią bagaż specjalny, a ich transport podlega określonym warunkom i opłatom. Aby uzyskać szczegółowe informacje, skontaktuj się z https://www.corendonairlines.com/support-center/contact/special-request-form

Do przewozu towarów/bagażu wymagane jest zatwierdzenie linii lotniczej. Towar należy zarezerwować najpóźniej 24 godziny przed wylotem.

Tylko amunicja małego kalibru do broni myśliwskiej i sportowej w małych ilościach może być przewożona w bagażu w luku bagażowym samolotu. (Zabrania się przewożenia amunicji jako bagaż lub w bagażu podręcznym na pokładzie).

Rower jest dopuszczalny jako bagaż rejestrowany, jeśli pedały są przekręcone do wewnątrz, a rączka jest ustawiona równolegle do ramy. (maks. 6 rowerów na każdy lot)

Butle do nurkowania ze sprężonym powietrzem mogą być dopuszczone do przewozu jako bagaż rejestrowany tylko wtedy, gdy są całkowicie opróżnione. Pasażer zostanie poproszony o wykazanie tego faktu.

Aparaty tlenowe, w tym urządzenia tlenowe, nie mogą być przyjęte do przewozu. Tylko przenośne koncentratory tlenu, które działają na energię elektryczną, są dozwolone podczas lotów Corendon Airlines. Poza tym Corendon Airlines zapewni tlen, jeśli pasażer może przedłożyć raport medyczny. Życzenia specjalne wymagają potwierdzenia przez Corendon Airlines.

Po przedstawieniu ważnego zaświadczenia medycznego na pokładzie akceptowane są wyłącznie certyfikowane przenośne koncentratory tlenu działające na energię elektryczną. Ze względów bezpieczeństwa nie możemy zaoferować w naszych samolotach usługi ładowania dodatkowych pojemników z tlenem.

Wózki dziecięce są dopuszczone do przewozu, jeśli są złożone i związane, aby uniemożliwić ich rozłożenie.

Mokre baterie i mokre akumulatory nie mogą być przyjmowane do przewozu jako bagaż.

Akumulatory litowo-jonowe i urządzenia działające na te akumulatory można przewozić wyłącznie w bagażu podręcznym. Na czas lotu urządzenia powinny być wyłączone, a akumulatory odłączone .

W ramach polityki Corendon Airlines „No Handicap Airline”, wózki inwalidzkie będą przewożone bezpłatnie, jeśli pasażer jest od nich zależny jednak wymagana jest rejestracja z wyprzedzeniem. Jeśli wózek inwalidzki jest zasilany z baterii, transport jest dozwolony tylko w przypadku suchych baterii, które nie przeciekają. Dopuszcza się przewóz „skuterów inwalidzkich” w luku bagażowym, jeżeli skuter ma odpowiednie wymiary i przedłożono zaświadczenie lekarskie podpisane przez lekarza. Jeśli raport medyczny jest nieprawidłowy lub starszy niż 1 miesiąc, Corendon Airlines naliczy opłatę w wysokości 100 € za przewóz.

Z wózków inwalidzkich, działających na akumulatorach litowo-jonowych, akumulatory należy wyjąć i umieścić w odpowiednim pudełku lub pojemniku i można je przewozić wyłącznie w bagażu podręcznym na pokładzie.

Instrumenty muzyczne są przewożone w luku bagażowym; nasza standardowa stawka za bagaż rejestrowany dotyczy instrumentów muzycznych. Możesz również zabrać ze sobą mały instrument muzyczny jako bagaż podręczny. W kabinie można przewozić tylko te instrumenty muzyczne, w tym futerał, które nie są większe niż 25 x 117 x 38 cm i nie cięższe niż 8 kg. Przykładami instrumentów muzycznych, które spełniają te wymagania, są altówka, skrzypce, flet, klarnet, trąbka lub róg.

8.7 Bagaż podręczny/pokładowy

Bagaż pokładowy obejmuje wszystkie przedmioty niewymienione jako rzeczy osobiste ale przewożone na pokładzie przez pasażera podczas lotu. Bagaż pokładowy musi być ograniczony do jednej sztuki na pasażera zajmującego jedno miejsce (niemowlęta nie mogą przewozić bagażu podręcznego). Pasażer jest odpowiedzialny za swój własny bagaż, który jest ograniczony do następujących warunków:

 • Maksymalna waga: 8 kg (15 funtów)
 • Maksymalne wymiary: 55 * 40 * 25 cm (22 * 14 * 10 cali)
 • W bardzo wyjątkowych przypadkach, na specjalne życzenie pasażera i tylko za wyraźną zgodą kierownika stacji, przyjmowane będą przedmioty wielkogabarytowe i kruche przekraczające wyżej wymienione wymiary, takie jak instrumenty muzyczne, dzieła sztuki, aparat fotograficzny itp. Przedmioty takie pozostaną pod nadzorem pasażera. Jeżeli przedmiot ma takie rozmiary lub objętość, że w oczywisty sposób nie nadaje się do przewozu na pokładzie, transport zostanie zorganizowany w luku bagażowym. Wymieniony artykuł musi być odpowiednio zapakowany, aby zabezpieczyć go przed uszkodzeniem.
 • W przypadku gdy bagaż podręczny różni się wagą i rozmiarem od dopuszczalnych wymiarów, co zostanie zauważone przy bramce, będzie należało uiścić opłatę w wysokości 75 €.
 • Sam pasażer jest odpowiedzialny za bagaż podręczny, który został zapomniany, zagubiony lub uszkodzony. W takich przypadkach Corendon Airlines nie ponosi odpowiedzialności.

8.8 Zwierzęta

Obowiązkiem pasażera/właściciela zwierzęcia jest posiadanie niezbędnych dokumentów podróży i dokumentacji dotyczącej ogólnego stanu zdrowia zwierzęcia, szczepień przeciwko wściekliźnie i innym chorobom, a także niezbędnych dokumentów wyjazdu, tranzytu i wjazdu.

Zwierzęta w towarzystwie właściciela mogą przebywać na pokładzie samolotu

Jedynymi zwierzętami akceptowanymi przez Corendon Airlines w samolocie są koty i psy.

Zwierzęta muszą pozostać na podłodze pokładu/w klatce bagażowej podczas lotu. Zwierzę zabrane na pokład nie może zostać usunięte z klatki/klatki bagażowej. Pasażerowie podróżujący ze zwierzętami nie mogą korzystać z siedzeń przy wyjściu awaryjnym ani z siedzeń w pierwszym rzędzie.

Jeśli pasażer kupuje bilet za pośrednictwem organizatora wycieczek pasażer może zarejestrować wniosek o przewóz zwierząt domowych w sekcji usług specjalnych na głównym ekranie naszej strony internetowej,

Jeśli pasażer kupuje bilet za pośrednictwem strony internetowej Corendon Airlines, pasażer może złożyć prośbę o przewóz zwierząt domowych w zakładce usług dodatkowych podczas rezerwacji. 

W kabinie pasażerskiej mogą być przewożone łącznie 4 zwierzaki. Pasażerowie ze zwierzakami muszą siedzieć na miejscu przy oknie.

Transport wymienionych poniżej gatunków psów jest niedozwolony:

 • Pitbull Terrier
 • Amerykański Pitbull
 • Amerykański Staffordshire Terrier
 • Staffordshire Bullterrier
 • Bulterier
 • Buldog amerykański
 • Dogo Argentino
 • Fila Brasiliero
 • Kangal (Karabaş)
 • Owczarek Kafkas
 • Mastiff
 • Mastino Napoleta
 • Ma to zastosowanie do psów pełnej krwi, jak również do psów ras z hodowli mieszanej.

