Zasady i przepisy prawne

Corendon Airlines organizuje bezpieczne i wygodne bezpośrednie przeloty na 165 lotnisk w 65 krajach. Wszelkie regulacje lotnicze dotyczące naszych działań można wyświetlić na tej stronie. Zgromadziliśmy tu wszystkie informacje, które mogą okazać się pomocne – od warunków specjalnych po niezbędne dokumenty i wiele więcej.


Bilety i rezerwacja

 
 
 

Ogólna informacja

Corendon Airlines zajmuje się transportem lotniczym osoby, której nazwisko widnieje na bilecie transportowym (bilet lotniczy lub inny wydany w kopii biletu transportowego). Bilet transportowy (bilet lotniczy) nie podlega przeniesieniu na osoby trzecie. W przypadku podróżowania bez biletu elektronicznego konieczne jest okazanie ważnego biletu lotniczego wystawionego na Twoje nazwisko na dowolnym etapie podróży. Podróżując z biletem elektronicznym, masz prawo do transportu, jeśli bilet elektroniczny jest wystawiony na Twoje nazwisko i jeśli możesz okazać ważny dokument tożsamości na dowolnym etapie podróży.

Zarezerwowanej rezerwacji nie można przenieść na inną osobę i nie można jej wystawić na inne nazwisko. Zmiany trasy podróży, daty i godziny podróży są możliwe tylko wtedy, gdy zezwalają na to przepisy. Jeżeli na wniosek podróżnego zostaną dokonane zmiany terminu podróży lub trasy podróży skutkujące różnicą w cenie, wówczas podróżny zostanie obciążony daną różnicą w cenie. Po odlocie danego lotu nie ma możliwości zmiany rezerwacji, anulowania biletu ani zwrotu płatności.

Zwrot płatności dokonanej kartą kredytową zostanie przekazany na konto posiadacza karty kredytowej przez wystawiciela biletu. Może to być autoryzowane biuro sprzedaży, call center lub agencja Corendon Airlines. Zwrotu płatności gotówkowej może dokonać tylko ta jednostka, która otrzymała płatność gotówkową.

Do opłat transportowych stosowana jest metoda wyceny dynamicznej. Taryfy mogą zmienić się natychmiast w zależności od różnych parametrów takich jak data, popyt, dostępność i liczba dni pozostałych do lotu.

Corendon Airlines nie ponosi odpowiedzialności, o ile nie zostanie udowodnione poważne uchybienie, jeśli podczas rezerwacji rezerwacji w elektronicznym systemie rezerwacji nastąpi odcięcie prądu, usterka, awari, usunięcie danych, utrata, opóźnienie w przetwarzaniu lub kontakcie, wirus komputerowy, awaria połączenia, jeśli dojdzie do kradzieży, utraty lub bezprawnego dostępu do danych, ich zmiany lub wykorzystania.

Corendon Airlines reserves the right to expand the scope of all paid products and services and/or change their prices at any time without any given reason. No natural or legal person can claim any rights other than the provisions written here. The right to decide on controversial issues belongs entirely to Corendon Airlines. Corendon Airlines data privacy practices and General Conditions of Carriage apply.

