Zasady i przepisy prawne

Jako Corendon Airlines organizujemy bezpieczne i komfortowe bezpośrednie loty do 165 lotnisk w 65 krajach. Na tej stronie znajdziesz wszystkie przepisy lotnicze dotyczące naszych operacji. Zebraliśmy wszystkie informacje, których możesz potrzebować, od aktualnych informacji o środkach Covid-19 po zasady obowiązujące podczas podróży ze swoim zwierzakiem, od specjalnych warunków po niezbędne dokumenty i więcej.


Bilety i rezerwacja

 
 
 

Ogólna informacja

Corendon Airlines zajmuje się transportem lotniczym osoby, której nazwisko widnieje na bilecie transportowym (bilet lotniczy lub inny wydany w kopii biletu transportowego). Bilet transportowy (bilet lotniczy) nie podlega przeniesieniu na osoby trzecie. W przypadku podróżowania bez biletu elektronicznego konieczne jest okazanie ważnego biletu lotniczego wystawionego na Twoje nazwisko na dowolnym etapie podróży. Podróżując z biletem elektronicznym, masz prawo do transportu, jeśli bilet elektroniczny jest wystawiony na Twoje nazwisko i jeśli możesz okazać ważny dokument tożsamości na dowolnym etapie podróży.

Zarezerwowanej rezerwacji nie można przenieść na inną osobę i nie można jej wystawić na inne nazwisko. Zmiany trasy podróży, daty i godziny podróży są możliwe tylko wtedy, gdy zezwalają na to przepisy. Jeżeli na wniosek podróżnego zostaną dokonane zmiany terminu podróży lub trasy podróży skutkujące różnicą w cenie, wówczas podróżny zostanie obciążony daną różnicą w cenie. Po odlocie danego lotu nie ma możliwości zmiany rezerwacji, anulowania biletu ani zwrotu płatności.

Zwrot płatności dokonanej kartą kredytową zostanie przekazany na konto posiadacza karty kredytowej przez wystawiciela biletu. Może to być autoryzowane biuro sprzedaży, call center lub agencja Corendon Airlines. Zwrotu płatności gotówkowej może dokonać tylko ta jednostka, która otrzymała płatność gotówkową.

Corendon Airlines nie ponosi odpowiedzialności, o ile nie zostanie udowodnione poważne uchybienie, jeśli podczas rezerwacji rezerwacji w elektronicznym systemie rezerwacji nastąpi odcięcie prądu, usterka, awari, usunięcie danych, utrata, opóźnienie w przetwarzaniu lub kontakcie, wirus komputerowy, awaria połączenia, jeśli dojdzie do kradzieży, utraty lub bezprawnego dostępu do danych, ich zmiany lub wykorzystania.

Corendon Airlines reserves the right to expand the scope of all paid products and services and/or change their prices at any time without any given reason. No natural or legal person can claim any rights other than the provisions written here. The right to decide on controversial issues belongs entirely to Corendon Airlines. Corendon Airlines data privacy practices and General Conditions of Carriage apply.

Zmiana/Anulacja

Rezerwacje uznajemy za zakończone po pobraniu płatności. Pasażerom, którzy nie skorzystają z lotu, nie jest zapewniany zwrot. Anulacje i zmiany rezerwacji po jej dokonaniu są dodatkowo płatne (nie są wliczone w opłatę netto za bilet) zgodnie z następującymi zasadami.

W przypadku anulacji zwrócona zostanie opłata netto za bilet. Opłata za obsługę i opłata paliwowa nie podlegają zwrotowi.

W przypadku gdy pasażer nie skorzysta z lotu (zostanie uznany za no-show), zwrotowi podlegają tylko podatki lotniskowe pobrane od pasażera w trakcie rezerwacji (dotyczy rezerwacji dokonanych po 20.02.2020). Opłata za obsługę i opłata paliwowa nie są objęte zwrotem podatku i nie zostaną zwrócone. Ta zasada nie obowiązuje w przypadku pasażerów, którzy dokonali rezerwacji biletu za pośrednictwem touroperatora.

Jeśli zakup biletu zostanie anulowany przez pasażera w ciągu 24 godzin, opłata paliwowa zostanie zwrócona w przypadku wszystkich taryf pod warunkiem, że anulacji dokonano przez stronę lub aplikację mobilną. Opłata paliwowa nie jest zwracana w przypadku anulacji dokonanych za pośrednictwem Call Centre.

W przypadku rezygnacji zostaną zwrócone opłaty netto za bilet, natomiast nie zostanie zwrócona opłata za usługę i opłata paliwowa.

Masz prawo przedstawić nam dowody, że nie poniesiono żadnych strat lub że strata jest znacznie niższa.