Corendon Airlines nie ponosi odpowiedzialności za obrażenia lub utratę, chorobę lub śmierć zwierzęcia ani żadne opóźnienia w przypadku odmowy wpuszczenia psa lub przejazdu przez jakikolwiek kraj, stan lub terytorium.

Zgodnie z przepisami Unii Europejskiej (EU-VO 576/2013);

Zwierzęta muszą mieć „co najmniej 4 miesiące” w przypadku lotów na terenie Unii Europejskiej.

 • Szczepienie przeciw wściekliźnie w wieku 12 tygodni.
 • Czas oczekiwania minimum 3 tygodnie po szczepieniu przeciw wściekliźnie.

Wymagane dokumenty:

 • Data umieszczenia mikroczipa
 • Data i okres ważności szczepionki przeciw wściekliźnie
 • Status leczenia Echinococcus multilocularis potwierdzony w paszporcie zwierzęcia
 • Świadectwo zdrowia
 • Pisemne oświadczenie, że przewóz odbywa się z przyczyn niehandlowych
 • Paszport

https://ec.europa.eu/food/animals/pet-movement/eu-legislation/non-commercial-eu_en

Zasada ta obowiązuje również w przypadku lotów do miejsc docelowych w Unii Europejskiej z „Wymienionych Krajów Trzecich” określonych w rozporządzeniu nr UE-576/2013. (Na przykład loty ze Szwajcarii, z Anglii do miejsc docelowych w Unii Europejskiej)

Zwierzęta muszą mieć „co najmniej 7 miesięcy” w przypadku lotów do krajów Unii Europejskiej z „Krajów trzecich, które nie są wymienione” określone w rozporządzeniu EU-VO 576/2013. (Na przykład loty z Maroka, Gambii, Egiptu, Turcji do miejsc docelowych w Unii Europejskiej)

Szczepienie przeciw wściekliźnie w wieku 12 tygodni.

Czas oczekiwania minimum 3 tygodnie po szczepieniu przeciw wściekliźnie.

Badanie krwi po powyższych okresach i odczekanie dodatkowych 12 tygodni.

Wymagane dokumenty:

 • Data umieszczenia mikroczipa
 • Data i okres ważności szczepionki przeciwko wściekliźnie
 • Status leczenia Echinococcus multilocularis potwierdzony w paszporcie zwierzęcia
 • Badanie krwi (przesłanie badania krwi do laboratorium zatwierdzonego przez Unię Europejską)
 • Świadectwo zdrowia
 • Pisemne oświadczenie, że przewóz odbywa się z przyczyn niehandlowych
 • Paszport

https://ec.europa.eu/food/animals/pet-movement/eu-legislation/non-commercial-non-eu_en

Dostęp do klasy „kraje trzecie uwzględnione/nieuwzględnione w wykazie”, określonej w rozporządzeniu UE-VO nr 576/2013 Unii Europejskiej, można uzyskać, klikając poniższy link:

https://www.bmel.de/DE/themen/tiere/haus-und-zootiere/heimtiere-einreiseregelung.html

8.8.1 Zwierzęta na pokładzie:

Podczas lotów Corendon Airlines na pokładzie można przewozić maks. 4  zwierzęta, w przepuszczających powietrze, szczelnych, wodoodpornych i zamykanych klatkach bagażowych, o wadze nieprzekraczającej 8 kg i wymiarach 55x40x25 cm, jeśli pozwala na to pojemność i zgodnie z warunkami przewozu, w zgodzie z obowiązującymi przepisami UE dotyczącymi podróży.

Opłata za transport wynosi 50 € za zwierzę w jedną stronę.

8.8.2 Przewóz w części ładunkowe zwierząt domowych o wadze powyżej 8 kg:

Zwierzęta o wadze powyżej 8 kg (łącznie maksymalnie 4 zwierzęta) są przewożone w wentylowanym luku bagażowym.

 

8.8.3 Zwierze usługowe/przewodnikowe

 • Psy przewodniki towarzyszące pasażerom niepełnosprawnym wzrokowo mogą podróżować bezpłatnie w kabinie pasażerskiej, o ile pozwala na to pojemność. Warunki płatności za podróż w luku bagażowym są jak określono powyżej.
 • Zwierzę opiekun to zwierzę przeszkolone do wykonywania obowiązków związanych z pomaganiem w codziennych czynnościach osobie niepełnosprawnej lub z problemami medycznymi.
 • Wyszkolone psy przewodniki: psy widzące lub słyszące dla osób niewidomych, niesłyszących, głuchoniemych lub niemych ciągnących wózki inwalidzkie, przenoszące i podnoszące rzeczy dla osób z niepełnosprawnością ruchową lub pomagające osobom z niepełnosprawnością ruchową w utrzymaniu równowagi.
 • Psy pomocy medycznej: ostrzegają właściciela przed napadami epilepsji lub podobnymi problemami.
 • Zwierzęta wspierające emocjonalnie: pomagają swojemu opiekunowi z zaburzeniami psychicznymi, takimi jak zespół stresu pourazowego, schizofrenia, depresja, lęk i choroba afektywna dwubiegunowa. Akceptowane są tylko psy i koty.
 • Psy poszukiwawcze i ratownicze: tylko w sytuacjach awaryjnych i za specjalnym pozwoleniem (zwykle uważane za AVIH)
 • Inne zwierzęta, takie jak psy towarzyszące, nie są uważane za zwierzęta opiekunów.
 • Rezerwacja zwierzaka opiekuna musi być skoordynowana przez odpowiednie Biuro Podróży lub bezpośrednio przez klienta z działem Corendon Service Center.
 • Pasażerowie mogą przewozić swojego zwierzaka opiekuna albo na pokładzie - nawet jeśli zwierzę waży więcej niż 8 kg - albo w luku bagażowym (AVIH).
 • O ile Corendon Ground Operations nie zaleci inaczej, na lot Corendon Airlines mogą zostać przyjęte maks. 2 zwierzaki opiekunowie.
 • Zwierzaki opiekunowie nie będą liczone jako Zwierzaki na Pokładzie i będą przyjęte bez względu na dopuszczalną liczbę Zwierzaków na Pokładzie.
 • Zwierzęta, które zostały zakwalifikowane jako niebezpieczne w rozdziałach Zwierzę na Pokładzie/Avi w Luku Bagażowym, nie będą akceptowane jako zwierzęta opiekunowie.
 • Psy przewodniki i psy medyczne mogą przebywać na pokładzie bez kagańca, mimo to, właściciel powinien zabrać ze sobą kaganiec i używać go w przypadku, gdy pies zacznie się niepokoić podczas lotu.
 • Psy wsparcia emocjonalnego oraz psy poszukiwawcze i ratownicze muszą podczas lotu używać kagańca. Kaganiec zostanie sprawdzony podczas odprawy.
 • Wszystkie psy opiekunowe muszą pozostać cały czas na smyczy.
 • Wymagany będzie raport od lekarza psychiatry wskazujący na psychologiczną potrzebę posiadania zwierzaka wsparcia emocjonalnego . Do przyjęcia psów medycznych asystujących będzie wymagany raport medyczny pasażera. Kopia raportów zostanie przekazana załodze pokładowej.
 • Pasażerowie ze zwierzakami opiekunami powinni siedzieć przy oknie, pod warunkiem, że nie jest to rząd wyjść awaryjnych. Miejsca siedzące dla psów-przewodników i PETC powinny być rozmieszczone z rozsądną odległością, na wypadek możliwości zakłóceń.
 • Przewóz zwierzęcia przewodnika jest bezpłatny.
 • Pasażer jest zobowiązany do bezpiecznego trzymania szelek/smyczy psa podczas startu, lądowania i turbulencji.
 • Wyszkolone zwierzęta asystujące nie mogą przebywać na fotelach ani w rzędach przy wyjściach awaryjnych. Wyszkolonemu zwierzęciu asystującemu nie wolno również zapewniać jedzenia, wody ani udogodnień przeznaczonych dla pasazerów podczas lotu (np. poduszki, koc, jedzenie, woda itp.).
 • W przypadku lotu trwającego 8 lub więcej godzin linie Corendon Airlines wymagają, aby pasażer z wyszkolonym zwierzakiem przewodnikiem przedstawił dokumentację, że zwierzę nie będzie musiało załatwiać się podczas lotu lub że zwierzę może załatwić się samodzielnie w sposób, który nie stwarza problemu zdrowotngo lub sanitarnego podczas lotu.
 • · Niezależnie od powyższych artykułów, psy przewodniki są przewożone bezpłatnie, a wymagania dotyczące transportu nie mają zastosowania. Pies przewodnik towarzyszący niewidomemu pasażerowi może przebywać w kabinie pasażerskiej. Wymagania są następujące.
 • Wyszkolone zwierzęta asystujące nie mogą przebywać na siedzeniach ani w rzędach przy wyjściach awaryjnych. Wyszkolone zwierzę asystujące nie będzie miało dostępu do jedzenia, wody ani wyposażenia przeznaczonego dla pasażerów podczas lotu (np. poduszki, kocyka, jedzenia, wody itp.).
 • W przypadku lotu trwającego 8 lub więcej godzin Corendon Airlines wymaga, aby pasażer korzystający z wyszkolonym zwierzakiem przewodnikiem przedstawił dokumentację, że zwierzę nie będzie musiało załatwiać się podczas lotu lub że zwierzę może załatwić się w sposób, który nie stwarza problemu zdrowotnego lub sanitarnego podczas lotu.
 • - Pies musi mieć kaganiec.
 • Pasażer musi posiadać wszystkie wymagane dokumenty dotyczące zdrowia zwierząt.
 • Kapitan i CCA muszą zostać poinformowani przed wejściem niewidomych pasażerów na pokład samolotu.
 • Linie Corendon Airlines nie będą ponosić odpowiedzialności za obrażenia lub straty, opóźnienia, chorobę lub śmierć takich zwierząt lub w przypadku odmowy wjazdu lub przejazdu przez jakikolwiek kraj, stan lub terytorium.