Zmiana/Anulacja

 • Rezerwacje uznajemy za zakończone po pobraniu płatności. Pasażerom, którzy nie skorzystają z lotu, nie jest zapewniany zwrot. Anulacje i zmiany rezerwacji po jej dokonaniu są dodatkowo płatne (nie są wliczone w opłatę netto za bilet) zgodnie z następującymi zasadami.
 • W przypadku anulacji zwrócona zostanie opłata netto za bilet. Opłata za obsługę i opłata paliwowa nie podlegają zwrotowi.
 • W przypadku gdy pasażer nie skorzysta z lotu (zostanie uznany za no-show), zwrotowi podlegają tylko podatki lotniskowe pobrane od pasażera w trakcie rezerwacji (dotyczy rezerwacji dokonanych po 20.02.2020). Opłata za obsługę i opłata paliwowa nie są objęte zwrotem podatku i nie zostaną zwrócone. Ta zasada nie obowiązuje w przypadku pasażerów, którzy dokonali rezerwacji biletu za pośrednictwem touroperatora.
 • Do 7 dni przed lotem, na który zostały zakupione bilety Flex i Premium, możliwy jest zwrot wszystkich kosztów, za wyjątkiem opłaty serwisowej, w przypadku anulowania podróży dokonanego przez naszą stronę internetową lub aplikację mobilną w ciągu 24 godzin od zakupu biletu. Zasada ta nie obowiązuje przy biletach Promo i Eco. W przypadku anulowania podróży dokonanego przez Centrum obsługi zwrotowi nie podlega też opłata paliwowa.
 • W przypadku rezygnacji zostaną zwrócone opłaty netto za bilet, natomiast nie zostanie zwrócona opłata za usługę i opłata paliwowa.
 • Masz prawo przedstawić nam dowody, że nie poniesiono żadnych strat lub że strata jest znacznie niższa.
 • Jeśli bilet w jedną stronę jest anulowany przez pasażera lub pasażer nie stawi się na locie, nie przysługuje zwrot kosztów za zakupione usługi dodatkowe. 
 • Jeśli bilet został zakupiony przez osobę trzecią: agencję lub biuro podróży, o zwroty wszelkich kosztów może ubiegać się organizator wycieczki lub biuro podróży, za pośrednictwem którego bilet został wystawiony, a jeśli za pośrednictwem strony internetowej zakupiono usługi dodatkowe, nie przysługuje za nie zwrot kosztów.
Zmiana Jeśli chcesz zmienić zakupiony bilet lotniczy, obowiązują następujące zasady dotyczące opłat.
  PROMO ECO FLEX PREMIUM
Jeśli pozostały czas do wylotu jestzmienić dłuższy niż 1 tydzień Nie refundowane Nie refundowane Cena, bez opłaty manipulacyjnej i dopłaty paliwowej, zostaje pomniejszona o kwotę 49 EUR za osobę/lot.
Nowy bilet możesz kupić, opłacając różnicę w cenie.
Żadne potrącenie nie zostanie dokonane. Możesz kupić nowy bilet, płacąc różnicę w cenie.
Jeśli pozostały czas do wylotu wynosizmienić od 48 godzin do 1 tygodnia Nie refundowane Nie refundowane Cena, bez opłaty manipulacyjnej i dopłaty paliwowej, zostaje pomniejszona o kwotę 69 EUR za osobę/lot.
Nowy bilet możesz kupić, opłacając różnicę w cenie.
Żadne potrącenie nie zostanie dokonane. Możesz kupić nowy bilet, płacąc różnicę w cenie.
Jeśli do Twojego lotu zostało mniej niż 48 godzin Nie refundowane Nie refundowane Nie refundowane Cena, bez opłaty manipulacyjnej i dopłaty paliwowej, zostaje pomniejszona o kwotę 50 EUR za osobę/lot.
Nowy bilet możesz kupić, opłacając różnicę w cenie.
Anulacja/Zwrot Jeśli chcesz anulować zakupiony bilet lotniczy, obowiązują następujące zasady dotyczące opłat.
  PROMO ECO FLEX PREMIUM
Jeśli pozostały czas do wylotu jestzmienić dłuższy niż 1 tydzień Nie refundowane Nie refundowane Opłata manipulacyjna i dopłata paliwowa za osobę/lot są bezzwrotne, pobrana zostaje dodatkowo opłata w wysokości 100 EUR za osobę/lot. Pozostała kwota zostaje zwrócona. Opłata manipulacyjna i dopłata paliwowa za osobę/lot są bezzwrotne. Pełna kwota (100%) uiszczona za bilet, po odjęciu odpowiednich opłat i dopłat, zostaje zwrócona.
Jeśli pozostały czas do wylotu wynosizmienić od 48 godzin do 1 tygodnia Nie refundowane Nie refundowane Nie refundowane Opłata manipulacyjna i dopłata paliwowa za osobę/lot są bezzwrotne. Pełna kwota (100%) uiszczona za bilet, po odjęciu odpowiednich opłat i dopłat, zostaje zwrócona.
Jeśli czas pozostały do lotu to 3–48 godzin Nie refundowane Nie refundowane Nie refundowane Opłata manipulacyjna i dopłata paliwowa za osobę/lot są bezzwrotne, pobrana zostaje dodatkowo opłata w wysokości 75 EUR za osobę/lot. Pozostała kwota zostaje zwrócona.

Nie refundowane: Opłata za zmianę/opłatę za anulowanie w wysokości pełnej ceny biletu

W przypadku anulowania zostanie dokonany zwrot środków w wysokości ceny biletu brutto. Opłata manipulacyjna oraz dopłata paliwowa nie zostaną zwrócone.

Gdy posiadacz biletu promocyjnego występuje o zwrot podatku, pobierana jest opłata administracyjna w wysokości 20 EUR od osoby i lotu.

Taryfy EcoPlus+ i FlexPlus+ są oferowane na niektórych trasach w wybranych okresach. Mają do nich zastosowanie zasady obowiązujące w przypadku taryf Eco i Flex.

Opłata pobierana za usługę SMS-ową nie podlega zwrotowi w przypadku zmiany lub odwołania lotu.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat zmian Taryf Markowych Corendon Airlines i zasad anulowania rezerwacji, które miały zastosowanie przed 18 kwietnia 2023 r., kliknij tutaj.