Przy zmianie biletu możesz zmienić podróż w obie strony na podróż do tego samego miejsca bez konieczności pokrycia różnicy w cenie

Jeśli bilet w jedną stronę jest anulowany przez pasażera lub pasażer nie stawi się na locie, nie przysługuje zwrot kosztów za zakupione usługi dodatkowe. 

Jeśli bilet został zakupiony przez osobę trzecią: agencję lub biuro podróży, o zwroty wszelkich kosztów może ubiegać się organizator wycieczki lub biuro podróży, za pośrednictwem którego bilet został wystawiony, a jeśli za pośrednictwem strony internetowej zakupiono usługi dodatkowe, nie przysługuje za nie zwrot kosztów.

Zmiana Jeśli chcesz zmienić zakupiony bilet lotniczy, obowiązują następujące zasady dotyczące opłat.
  PROMO ECO FLEX PREMIUM
Jeśli pozostały czas do wylotu jestzmienić dłuższy niż 1 tydzień Nie refundowane Nie refundowane Opłata w wysokości 30% zostanie potrącona z ceny oryginalnego biletu. Możesz kupić nowy bilet, płacąc różnicę w cenie. Żadne potrącenie nie zostanie dokonane. Możesz kupić nowy bilet, płacąc różnicę w cenie.
Jeśli pozostały czas do wylotu wynosizmienić od 48 godzin do 1 tygodnia Nie refundowane Nie refundowane Opłata w wysokości 50% zostanie potrącona z ceny oryginalnego biletu. Możesz kupić nowy bilet, płacąc różnicę w cenie. Żadne potrącenie nie zostanie dokonane. Możesz kupić nowy bilet, płacąc różnicę w cenie.
Jeśli pozostały czas do wylotu jestzmienić krótszy niż 48 godzin Nie refundowane Nie refundowane Nie refundowane Opłata w wysokości 50% zostanie potrącona z ceny oryginalnego biletu. Możesz kupić nowy bilet, płacąc różnicę w cenie.
Anulacja/Zwrot Jeśli chcesz anulować zakupiony bilet lotniczy, obowiązują następujące zasady dotyczące opłat.
  PROMO ECO FLEX PREMIUM
Jeśli pozostały czas do wylotu jestzmienić dłuższy niż 1 tydzień Nie refundowane Nie refundowane Opłata w wysokości 50% zostanie potrącona z ceny oryginalnego biletu. Pozostała kwota podlega zwrotowi. Otrzymujesz 100% zwrotu zapłaconej kwoty za bilet.
Jeśli pozostały czas do wylotu wynosizmienić od 48 godzin do 1 tygodnia Nie refundowane Nie refundowane Opłata w wysokości 70% zostanie potrącona z ceny oryginalnego biletu. Pozostała kwota podlega zwrotowi. Otrzymujesz 100% zwrotu zapłaconej kwoty za bilet.
Jeśli pozostały czas do wylotu jestzmienić krótszy niż 48 godzin Nie refundowane Nie refundowane Nie refundowane Nie refundowane

Non-refundable: %100 penalty will be charged

W przypadku rezygnacji zostaną zwrócone opłaty netto za bilet, natomiast nie zostanie zwrócona opłata za usługę i opłata paliwowa.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat zmian Taryf Markowych Corendon Airlines i zasad anulowania rezerwacji, które miały zastosowanie przed 1 kwietnia 2021 r., kliknij tutaj.

Bilet otwarty klasyczny

Poniżej znajdziesz zasady dotyczące transakcji otwartego biletu:

 • Bilet otwarty należy wykorzystać w ciągu 1 roku od daty zmiany.
 • Jeśli chcesz zmienić bilet po tym, jak otrzymasz potwierdzenie lotu, nowo wybrana data musi przypadać na 7 dni przed lub 7 dni po pierwotnym locie, aby uniknąć różnic cenowych. Poza bezpłatnym zakresem dat obowiązywać będą zasady zmiany oryginalnego typu biletu (Eco, Flex, Premium) i jeśli istnieje różnica w cenie między dwoma biletami, bilet zostanie nią obciążony. Jeśli cena lotu, na który chcesz dokonać nowej rezerwacji, jest niższa niż cena biletu w starej rezerwacji, różnica nie zostanie wypłacona pasażerowi.
 • Biletów otwartych nie można przenieść na inną osobę i nie można zmienić nazwiska pasażera.
 • Zmiany w ramach biletu otwartego mogą dotyczyć tylko pierwotnie wybranego rodzaju taryfy.
 • Jeśli musisz anulować bilet otwarty, otrzymasz pełny zwrot ceny biletu i usług dodatkowych (jeśli zostały zakupione). Bilet musi zostać anulowany w ciągu roku od utworzenia otwartego biletu, aby otrzymać zwrot pieniędzy. .
 • Jeśli chcesz ponownie wystawić swój otwarty bilet na inny lot lub anulować swój otwarty bilet, prosimy o zarządzenie rezerwacją za pośrednictwem naszej strony internetowej.
 • Jeśli nie możesz tego zrobić na naszej stronie internetowej, skontaktuj się z nami za pośrednictwem zespołu Call Center.