 

 

8.8.4 Czy obowiązują ograniczenia dotyczące transportu zwierząt w luku bagażowym oraz w kabinie podczas lotów Corendon Airlines?

Na niektórych lotniskach obsługiwanych przez Corendon Airlines obowiązują ograniczenia dotyczące przewozu zwierząt w luku bagażowym oraz w kabinie. Lotniska Karlsruhe/Baden-Baden FKB [1], Memmingen FMM [2], Friedrichshafen FDH [3], Kassel Airport KSF [4] zakazują wstępu zwierzętom podróżującym lotami spoza obszaru Schengen. Ale przy odlotach z powyższych lokalizacji ograniczenia te nie obowiązują. Powodem ograniczeń jest brak obsługi weterynaryjnej na wyżej wymienionych lotniskach. Oprócz tego przewóz zwierząt jest zabroniony podczas lotów z LGW. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami nie możemy przewozić zwierząt domowych do/z Wielkiej Brytanii podczas naszych lotów — czy to w kabinie (PETC), czy w ładunku (AVIH). Kliknij tutaj, aby zapoznać się ze szczegółami dotyczącymi podróży do Wielkiej Brytanii ze zwierzętami domowymi.

 

4. KSF: https://www.bmel.de/DE/themen/tiere/haus-und-zootiere/heimtiere-einreiseregelung.html

8.9 Rzeczy osobiste

Rzeczy osobiste obejmują wszystkie przedmioty, które pasażer może przewozić na pokładzie bez oznakowania i zważenia. Pozycje te nie są wymienione na bilecie, a pasażer jest za nie odpowiedzialny. Tylko przedmioty wymienione w niniejszym dokumencie będą uważane za rzeczy osobiste. Wszystkie inne przedmioty należy traktować jak bagaż

 • Torebka damska, portmonetka
 • Czasopisma na czas lotu
 • Płaszcz, koc lub chusta
 • Parasol lub laska do chodzenia
 • Mały aparat i/lub lornetka
 • Nosidełko dla dziecka
 • Składany wózek inwalidzki i/lub chodzik
 • W samolocie dozwolone są tylko piłki ze spuszczonym powietrzem

8.10 Towary niebezpieczne

Zgodność z dokumentami ICAO Annex 18 i ICAO 9284, a także z aktualnymi przepisami Dyrekcji Generalnej Lotnictwa Cywilnego, przewóz przez Corendon Airlines materiałów niebezpiecznych jako bagaż podręczny lub jako bagaż cargo jest dozwolony tylko w granicach i na zasadach określonych przez IATA. Corendon Airlines w żadnym wypadku nie odpowiada za przewóz materiałów zakazanych.

Tabela materiałów niebezpiecznych jest dostępna pod linkiem https://www.corendonairlines.com/baggage-allowance/hazardous-substances

cargo@corendon-airlines.comW przypadku transportu materiałów niebezpiecznych w celach handlowych należy skontaktować się z cargo@corendon-airlines.com w celu przestrzegania przepisów transportowych i uzyskania pozwolenia.

8.11 Urządzenia elektroniczne

Przestrzeganie instrukcji załogi dotyczących korzystania z urządzeń elektronicznych na pokładzie jest nadrzędne.

PED (Personal Electronic Device) jest urządzeniem elektronicznym przeznaczonym dla konsumentów. Mogą być przewożone jako ładunek lub na pokładzie w kabinie statku powietrznego przez załogę i pasażerów bez żadnego wymaganego zezwolenia.

Do tej kategorii można zaliczyć większość urządzeń elektrycznych, w tym urządzenia pracujące na bateriach lub wykorzystujące źródło energii dostępne w samolocie. PED są podzielone na 3 kategorie:

8.11.1 PED

urządzenia przekazujące niewiele sygnałów, często tylko sterowane przez użytkownika, takie jak aparaty fotograficzne, odbiorniki radiowe, odtwarzacze audio i wideo, gry elektroniczne i zabawki oraz dostępny w samolocie sprzęt używany przez załogę podczas pracy.

8.11.2 T-PED (transmitujące PED)

Urządzenia elektroniczne transmitujące za pośrednictwem anteny elektroniczne fale magnetyczne z energią o wysokiej częstotliwości. Przykładami T-PED są piloty sterowane radiograficznie (takie jak sterowanie zabawkami), krótkofalówki, telefony komórkowe, telefony satelitarne, komputer z portem danych telefonu komórkowego, urządzenia wyposażone w Wi-Fi i Bluetooth. Urządzenia, nadające częstotliwości, takie jak telefony komórkowe, są klasyfikowane jako PED, gdy znajdują się w „trybie samolotowym”. Na niektórych etapach lotu pasażerowie mogą z nich korzystać, ale urządzenia te powinny być wyłączone podczas startu i zniżania.

