Zasady i przepisy prawne

Jako Corendon Airlines organizujemy bezpieczne i komfortowe bezpośrednie loty do 165 lotnisk w 65 krajach. Na tej stronie znajdziesz wszystkie przepisy lotnicze dotyczące naszych operacji. Zebraliśmy wszystkie informacje, których możesz potrzebować, od aktualnych informacji o środkach Covid-19 po zasady obowiązujące podczas podróży ze swoim zwierzakiem, od specjalnych warunków po niezbędne dokumenty i więcej.


Bilety i rezerwacja

 
 
 

Ogólna informacja

Corendon Airlines zajmuje się transportem lotniczym osoby, której nazwisko widnieje na bilecie transportowym (bilet lotniczy lub inny wydany w kopii biletu transportowego). Bilet transportowy (bilet lotniczy) nie podlega przeniesieniu na osoby trzecie. W przypadku podróżowania bez biletu elektronicznego konieczne jest okazanie ważnego biletu lotniczego wystawionego na Twoje nazwisko na dowolnym etapie podróży. Podróżując z biletem elektronicznym, masz prawo do transportu, jeśli bilet elektroniczny jest wystawiony na Twoje nazwisko i jeśli możesz okazać ważny dokument tożsamości na dowolnym etapie podróży.

Zarezerwowanej rezerwacji nie można przenieść na inną osobę i nie można jej wystawić na inne nazwisko. Zmiany trasy podróży, daty i godziny podróży są możliwe tylko wtedy, gdy zezwalają na to przepisy. Jeżeli na wniosek podróżnego zostaną dokonane zmiany terminu podróży lub trasy podróży skutkujące różnicą w cenie, wówczas podróżny zostanie obciążony daną różnicą w cenie. Po odlocie danego lotu nie ma możliwości zmiany rezerwacji, anulowania biletu ani zwrotu płatności.

Zwrot płatności dokonanej kartą kredytową zostanie przekazany na konto posiadacza karty kredytowej przez wystawiciela biletu. Może to być autoryzowane biuro sprzedaży, call center lub agencja Corendon Airlines. Zwrotu płatności gotówkowej może dokonać tylko ta jednostka, która otrzymała płatność gotówkową.

Corendon Airlines nie ponosi odpowiedzialności, o ile nie zostanie udowodnione poważne uchybienie, jeśli podczas rezerwacji rezerwacji w elektronicznym systemie rezerwacji nastąpi odcięcie prądu, usterka, awari, usunięcie danych, utrata, opóźnienie w przetwarzaniu lub kontakcie, wirus komputerowy, awaria połączenia, jeśli dojdzie do kradzieży, utraty lub bezprawnego dostępu do danych, ich zmiany lub wykorzystania.

Zmiana/Anulacja

Przy zakupie biletu pasażer akceptuje następujące zasady i zobowiązujesię do ich przestrzegania :Rezerwacje uważasię za kompletne po dokonaniu płatności.Jeślipasażer nie wyleci, nie przysługujemu zwrot kosztów. Anulowanie i zmiany w Twoim bilecie po dokonaniu rezerwacji będąobciążanekwotąpowyżej ceny biletu netto zgodnie z poniższymi zasadami.

W przypadku rezygnacji zostaną zwrócone opłaty netto za bilet, natomiast nie zostanie zwrócona opłata za usługę.

Masz prawo przedstawić nam dowody, że nie poniesiono żadnych strat lub że strata jest znacznie niższa.

W przypadku, gdy pasażer ze swoim biletem nie stawi się na lot (oceniany jako no-show), zwracane są tylko opłaty lotniskowe pobrane od pasażera podczas procesu rezerwacji i dotyczy to rezerwacji dokonanych po 20.02.2020. Opłata za usługę i opłata paliwowa nie są brane pod uwagę w ramach tego zwrotu podatku. Zasada ta nie dotyczy pasażerów, których bilety są wystawiane za pośrednictwem organizatora wycieczek.

Dodatkowa zniżka 10% na bilety powrotne zostanie unieważniona i nie będzie podlegać zwrotowi, jeśli jeden z lotów zostanie odwołany na żądanie pasażera.