Bilet otwarty klasyczny

Poniżej znajdziesz zasady dotyczące transakcji otwartego biletu:

 • Bilet otwarty należy wykorzystać w ciągu 1 roku od daty zmiany.
 • Jeśli chcesz zmienić bilet po tym, jak otrzymasz potwierdzenie lotu, nowo wybrana data musi przypadać na 7 dni przed lub 7 dni po pierwotnym locie, aby uniknąć różnic cenowych. Poza bezpłatnym zakresem dat obowiązywać będą zasady zmiany oryginalnego typu biletu (Eco, Flex, Premium) i jeśli istnieje różnica w cenie między dwoma biletami, bilet zostanie nią obciążony. Jeśli cena lotu, na który chcesz dokonać nowej rezerwacji, jest niższa niż cena biletu w starej rezerwacji, różnica nie zostanie wypłacona pasażerowi.
 • Biletów otwartych nie można przenieść na inną osobę i nie można zmienić nazwiska pasażera.
 • Zmiany w ramach biletu otwartego mogą dotyczyć tylko pierwotnie wybranego rodzaju taryfy.
 • Jeśli musisz anulować bilet otwarty, otrzymasz pełny zwrot ceny biletu i usług dodatkowych (jeśli zostały zakupione). Bilet musi zostać anulowany w ciągu roku od utworzenia otwartego biletu, aby otrzymać zwrot pieniędzy. .
 • Jeśli chcesz ponownie wystawić swój otwarty bilet na inny lot lub anulować swój otwarty bilet, prosimy o zarządzenie rezerwacją za pośrednictwem naszej strony internetowej.
 • Jeśli nie możesz tego zrobić na naszej stronie internetowej, skontaktuj się z nami za pośrednictwem zespołu Call Center.
 • Nie ma to zastosowania do zmiany krajów innych niż pierwotny kraj wylotu i przylotu.

Klasyczny Bilet Otwarty

 
Okres ważności 1 rok
Jaka powinna być data nowego biletu, aby został zmieniony bez opłat? 

7 dni przed lub 7 dni po pierwotnym locie

Ile zapłacę w przypadku utraty uprawnienia do bezpłatnej zmiany?

Obowiązują zasady zmiany pierwotnego typu biletu (Promo, Eco, Flex, Premium) po czym różnica w cenie zostanie naliczona

Czy mój bilet otwarty zostanie zrefundowany w przypadku anulacji? Tak, 100% (w ciągu 1 roku)
Czy jakiekolwiek dodatkowe usługi, które zostały opłacone, zostaną zwrócone w przypadku anulacji? Tak, 100% (w ciągu 1 roku)
Czy mogę przenieść mój otwarty bilet na kogoś innego/zmienić nazwisko na bilecie? Nie
Jak mogę zmienić/anulować mój otwarty bilet?

Klikając tutaj: Zarządzaj Rezerwacją na naszej stronie internetowej lub Skontaktuj się z naszym zespołem Call Center

 

Zasady dotyczące biletów (Open Plus) otwartych w obie strony:

Jeżeli ze względów operacyjnych tylko jeden z Twoich lotów w ramach podróży w obie strony zostanie odwołany przez Corendon Airlines, a drugi lot odbędzie się, możesz poprosić o zmianę biletu zgodnie z poniższymi zasadami:

Tylko jeśli lot tam został odwołany:

Poproś o wprowadzenie zmian w ramach zasad dotyczących biletów otwartych przed terminem Twojego lotu powrotnego. Jeśli już wykorzystałeś bilet powrotny lub jego termin minął, zmianę można wprowadzić tylko w otwartym locie.

Tylko jeśli lot powrotny został odwołany:

Poproś o wprowadzenie zmian w ramach zasad dotyczących otwartego biletu przed terminem odlotu. Jeśli już wykorzystałeś bilet tam lub jego termin minął, zmianę można wprowadzić tylko w otwartym kierunku.

*Nie ma to zastosowania do zmiany krajów innych niż pierwotny kraj wylotu i przylotu.

Opłata za odprawę na lotnisku dla danych rodzajów biletów

Jeśli Twoja taryfa biletowa jest taryfą Eco lub Promo i nie dokonujesz odprawy online, być może będziesz musiał zapłacić za odprawę na lotnisku.

Może się różnić lub może nie być dostępny w zależności od warunków na lotnisku. Odprawa online jest dostępna w zależności od lotniska i jest bezpłatna dla wszystkich rodzajów biletów. Jeśli nie odprawisz się online, być może będziesz musiał zapłacić za odprawę na lotnisku. Na lotniskach, na których odprawa online nie jest dostępna, odprawa na lotnisku jest bezpłatna.

Obowiązujące stawki za Odprawę na lotnisku i Usługi  priorytetowe można znaleźć poniżej:

Fees Online Lotnisko
Odprawa na lotnisku
Bezpłatne
10 EUR
Priority Check-in & Priority Boarding 15 EUR 20 EUR

 


Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Skontaktuj się z nami
Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Skontaktuj się z nami