8.11.3 C-PED (kontrolowany PED)

Urządzenie pod nadzorem i na wniosek Corendon Airlines. C-PED można sklasyfikować jako PED lub jako T_PED. Telefon komórkowy w „trybie samolotowym” może być używany na niektórych etapach lotu, ale powinien być wyłączony podczas startu i zniżania.

Nawet jeśli są wyłączone, większość PED jest nadal podłączona do źródła energii i dlatego niektóre funkcje nadal działają, takie jak wbudowany zegar lub bank danych.

Zegarki na rękę są zasilane bateriami, ale nie przekazują żadnych sygnałów, więc zasada „wyłącz” ich nie dotyczy. Ze względów bezpieczeństwa telefony komórkowe i inne urządzenia elektroniczne powinny być wyłączane podczas startu i lądowania, gdy tylko zaświeci się lampka „zapnij pasy”.

Urządzenia mobilne mogą być używane w „trybie samolotowym” po starcie, gdy tylko zgaśnie znak „zapnij pasy”, aż do ponownego zaświecenia się tego znaku.

Phase

Boarding / Disembarkation

Extended Ground Delay (if L1 is open and PIC permist) Taxi and Take off Cruise Level Descent Landing and taxi to gate (until L1 is open)
Mobile and Smart Phones Yes Yes No Yes No
Laptops, Notebooks Yes Yes No Yes No
Tablet Computers, e-readers Yes Yes No Yes No
Mp3 Player Yes Yes No Yes No
Electronic Game Yes Yes No Yes No
DVD/CD Player Yes Yes No Yes No
Personal Headphones Yes Yes No Yes No
Personal Camera Yes Yes No Yes No

8.12 Nieprawidłowości dotyczące bagażu

Przede wszystkim przepraszamy w imieniu agencji obsługi naziemnej za wszelkie nieprawidłowości dotyczące bagażu, takie jak uszkodzenie, opóźnienie lub utrata podczas Twojego lotu z Corendonem. W takim przypadku prosimy o niezwłoczny kontakt z Biurem Lost & Found na lotnisku i wypełnienie Property Irregularity Report (PIR). Roszczenia bez raportu P.I.R. nie zostaną przyjęte.

Zgłoszenia uszkodzonego lub zagubionego bagażu należy dokonać niezwłocznie po przybyciu na lotnisko docelowe. Pasażerowie powinni niezwłocznie złożyć pisemne reklamacje do linii lotniczej. Reklamację dotyczącą uszkodzeń należy zgłosić na piśmie w ciągu 7 dni od daty umieszczonej na przywieszce bagażowej; w przypadku reklamacji z tytułu opóźnienia lub zagubienia limit wynosi 21 dni. Pisemna skarga powinna dotrzeć do https://www.corendonairlines.com/pl/lostandfound w wyżej wymienionym terminie.

Jeśli bagaż zostanie odebrany bez reklamacji, jest to dowód, że został dostarczony w dobrym stanie.

Ponieważ w większości przypadków rozliczenia przez prywatne towarzystwa ubezpieczeniowe są korzystniejsze dla pasażerów, prosimy o kontakt w pierwszej kolejności z firmą ubezpieczeniową, gdyż rozliczenia dokonywane są na podstawie wartości bagażu.

Aby pomóc firmie Corendon w szybkim rozpatrzeniu Twojego roszczenia, dołącz kopię raportu Property Irregularity Report (PIR) dostarczonego na lotnisku podczas zgłaszania opóźnienia lub uszkodzenia, wraz z przywieszką bagażową, kartą pokładową i kopiami wszelkich odpowiednich pokwitowań. Zdecydowanie zalecamy pasażerom zachowanie wszystkich oryginalnych rachunków dotyczących ich reklamacji bagażowej. Wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia należy przedstawić w języku angielskim lub tureckim.

Wszystkie roszczenia muszą być poparte udokumentowanymi dowodami zakupów lub dokonanych napraw (np. paragony, faktury), kopią biletu lotniczego lub rezerwacji, kartą pokładową i naklejką bagażową.

Pasażerowie powinni wykupić własne ubezpieczenie obejmujące wartość ich bagażu i jego zawartości, zwłaszcza jeśli przewożą ważne, delikatne lub wartościowe przedmioty.

Corendon Airlines nie ponosi odpowiedzialności za delikatne lub łatwo psujące się towary, wartościowe przedmioty, takie jak biżuteria, pieniądze, obrazy, dywany, zasłony, metale szlachetne, komputery, osobiste urządzenia elektroniczne, papiery zbywalne, papiery wartościowe, inne kosztowności, dokumenty biznesowe, dokumenty medyczne, paszporty, próbki handlowe, inne dokumenty identyfikacyjne. Firma Corendon nie ponosi odpowiedzialności za towary, które nie są dozwolone na pokładzie, ani nie ponosi odpowiedzialności, jeśli jakikolwiek przedmiot/bagaż zostanie opóźniony lub uszkodzony z powodu kontroli bezpieczeństwa.

Corendon Airlines nie ponosi również odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę wystających części, takich jak koła, stopy, zamki, paski, zamki błyskawiczne, uchwyty do pociągania lub inne przedmioty przymocowane do bagażu, ani przedmioty utracone z powodu nieprawidłowego zapakowania lub przeładowanego bagażu oraz nacięcia, zadrapania, zarysowania, wgniecenia i ślady.

Corendon Airlines nie ponosi odpowiedzialności za brakujące lub uszkodzone elementy bagażu.

Corendon Airlines nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rzeczy nieprawidłowo umieszczone lub zagubione na pokładzie samolotu lub na terminalu lotniska. Wszelkie przedmioty znajdujące się na pokładzie są przekazywane bezpośrednio do biur rzeczy znalezionych na lotnisku docelowym.

Corendon Airlines nie odpowiada za wysyłkę przedmiotów pozostawionych na pokładzie na adres pasażera. Jeśli istnieje odpowiedni lot, otrzymamy pomoc w przesłaniu zapomnianych przedmiotów na stacji przeciwnej lub na terminalu lotniska do stacji przylotów, ale za wszelkie uszkodzenia/zagubienia/opóźnienia itp. linie lotnicze Corendon nie będą ponosić odpowiedzialności w takich przypadkach. Cała odpowiedzialność spoczywa na naszych pasażerach.

Corendon Airlines nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia na pokładzie, które przytrafią się rzeczom osobistym pasażerów podczas lotu, chyba że są one wynikiem rażącego zaniedbania Corendon Airlines.

Należy również pamiętać, że skargi/roszczenia będą przyjmowane wyłącznie w języku angielskim i tureckim.

Corendon Airlines nie ponosi odpowiedzialności za;

 • Utratę bagażu rejestrowanego zsumowanego (z wyjątkiem rodzin/par podróżujących razem).
 • Uszkodzenie lub utratę nierejestrowanego bagażu lub innych rzeczy przewożonych pod opieką pasażera, chyba że takie uszkodzenie lub utrata jest wyraźnie wynikiem zaniedbania ze strony Corendon Airlines.
 • Koszty wysyłki znalezionego bagażu do pasażera lub koszty transportu pasażera w celu odebrania bagażu, ponieważ Corendon Airlines jest zobowiązany jedynie do znalezienia zaginionego bagażu i dostarczenia go na lotnisko wskazane na przywieszce bagażowej. Pasażer musi sam odebrać swój bagaż na tym lotnisku. Jeśli pasażer nie chce sam odebrać bagażu i zażąda przesłania go na jego adres lub do hotelu, Corendon Airlines nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku uszkodzenia, utraty lub straconego czasu podczas przekazania bagażu.
 • Opłaty prawnicze.
 • Opłaty za przelew bankowy podczas przelewu zwrotu lub potrącenia z powodu nieprawidłowych danych konta bankowego.