Zmiana Jeśli chcesz zmienić zakupiony bilet lotniczy, obowiązują następujące zasady dotyczące opłat.
  PROMO ECO FLEX PREMIUM
Jeśli pozostały czas do wylotu jestzmienić dłuższy niż 1 tydzień Nie refundowane Nie refundowane Opłata w wysokości 30% zostanie potrącona z ceny oryginalnego biletu. Możesz kupić nowy bilet, płacąc różnicę w cenie. Żadne potrącenie nie zostanie dokonane. Możesz kupić nowy bilet, płacąc różnicę w cenie.
Jeśli pozostały czas do wylotu wynosizmienić od 48 godzin do 1 tygodnia Nie refundowane Nie refundowane Opłata w wysokości 50% zostanie potrącona z ceny oryginalnego biletu. Możesz kupić nowy bilet, płacąc różnicę w cenie. Żadne potrącenie nie zostanie dokonane. Możesz kupić nowy bilet, płacąc różnicę w cenie.
Jeśli pozostały czas do wylotu jestzmienić krótszy niż 48 godzin Nie refundowane Nie refundowane Nie refundowane Opłata w wysokości 50% zostanie potrącona z ceny oryginalnego biletu. Możesz kupić nowy bilet, płacąc różnicę w cenie.
Anulacja/Zwrot Jeśli chcesz anulować zakupiony bilet lotniczy, obowiązują następujące zasady dotyczące opłat.
  PROMO ECO FLEX PREMIUM
Jeśli pozostały czas do wylotu jestzmienić dłuższy niż 1 tydzień Nie refundowane Nie refundowane Opłata w wysokości 50% zostanie potrącona z ceny oryginalnego biletu. Pozostała kwota podlega zwrotowi. Otrzymujesz 100% zwrotu zapłaconej kwoty za bilet.
Jeśli pozostały czas do wylotu wynosizmienić od 48 godzin do 1 tygodnia Nie refundowane Nie refundowane Opłata w wysokości 70% zostanie potrącona z ceny oryginalnego biletu. Pozostała kwota podlega zwrotowi. Otrzymujesz 100% zwrotu zapłaconej kwoty za bilet.
Jeśli pozostały czas do wylotu jestzmienić krótszy niż 48 godzin Nie refundowane Nie refundowane Nie refundowane Nie refundowane

W przypadku rezygnacji zostaną zwrócone opłaty netto za bilet, opłata za usługę nie zostanie zwrócona.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat zmian Taryf Markowych Corendon Airlines i zasad anulowania rezerwacji, które miały zastosowanie przed 1 kwietnia 2021 r., kliknij tutaj.

Bilet otwarty klasyczny

Poniżej znajdziesz zasady dotyczące transakcji otwartego biletu:

 • Bilet otwarty należy wykorzystać w ciągu 1 roku od daty zmiany.
 • Jeśli chcesz zmienić bilet po tym, jak otrzymasz potwierdzenie lotu, nowo wybrana data musi przypadać na 7 dni przed lub 7 dni po pierwotnym locie, aby uniknąć różnic cenowych. Poza bezpłatnym zakresem dat obowiązywać będą zasady zmiany oryginalnego typu biletu (Eco, Flex, Premium) i jeśli istnieje różnica w cenie między dwoma biletami, bilet zostanie nią obciążony.
 • Możesz zmienić kraje swojego biletu lotu wychodzącego i powrotnego bez różnicy w cenie.
 • Biletów otwartych nie można przenieść na inną osobę i nie można zmienić nazwiska pasażera.
 • Jeśli musisz anulować bilet otwarty, otrzymasz pełny zwrot ceny biletu i usług dodatkowych (jeśli zostały zakupione). Bilet musi zostać anulowany w ciągu roku od utworzenia otwartego biletu, aby otrzymać zwrot pieniędzy.
 • Jeśli chcesz ponownie wystawić swój otwarty bilet na inny lot lub anulować swój otwarty bilet, prosimy o zarządzenie rezerwacją za pośrednictwem naszej strony internetowej.
 • Jeśli nie możesz tego zrobić na naszej stronie internetowej, skontaktuj się z nami za pośrednictwem zespołu Call Center.

Klasyczny Bilet Otwarty

 
Okres ważności 1 rok
Jaka powinna być data nowego biletu, aby został zmieniony bez opłat? 

7 dni przed lub 7 dni po pierwotnym locie (możesz również zmienić miejsca docelowe) the original flight 

Ile zapłacę w przypadku utraty uprawnienia do bezpłatnej zmiany?