Klasyczny Bilet Otwarty

 
Okres ważności 1 rok
Jaka powinna być data nowego biletu, aby został zmieniony bez opłat? 

7 dni przed lub 7 dni po pierwotnym locie (możesz również zmienić miejsca docelowe) the original flight 

Ile zapłacę w przypadku utraty uprawnienia do bezpłatnej zmiany?

Obowiązują zasady zmiany pierwotnego typu biletu (Promo, Eco, Flex, Premium) po czym różnica w cenie zostanie naliczona

Czy mój bilet otwarty zostanie zrefundowany w przypadku anulacji? Tak, 100% (w ciągu 1 roku)
Czy jakiekolwiek dodatkowe usługi, które zostały opłacone, zostaną zwrócone w przypadku anulacji? Tak, 100% (w ciągu 1 roku)
Czy mogę przenieść mój otwarty bilet na kogoś innego/zmienić nazwisko na bilecie? Nie
Jak mogę zmienić/anulować mój otwarty bilet?

Klikając tutaj: Zarządzaj Rezerwacją na naszej stronie internetowej lub Skontaktuj się z naszym zespołem Call Center

 

Zasady dotyczące biletów (Open Plus) otwartych w obie strony:

Jeżeli ze względów operacyjnych tylko jeden z Twoich lotów w ramach podróży w obie strony zostanie odwołany przez Corendon Airlines, a drugi lot odbędzie się, możesz poprosić o zmianę biletu zgodnie z poniższymi zasadami:

Tylko jeśli lot tam został odwołany:

Poproś o wprowadzenie zmian w ramach zasad dotyczących biletów otwartych przed terminem Twojego lotu powrotnego. Jeśli już wykorzystałeś bilet powrotny lub jego termin minął, zmianę można wprowadzić tylko w otwartym locie.

Tylko jeśli lot powrotny został odwołany:

Poproś o wprowadzenie zmian w ramach zasad dotyczących otwartego biletu przed terminem odlotu. Jeśli już wykorzystałeś bilet tam lub jego termin minął, zmianę można wprowadzić tylko w otwartym kierunku.

Open Flex

 • Open Flex daje Ci możliwość zmiany biletu otwartego przez naszą stronę bez dodatkowych opłat do 15 czerwca 2023 r. Bilet otwarty musi obejmować okres od listopada 2022 do marca 2023.
 • Taryfa Open Flex jest ważna od listopada 2022 r. do marca 2023 r. w przypadku biletów, których status zmienił się na Bilet otwarty.
 • Możesz wykorzystać bilet otwarty na dowolny lot do tego samego kraju do 15 czerwca 2023 r. bez konieczności dopłacenia różnicy w cenie.
 • Możesz zmienić lot do 15 czerwca 2023 r. bez konieczności dopłacania różnicy w cenie (także w przypadku lotów w obie strony).
 • Jeśli chcesz wybrać lot odbywający się po 15 czerwca 2023 r. będą miały zastosowanie zasady zmiany dla pierwotnie kupionego rodzaju biletu (ECO, FLEX, PREMIUM) i w przypadku różnicy w cenie między biletami będzie konieczne jej dopłacenie.
 • Zmiana lotu w ramach Open Flex musi dotyczyć celu podróży w tym samym kraju.

Opłata za odprawę na lotnisku dla danych rodzajów biletów

Jeśli Twoja taryfa biletowa jest taryfą Eco lub Promo i nie dokonujesz odprawy online, być może będziesz musiał zapłacić za odprawę na lotnisku.

Może się różnić lub może nie być dostępny w zależności od warunków na lotnisku. Odprawa online jest dostępna w zależności od lotniska i jest bezpłatna dla wszystkich rodzajów biletów. Jeśli nie odprawisz się online, być może będziesz musiał zapłacić za odprawę na lotnisku. Na lotniskach, na których odprawa online nie jest dostępna, odprawa na lotnisku jest bezpłatna.

Obowiązujące stawki za Odprawę na lotnisku i Usługi  priorytetowe można znaleźć poniżej:

Fees Online Lotnisko
Odprawa na lotnisku
Bezpłatne
10 EUR
Priority Check-in & Priority Boarding 15 EUR 20 EUR

 


Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Skontaktuj się z nami
Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Skontaktuj się z nami