8.12.1 Zagubiony bagaż:

Wyszukiwanie Twojego bagażu i cały proces zostaną zakończone za pomocą „numeru śledzenia”, który otrzymałeś podczas wniosku złożonego na stronie https://www.corendonairlines.com/baggage-allowance/lost-damaged-baggage. W przypadku tych transakcji wymagane będą następujące informacje:

 • Raport o zagubionym bagażu (P.I.R),
 • Bilet lotniczy,
 • Karta pokładowa,
 • Przywieszki bagażowe potwierdzające wagę bagażu,
 • Lista określonych przedmiotów w Twoim bagażu w języku angielskim lub tureckim (konkretne nazwy marek, takie jak marki perfum, numer buta, odzież ze znakiem marki, tytuł książki itp.,). Jest to konieczne w przypadku oderwania etykiety bagażowej.
 • Zdjęcie zagubionego bagażu (jeśli nie jest dostępne, podobne zdjęcie z internetu)

Corendon Airlines nie ponosi żadnej odpowiedzialności za bagaż bez przywieszek, który nie został nadany na nazwisko posiadacza biletu lub karty pokładowej.

8.12.2 Bagaż uszkodzony:

W przypadku uszkodzenia bagażu prosimy o kontakt z Działem Rzeczy Zaginionych i Znalezionych Operacji Naziemnej Corendon Airlines z kopiami dokumentów podanych poniżej;

 • Raport o uszkodzonym bagażu (raport PIR),
 • Bilet lotniczy i kartę pokładową,
 • Przywieszka bagażowa uszkodzonego bagażu,
 • Zdjęcia uszkodzeń

9 ODSZKODOWANIE ZA BAGAŻ

Cena - 15% za każdy rok (łącznie z bieżącym rokiem).

Corendon Airlines nie ponosi odpowiedzialności za brakujące, zabrudzone lub uszkodzone przedmioty w uszkodzonym bagażu.

Jeśli uszkodzony bagaż zostanie naprawiony bezpłatnie, Corendon Airlines nie zwróci pasażerowi żadnych kosztów.

Corendon Airlines ma prawo zażądać od pasażera przekazania nienaprawialnego i uszkodzonego bagażu do Agencji Obsługi Naziemnej na koszt pasażera.

Zgodnie z Warunkami Ogólnymi koszty sporządzenia niezbędnych dokumentów nie są pokrywane przez linię lotniczą.

9.1 Opóźniona dostawa

W przypadku opóźnienia w dostarczeniu bagażu rejestrowanego, pasażer zostanie zwolniony z oczywistych, niezbędnych wydatków, jak poniżej:

Jeśli opóźnienie nie jest spowodowane działaniem siły wyższej, a brakujący bagaż nadal nie zostanie odzyskany po 72 godzinach od złożenia reklamacji, Corendon Airlines zapłaci pasażerowi kwotę zaliczki.

W przypadku opóźnionego bagażu; jeżeli pasażer oferuje rekompensatę za swoje podstawowe potrzeby w okresie, gdy nie zostanie znaleziony bagaż, zobowiązany jest do okazania paragonu/faktury za dokonane zakupy.

Zaliczka zostanie potrącona z ostatecznego odszkodowania płatnego w przypadku ostatecznego zagubienia bagażu.

9.2 Uszkodzony/zagubiony bagaż

W przypadku uszkodzenia/utraty bagażu zabranego do części cargo samolotu jako bagaż rejestrowany, proces odszkodowawczy jest rozpatrywany w ramach zobowiązań krajowych i międzynarodowych.

Jeśli pasażer nie może udokumentować wagi bagażu, za brakujący bagaż uznaje się maksymalnie 10 kg. Wózki dziecięce, wózki inwalidzkie i podobne przedmioty podlegają tym samym warunkom określonym w niniejszym dokumencie i powinny być bagażem rejestrowanym.

9.3 Brak odpowiedzialności

Corendon Airlines nie ponosi odpowiedzialności za delikatne lub łatwo psujące się przedmioty, sprzęt sportowy, instrumenty, przedmioty o specjalnej wartości, takie jak biżuteria/pieniądze/obrazy/dywany/zasłony, metale szlachetne, sztućce, antyki, pamiątki, komputery, osobiste urządzenia elektroniczne, zbywalne dokumenty, lekarstwa, przedmioty medyczne, papiery wartościowe lub inne kosztowności, dokumenty biznesowe, paszporty, próbki handlowe, bagaż zaakceptowany pod warunkiem „Przywieszki o ograniczonym dostępie” (LRT), inne dokumenty identyfikacyjne i przedmioty, których przewóz jest niedozwolony. Zdecydowanie zalecamy wszystkim pasażerom wykupienie odpowiedniego ubezpieczenia podróżnego przed podróżą.

Jeśli na bagażu znajduje się przywieszka „Fragile” lub „Limited Release”, Corendon Airlines nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie/utratę/opóźnienie odpowiedniego bagażu.

Corendon Airlines nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rzeczy osobiste nieodpowiednio umieszczone lub zagubione na pokładzie samolotu lub na terminalu lotniska. Wszelkie przedmioty znajdujące się na pokładzie są przekazywane bezpośrednio do biur rzeczy znalezionych na lotnisku docelowym.

Corendon Airlines nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieoznakowany bagaż, który nie został odprawiony na nazwisko posiadacza biletu lub karty pokładowej.

PASAŻEROWIE O SZCZEGÓLNYCH POTRZEBACH

Pasażerom w szczególnych okolicznościach (SCPs) nie wolno siedzieć na siedzeniach zapewniających bezpośredni dostęp do wyjść awaryjnych, a przy przydzielaniu miejsc zwraca się uwagę na następujące elementy:

 • Nie powinno się przeszkadzać personelowi pokładowemu w wykonywaniu obowiązków.
 • Nie powinno się przeszkadzać w dostępie do wyposażenia ratunkowego lub
 • Nie powinno się przeszkadzać w ewakuacji awaryjnej.

10.1 Chory, niesprawny lub niepełnosprawny pasażer

Transport chorych/niesprawnych pasażerów będzie możliwy tylko wtedy, gdy pasażer posiada pisemne zaświadczenie o kondycji/stanie zdrowia wydane przez swojego lekarza lub lekarza na lotnisku.

W żadnych okolicznościach transport nie zostanie zapewniony osobie, która:

 • ma chorobę zakaźną, np. gruźlica otwarta, zakaźne zapalenie wątroby, szkarlatyna, błonica, ospa wietrzna bez zaświadczenia lekarskiego
 • przeszedł zawał serca lub udar mózgu w ciągu ostatnich ośmiu tygodni lub przeszedł poważną operację;
 • wymaga pomocy medycznej w postaci urządzenia pneumatycznego lub elektrycznego, które z określonych powodów nie jest dozwolone na pokładzie.
 • każda osoba pod wpływem narkotyków i alkoholu do tego stopnia, że bezpieczeństwo lotu może być zagrożone.
 • jest „inwalidą”, chyba że stan zdrowia tej osoby i jej zdolność do podróżowania zostanie zweryfikowana i potwierdzona przez lekarza oraz zostanie udzielona zgoda na podróż samolotem.
 • jest „niepełnosprawna”, chyba że stan zdrowia tej osoby i jej zdolność do podróżowania zostanie zweryfikowana i potwierdzona przez lekarza oraz zostanie udzielona zgoda na podróż samolotem.

jeśli pasażerowie nie udzielą informacji o swoim stanie zdrowia lub chorobie przed lotem, lecą na własne ryzyko i odpowiedzialność.

