Zasady i przepisy prawne

Corendon Airlines organizuje bezpieczne i wygodne bezpośrednie przeloty na 165 lotnisk w 65 krajach. Wszelkie regulacje lotnicze dotyczące naszych działań można wyświetlić na tej stronie. Zgromadziliśmy tu wszystkie informacje, które mogą okazać się pomocne – od warunków specjalnych po niezbędne dokumenty i wiele więcej.


Bilety i rezerwacja

Corendon Airlines zajmuje się transportem lotniczym osoby, której nazwisko widnieje na bilecie transportowym (bilet lotniczy lub inny wydany w kopii biletu transportowego). Bilet transportowy (bilet lotniczy) nie podlega przeniesieniu na osoby trzecie. W przypadku podróżowania bez biletu elektronicznego konieczne jest okazanie ważnego biletu lotniczego wystawionego na Twoje nazwisko na dowolnym etapie podróży. Podróżując z biletem elektronicznym, masz prawo do transportu, jeśli bilet elektroniczny jest wystawiony na Twoje nazwisko i jeśli możesz okazać ważny dokument tożsamości na dowolnym etapie podróży.

Zarezerwowanej rezerwacji nie można przenieść na inną osobę i nie można jej wystawić na inne nazwisko. Zmiany trasy podróży, daty i godziny podróży są możliwe tylko wtedy, gdy zezwalają na to przepisy. Jeżeli na wniosek podróżnego zostaną dokonane zmiany terminu podróży lub trasy podróży skutkujące różnicą w cenie, wówczas podróżny zostanie obciążony daną różnicą w cenie. Po odlocie danego lotu nie ma możliwości zmiany rezerwacji, anulowania biletu ani zwrotu płatności.

Zwrot płatności dokonanej kartą kredytową zostanie przekazany na konto posiadacza karty kredytowej przez wystawiciela biletu. Może to być autoryzowane biuro sprzedaży, call center lub agencja Corendon Airlines. Zwrotu płatności gotówkowej może dokonać tylko ta jednostka, która otrzymała płatność gotówkową.

Corendon Airlines nie ponosi odpowiedzialności, o ile nie zostanie udowodnione poważne uchybienie, jeśli podczas rezerwacji rezerwacji w elektronicznym systemie rezerwacji nastąpi odcięcie prądu, usterka, awari, usunięcie danych, utrata, opóźnienie w przetwarzaniu lub kontakcie, wirus komputerowy, awaria połączenia, jeśli dojdzie do kradzieży, utraty lub bezprawnego dostępu do danych, ich zmiany lub wykorzystania.


Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Skontaktuj się z nami
Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Skontaktuj się z nami