Obowiązują zasady zmiany pierwotnego typu biletu (Promo, Eco, Flex, Premium) po czym różnica w cenie zostanie naliczona

Czy mój bilet otwarty zostanie zrefundowany w przypadku anulacji? Tak, 100% (w ciągu 1 roku)
Czy jakiekolwiek dodatkowe usługi, które zostały opłacone, zostaną zwrócone w przypadku anulacji? Tak, 100% (w ciągu 1 roku)
Czy mogę przenieść mój otwarty bilet na kogoś innego/zmienić nazwisko na bilecie? Nie
Jak mogę zmienić/anulować mój otwarty bilet?

Klikając tutaj: Zarządzaj Rezerwacją na naszej stronie internetowej lub Skontaktuj się z naszym zespołem Call Center

Bilet Otwarty Covid Pozytywny (dla pasażerów z pozytywnym wynikiem testu)

Twój bilet zostanie zamieniony na Bilet Otwarty Covid Pozytywny tylko wtedy, gdy złożysz wniosek (prosimy zadzwonić do Call Centre) i wyślesz nam kopię swojego zgłoszenia. Należy to zrobić nie wcześniej niż 30 dni przed, ale przynajmniej przed końcem czasu odprawy na Twój lot.

Jeśli bilet został zamieniony na Bilet Otwarty Covid Pozytywny, obowiązują następujące zasady dotyczące niniejszego biletu:

 

 • Na podstawie pozytywnego wyniku testu Twój zawieszony bilet jest ważny przez 1 rok.
 • Jeśli zgłosisz wniosek o nowy rejs, który odlatuje w ciągu 30 dni od pierwotnego biletu, różnica w cenie nie będzie zastosowana. Poza bezpłatnym zakresem dat obowiązują zasady zmiany pierwotnego typu biletu (Eco, Flex, Premium) i jeśli istnieje różnica w cenie między dwoma biletami, zostanie ona naliczona.
 • Jeśli chcesz anulować bilet otwarty, cena biletu zostanie zwrócona w 100%, ale nie otrzymasz zwrotu za dodatkowe usługi, jeśli takowe kupiłeś.
 • Jeśli chcesz ponownie wystawić swój otwarty bilet na inny lot lub anulować swój otwarty bilet, prosimy o zarządzenie rezerwacją za pośrednictwem naszej strony internetowej.
 • Jeśli nie możesz tego zrobić na naszej strony internetowej skontaktuj się z nami za pośrednictwem zespołu Call Center.

Bilet Otwarty Covid Pozytywny

 
Okres ważności 1 rok
Jaka powinna być data nowego biletu, aby został zmieniony bez opłat? 

w ciągu 30 dni od pierwotnego biletu (możesz również zmienić miejsca docelowe) the original flight 

Ile zapłacę w przypadku utraty uprawnienia do bezpłatnej zmiany?

Obowiązują zasady zmiany pierwotnego typu biletu (Promo, Eco, Flex, Premium) po czym różnica w cenie zostanie naliczona

Czy mój bilet otwarty zostanie zrefundowany w przypadku anulacji? Nie
Czy jakiekolwiek dodatkowe usługi, które zostały opłacone, zostaną zwrócone w przypadku anulacji? Nie
Czy mogę przenieść mój otwarty bilet na kogoś innego/zmienić nazwisko na bilecie? Nie
Jak mogę zmienić/anulować mój otwarty bilet??

Klikając tutaj: Zarządzaj Rezerwacją na naszej stronie internetowej lub Skontaktuj się z naszym zespołem Call Center

 

 

Opłata za odprawę na lotnisku dla danych rodzajów biletów

Jeśli Twoja taryfa biletowa jest taryfą Eco lub Promo i nie dokonujesz odprawy online, być może będziesz musiał zapłacić za odprawę na lotnisku.

Może się różnić lub może nie być dostępny w zależności od warunków na lotnisku. Odprawa online jest dostępna w zależności od lotniska i jest bezpłatna dla wszystkich rodzajów biletów. Jeśli nie odprawisz się online, być może będziesz musiał zapłacić za odprawę na lotnisku. Na lotniskach, na których odprawa online nie jest dostępna, odprawa na lotnisku jest bezpłatna.

Obowiązujące stawki za Odprawę na lotnisku i Usługi  priorytetowe można znaleźć poniżej:

Fees Online Lotnisko
Odprawa na lotnisku
Bezpłatne
10 EUR
Priority Check-in & Priority Boarding 15 EUR 20 EUR

 

 

 


Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Skontaktuj się z nami
Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Skontaktuj się z nami