10.2 Pasażerowie z zaburzeniami sprawności ruchowej, niepełnosprawni

Jako posiadacz certyfikatu „No-Handicap Airline” ("Linia lotnicza bez barier"), Corendon Airlines dokłada wszelkich starań, aby zapewnić jak najwięcej odpowiednich usług, aby pasażerowie mogli podróżować wygodnie i bezpiecznie.

Pasażer o ograniczonej sprawności ruchowej to osoba, której ruchliwość jest ograniczona z powodu niepełnosprawności fizycznej (czuciowej lub mięśniowej), upośledzenia umysłowego, wieku, choroby lub jakiejkolwiek innej przyczyny niepełnosprawności. Po zakończeniu odprawy przez personel obsługi naziemnej pasażerom tym będzie towarzyszyć odpowiedni personel do/z samolotu i będzie im udzielona pomoc podczas wsiadania/wysiadania.

Corendon Airlines zwraca szczególną uwagę na pasażerów niesprawnych i niepełnosprawnych. Aby ułatwić wygodną i łatwą podróż, bardzo ważne jest, aby dostarczyli oni informacje o swoich szczególnych potrzebach osobistych i aby wszelkie niezbędne przygotowania zostały dokonane na czas. Przy rezerwacji biletu w biurze podróży lub online pasażerowie o ograniczonej sprawności ruchowej powinni przekazać pełne informacje za pomocą Formularza Zgłoszeniowego życzeń specjalnych.

Corendon Airlines potrzebuje co najmniej 48 godzin na zorganizowanie potrzebnej pomocy. Jeśli wniosek dotyczący specjalnych potrzeb zostanie złożony w czasie krótszym niż 48 godzin przed godziną odlotu, pomoc nie będzie mogła zostać zorganizowana, a pasażer nie będzie mógl podróżować.

Ze względów bezpieczeństwa pasażerom niepełnosprawnym i pasażerom z zaburzeniami sprawności ruchowej nie wolno siedzieć w pobliżu wyjść awaryjnych.

Jeżeli w trakcie procedury odprawy pasażer niepełnosprawny lub pasażer z dysfunkcją narządu ruchu otrzyma miejsce dla niego nieodpowiednie, wówczas ze względów bezpieczeństwa personel pokładowy zaoferuje pasażerowi inne miejsce.

Pasażerowie z zaburzeniami mobilności mogą siedzieć tylko na miejscu przy oknie (A/F). Kolejne miejsce zostanie przydzielone pasażerowi dopiero po sprawdzeniu jego stanu fizycznego przez personel odprawy podczas procedury odprawy.

Pasażerowie niepełnosprawni i pasażerowie z zaburzeniami sprawności ruchowej nie otrzymają zwrotu kosztów, jeśli zarezerwowali niewłaściwe miejsce online lub przydzielono im niewłaściwe miejsce przy stanowisku odprawy.

10.3 Pasażerowie na wózkach inwalidzkich

Pomoc jest udzielana na ziemi i w powietrzu pasażerom na wózkach inwalidzkich w zależności od stopnia ich niepełnosprawności, jak opisano poniżej:

WCHR (Wózek inwalidzki - R dla rampy): Pasażer z niewielkim upośledzeniem ruchowym, który potrzebuje pomocy w obrębie budynku lotniska do/z samolotu, ale może korzystać z autobusu na płycie postojowej i może samodzielnie wchodzić po schodach, nie potrzebuje pomocy na pokładzie do/z swojego siedzenia oraz do/z toalety;

WCHS (Wózek inwalidzki - S jak schodki): Pasażer z dużym upośledzeniem ruchowym, który potrzebuje pomocy w obrębie budynku lotniska do/z samolotu, ale nie może korzystać z autobusu na płycie postojowej i nie jest w stanie samodzielnie wchodzić po schodach, jednak nie potrzebuje pomocy na pokładzie do/z swojego siedzenia oraz do/z toalety;

WCHC (wózek inwalidzki - C dla siedzenia na pokładzie): Pasażer jest całkowicie unieruchomiony, może korzystać z siedzenia pasażera z oparciem w pozycji pionowej, nie jest w stanie samodzielnie pokonywać odległości, np. na pokładzie potrzebuje pomocy do/z swojego siedzenia oraz do/z toalety - paraplegia/hemiplegia, stwardnienie rozsiane itp. Na życzenie pasażera usługa wózka inwalidzkiego będzie świadczona bezpłatnie przez Corendon Airlines.

W celu przewiezienia wózka inwalidzkiego należy wysłać wniosek do Corendon Airlines, korzystając z Formularza Zgłoszeniowego życzeń specjalnych, po czym otrzymasz potwierdzenie transportu. Wniosek powinien dotrzeć do Corendona najpóźniej 48 godzin przed odlotem.

Pasażer odpowiada za to, aby wózek inwalidzki, odpowiednio zapakowany i gotowy do transportu, został przekazany do stanowiska odprawy na czas przed odlotem.

Personel naziemny nie ma sprzętu do odłączania akumulatora lub ładowarki od wózka inwalidzkiego. Transport wózka inwalidzkiego jest dozwolony tylko wtedy, gdy wózek zostanie przekazany prawidłowo zdemontowany, zabezpieczony i gotowy do transportu, najpóźniej 2 godziny przed odlotem.

Wózki inwalidzkie z napędem akumulatorowym mogą być przewożone w przedziale ładunkowym samolotu jeśli nieszczelny akumulator z ogniwami suchymi lub akumulator żelowy bez wycieku jest odłączony od wózka inwalidzkiego, jest zamocowany i bezpiecznie przymocowany do wózka inwalidzkiego oraz jeśli słupy są izolowane.

W przypadku, gdy wózka inwalidzkiego nie można załadować, schować, zabezpieczyć i rozładować w pozycji pionowej, akumulator należy całkowicie wyjąć z wózka i osobno sprawdzić.

W takim przypadku akumulator należy zapakować do transportu w plastikowym pojemniku lub plastikowym koszu, aby zapobiec zanieczyszczeniu i korozji komory ładunkowej.

Jeśli pasażer jest właścicielem wózka inwalidzkiego, transport w luku bagażowym jest bezpłatny, nawet jeśli bagaż pasażera przekracza dopuszczalną wagę.

Nie przeciekające suche baterie lub akumulatory żelowe będą przewożone jako bagaż rejestrowany, jeśli akumulator jest odłączony od wózka inwalidzkiego, zamocowany i bezpiecznie przymocowany do wózka inwalidzkiego oraz jeśli słupki są izolowane.

Jeśli warunki są spełnione, „skutery dla niepełnosprawnych” mogą być przewożone w luku bagażowym. Wymagane jest zaświadczenie lekarskie podpisane przez lekarza. Jeśli zaświadczenie lekarskie jest nieprawidłowe lub starsze niż jeden miesiąc, Corendon Airlines naliczy 100 € za koszty transportu.

W ramach polityki Corendon „Linia lotnicza bez barier” wózki inwalidzkie będą przewożone bezpłatnie, jeśli pasażer jest od nich zależny jednak wymagana jest wcześniejsza rejestracja. „Skutery dla niepełnosprawnych” przyjmowane są do transportu, jeżeli dwa z wymiarów (długość, szerokość, wysokość) są krótsze niż 86 cm oraz gdy przedłożono aktualny raport medyczny. Jeśli zaświadczenie lekarskie jest nieprawidłowe lub starsze niż jeden miesiąc, Corendon Airlines naliczy 100 € za koszty transportu.

Z wózków inwalidzkich z akumulatorami litowo-jonowymi, akumulatory te należy wyjąć i zapakować w odpowiedni sposób do transportu w na pokładzie.

10.4 Pasażerowie z zaburzeniami słuchu

Pasażerowie z zaburzeniami słuchu są traktowani priorytetowo przez obsługę naziemną podczas odprawy i wchodzenia na pokład. Na pokładzie dostępne są małe zeszyty, dzięki którym załoga może komunikować się z pasażerem.

Ze względów bezpieczeństwa pasażerowie ci nie mogą zajmować miejsc przy przejściu i przy wyjściach ewakuacyjnych w samolocie.

10.5 Pasażerowie z zaburzeniami wzroku

Personel pokładowy prowadzi indywidualne odprawy na temat zasad bezpieczeństwa. Dodatkowo na pokładzie dostępne są karty z instrukcjami bezpieczeństwa w alfabecie Braille'a.

Ze względów bezpieczeństwa pasażerowie z zaburzeniami wzroku nie mogą zajmować miejsc przy przejściu i przy wyjściach ewakuacyjnych w samolocie.

Psy przewodnicy towarzyszące pasażerom z zaburzeniami wzroku mogą podróżować bezpłatnie w kabinie pasażerskiej, jeśli pozwalają na to możliwości wymiarowe. Warunki płatności za podróż w części cargo są określone w pkt. 8.8.2.

Jeśli pasażerowi z zaburzeniami wzroku towarzyszy pies przewodnik, pies przewodnik może podróżować w kabinie pasażerskiej pod następującymi warunkami:

 • Pies przewodnik musi towarzyszyć niewidomemu pasażerowi będącemu zależnym od psa.
 • Pies przewodnik powinien być odpowiednio uprzężony, mieć założony kaganiec i pozostać na smyczy, a podczas lotu nie wolno zdejmować odpowiedniego wyposażenia.
 • Pies przewodnik powinien siedzieć u stóp pasażera przy oknie, natomiast nigdy przy wyjściach awaryjnych lub przy przejściu.
 • Pies przewodnik powinien mieć ważne dokumenty szczepień i dokumenty podróży.

10.6 Przyszłe matki

W przypadku porodu mnogiego, przyszła mama nie jest dopuszczana do przewozu samolotem od 32 tygodnia ciąży.

Od 36 tygodnia ciąży przyszła mama nie jest dopuszczana do przewozu samolotem.

Przyszła mama musi poinformować personel odprawy podczas procedury odprawy o stanie swojej ciąży oraz wypełnić i podpisać Formularz Odszkodowania.

Kapitan lotu ma prawo zażądać aktualnego zaświadczenia lekarskiego o stanie fizycznym ciężarnej pasażerki oraz potwierdzenia jej zdolności do podróży.

10.7 Małoletni bez opieki

Dzieci w wieku poniżej 6 lat bez opieki nie będą przyjete do podróży samolotem.

Dziecko w wieku od 6 do 12 lat może zostać przyjęte do podróży pod następującymi warunkami:

Na lotnisko wylotu towarzyszy mu osoba dorosła za zgodą rodziców dziecka lub jego prawnych opiekunów.

Osoba dorosła dostarcza dziecko do personelu przy stanowisku odprawy lub do biura podróży na lotnisku wylotu, wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami podróżnymi i Formularzem Odszkodowania (Zwolnienie z odpowiedzialności lub osoby niepełnoletnie bez opieki w wieku poniżej 12 lat), wypełnione i podpisane przez rodziców lub prawnych opiekunów dziecka.

Na lotnisku przylotu dziecko jest witane przez osobę wyznaczoną przez rodziców lub opiekunów.

Małoletni bez opieki pozostaje pod opieką osoby towarzyszącej/rodzica/opiekuna do momentu wejścia na pokład. Członek personelu towarzyszy nieletnim na pokładzie samolotu. Osoba towarzysząca zostanie poproszona o pozostanie na lotnisku do startu samolotu.

Osoby niepełnoletnie bez opieki pozostają pod opieką upoważnionej zgodnie z prawem osoby dorosłej do czasu wezwania na pokład samolotu. Członek personelu towarzyszy małoletniemu na pokładzie samolotu i powierza dziecko opiece personelu pokładowego. Osoba dorosła towarzysząca jest proszona o pozostanie na lotnisku do momentu odlotu samolotu. 

Za dziecko bez opieki w wieku poniżej 12 lat zostanie naliczona opłata w wysokości 70 EUR za bilet w jedną stronę. Na jeden lot można przyjąć tylko dwoje dzieci poniżej 12. roku życia bez opieki. 

 

10.8 Rzędy wyjść awaryjnych

Pasażer, który nie będzie przeszkadzał, a wręcz przeciwnie, może pomóc w ewakuacji z samolotu, zostanie usadzony przy wyjściu awaryjnym.

10.8.1 Miejsca w rzędach przy wyjściach ewakuacyjnych nie są przeznaczone dla:

Osoby o ograniczonej sprawności ruchowej, z upośledzeniem umysłowym, w podeszłym wieku, z zachorowaniem lub inną przyczyną niepełnosprawności

Pasażera niepełnosprawnego fizycznie lub psychicznie, który nie jest w stanie zareagować i szybko się poruszać, jeśli zostanie o to poproszony

Osoby z wadą wzroku lub słuchu, która nie jest w stanie zareagować na polecenie ewakuacji awaryjnej

Kobiety w ciąży

Osób niepełnoletnich bez opieki

Pasażerów poniżej 16 roku życia podróżujących bez rodziców

Pasażerów podróżujących z niemowlętami i/lub dziećmi poniżej 16 roku życia

Osób, których wiek/wzrost fizyczny (potrzebujących przedłużacza do pasów) mogą uniemożliwić im szybkie poruszanie się

Osób zatrzymanych, deportowanych lub INAD

Osób z psami przewodnikami lub zwierzętami domowymi

Pasażerów chorych i rannych

Jeżeli załoga podejrzewa, że pasażer nie będzie w stanie otworzyć wyjścia w celu bezpiecznej ewakuacji, musi natychmiast go przesadzić.

10.9Drony

 • Drony są uważane za Osobiste Urządzenia Elektroniczne – PED – (tak jak telefony, laptopy, aparaty fotograficzne itp.), ponieważ są zasilane bateriami litowo-jonowymi.
 • Urządzenia te stanowią potencjalne zagrożenie lotu ze względu na ilość ciepła i energii.
 • Wszystkie baterie LIPO muszą być przewożone w bagażu podręcznym. Baterie dronów muszą mieć styki owinięte i umieszczone w plastikowej torbie, a następnie umieszczone w torbie bezpieczeństwa.
 • Baterie do dronów muszą być przewożone w bagażu podręcznym i muszą posiadać moc poniżej 100 watogodzin.
 • (Wh) = Pojemność (Ah) x Znamionowy prąd rozładowania (V)

 

11. JEDZENIE I NAPOJE NA POKŁADZIE

Menu

Na pokładach naszych samolotów oferujemy dania do wyboru z karty. Liczba produktów dostępnych w sprzedaży jest ograniczona. Marki i produkty mogą różnić się w zależności od lotu. Produkty w naszej ofercie nie zawierają wieprzowiny ani jej pochodnych.

Pasażerowie uczuleni na orzechy proszeni są o poinformowanie o tym personelu pokładowego podczas wchodzenia na pokład. Zostanie to następnie ogłoszone innym pasażerom z informacją, że podczas lotu nie będą sprzedawane żadne produkty zawierające orzechy.

Gorące posiłki

Nie ma możliwości zamówienia gorącego posiłku na pokładzie, natomiast można go zamówić z wyprzedzeniem online, gdzie jest dostępny szeroki wybór dań. Skorzystanie z cateringu na pokładzie jest dodatkowo płatne w przypadku wszystkich lotów liniami Corendon. Ceny produktów dostępnych w Corendon Fly Café zależą od trasy. Sprzedaż produktów na pokładzie samolotu w ramach Corendon Fly Café może być ograniczona lub niedostępna ze względów bezpieczeństwa lotu, ochrony lotu i dostępności produktów. Gorące posiłki można zamówić z wyprzedzeniem do 72 godzin przed odlotem, jeśli będą dostępne na naszej stronie internetowej. Pasażerowie, którzy zakupią bilety w ramach Pakietu Premium, mogą bez dodatkowych opłat zamówić dostępne oferty produktów objęte wykupionym przez nich pakietem na naszej stronie internetowej z wyprzedzeniem do 72 godzin przed odlotem. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z naszym Działem obsługi klienta.

Płatność

Na pokładzie akceptujemy płatności gotówką w SEK, NOK, DKK, CHF oraz płatności gotówką lub kartą w GBP, EUR, USD i TRY. W ramach płatności za zakupy na pokładzie samolotu akceptujemy wszystkie popularne karty chipowe i na kod PIN (MasterCard i Visa) z wyłączeniem wszystkich typów kart debetowych. Możemy poprosić o okazanie paszportu lub innego dokumentu tożsamości. Nie akceptujemy czeków ani czeków podróżnych. Starannie monitorujemy i dostosowujemy wszystkie ceny i kursy wymiany walut, które w każdej chwili mogą ulec zmianie ze względu na zmiany kursowe.

Paragony

Obecnie nie wystawiamy papierowych paragonów na pokładzie.

Jeśli chcesz otrzymać paragon w wersji elektronicznej, skontaktuj się z nami pod adresem payable@corendon-airlines.com. Przygotuj datę podróży, numer lotu oraz numer miejsca. Jeśli zapłaciłeś/-aś kartą tradycyjną lub zbliżeniowo, musisz również podać imię i nazwisko posiadacza karty oraz jej numer.

Jeśli zapłaciłeś/-aś gotówką, podaj swoje imię i nazwisko, numer lotu oraz numer miejsca.

Reklamacje

Ze względu na to, że świadczymy usługi cateringowe w wielu krajach świata, produkty i marki mogą różnić się od tych reklamowanych w menu. Nasze zapasy są ograniczone. Ze względu na duże zainteresowanie danym produktem, może się zdarzyć, że nie będzie on dostępny. Przykro nam jeśli miałeś/-aś problem z zakupionym produktem na pokładzie jednego z naszych samolotów. Nie ma to wpływu na Twoje prawa ustawowe. Jeśli chciałbyś/-łabyś otrzymać zwrot pieniędzy za wadliwy produkt lub złożyć reklamację dotyczącą produktów, napisz do naszego Działu obsługi klienta (customer@corendon-airlines.com).

Nota prawna

Zabrania się spożywania napojów alkoholowych, które nie zostały zakupione na pokładzie. Ze względów bezpieczeństwa pasażerowie nie mogą wchodzić na pokład samolotu z gorącymi napojami ani spożywać własnego alkoholu podczas lotu. Zabronione jest też spożywanie i zakup alkoholu przez pasażerów poniżej 18. roku życia.

 

12 ZAKUPY TAX FREE

12.1 KRAJE UE

Napoje spirytusowe i alkoholowe: 22% obj. alkoholu: 1 l spirytusu lub 4 l wina;

Tytoń: 200 papierosów lub 100 cygaretek lub 50 cygar lub 250 g tytoniu;

Perfumy: 60 ml perfum lub 250 ml wody toaletowej

Prezenty i pamiątki: do 430 € .

12.2 TURCJA

Napoje spirytusowe i alkoholowe: 22% obj. alkoholu: 1 l spirytusu i 2 l likieru, (mniej niż 22% alkoholu): 4 l wina.

Tytoń: 600 papierosów i 100 cygaretek i 50 cygar oraz 250 g tytoniu

Perfumy: 5 butelek perfum lub wody toaletowej (maks. 120 ml każda)

Prezenty i pamiątki: do 430 €. Zgodnie z nowymi przepisami kwota prezentów i pamiątek jest ograniczona do 150 euro dla młodzieży poniżej 15 roku życia.

Uwaga: ograniczenia te podlegają zmianom w przepisach odpowiednich krajów. Radzimy zapoznać się z tymi zasadami przed wyjazdem. W przypadku problemów Corendon Airlines nie ponosi odpowiedzialności.

13 FORMULARZE/KWESTIONARIUSZE OPINII KLIENTA

Dla Corendon Airlines zadowolenie klientów jest bardzo ważne. Dlatego naprawdę cenimy Twoją opinię, komentarz i sugestie. Twoje przemyślenia i doświadczenia są dla nas zawsze bardzo cenne.

W przypadku niektórych lotów prosimy naszych pasażerów o wypełnienie kwestionariusza w celu ulepszenia naszych usług i zaoferowania Tobie niezmiernie przyjemnego i wygodnego lotu.

Będziemy wdzięczni za poinformowanie nas o swojej opinii, uwagach i sugestiach oraz wypełnienie kwestionariusza opinii klienta, o który można poprosić personel pokładowy, a po wypełnieniu go odesłania do nas. Formularz jest również dostępny online: https:https://www.corendonairlines.com/pl/centrum-pomocy/kontakt

Możesz też skontaktować się z nami pod adresem:

Corendon Havayolları
Müşteri İlişkileri Departmanı
Güzeloluk Mah.1879 Sok. No: 148,
07200  ANTALYA / TURKEY
FAX: +90 242 324 32 40
customer@corendon-airlines.com

Jeśli chcesz nas poinformować o żądaniu lub skardze, prześlij nam to na piśmie w języku angielskim, niemieckim, holenderskim lub tureckim.

Oprócz wymienionych powyżej mogą obowiązywać inne warunki. Aby uzyskać szczegółowe informacje, skontaktuj się ze swoim organizatorem wycieczki. Dziękujemy za uwagę i witamy Cię wkrótce na naszych lotach Corendon Airlines.

14 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI W ŚWIETLE KORONAWIRUSA (COVID-19)

Podczas naszych lotów wdrażane są pewne środki ostrożności w celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu się wirusa powodującego pandemię COVID-19 i zgodnie z rozporządzeniem i wytycznymi tureckiego Ministerstwa Zdrowia, tureckiego Ministerstwa Infrastruktury i Transportu, tureckiego kierownictwa Dyrekcji Lotnictwa Cywilnego i innych organów krajowych i międzynarodowych.

Strona z dodatkowymi środkami ostrożności jest dostępna pod linkiem https://www.corendonairlines.com/pl/o-nas/aktualnosci/podrozowanie-jest-latwe-gdy-znasz-ograniczenia-zwiazane-z-covid-19

Z poważaniem,

Wasz Zespół Corendon Airlines

 

 

 


Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Skontaktuj się z nami
Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Skontaktuj się z nami