Corendon blijft jongeren steunen die alternatieve sporten beoefenen!


Corendon is sponsor geworden van het Frisbee Team van deTechnische Universiteit van Istanbul. Frisbee is een sport die wereldwijd onder jongeren steeds meer aanhang vindt en Ultimate Frisbee staat dan ook enorm in de belangstelling. Onder het (logistiek en sportkleding) sponsorschap van Corendon vond op 4-5 april 2015 in Amsterdam het “Ultimate Kampioenschap tussen Europese Universiteiten” (UUT) plaats. Voorafgaand hieraan hadden wij een interview met de Gözde-broers, die aan het toernooi deelnamen,  om deze sport en hun Frizbi Teknik team wat beter te leren kennen.


• Wij kennen het Frisbee spel, maar wij wisten niet dat dit als groepsport gespeeld kan worden. Hoe is deze sport ontstaan? Hoeveel jaar wordt het al gespeeld? Is het vooral onder studenten populair?

 

Ultimate werd voor het eerst in 1968 in Amerika tussen twee groepen studenten gespeeld. In 1969 is voor het eerst een team gevormd en in de 70-er jaren werden de eerste spelregels vastgelegd. In 1975 is het eerste toernooi georganiseerd door de Yale Universiteit, waaraan 8 teams deelnamen. Sindsdien neemt het aantal spelers en teams toe en wint deze sport wereldwijd aan populariteit. Momenteel wordt in meer dan 90 landen Ultimate gespeeld en universiteitstudenten dragen hieraan uitgebreid  bij.

 

Waar wordt Frisbee gespeeld? Zijn de condities van het veld belangrijk?

Frisbee wordt met een schijf van 175 gr gespeeld. Het kan op een grasveld, kunstgras, op het strand of in een gesloten sportzaal gespeeld worden. Om een goed en eerlijk spel te spelen is het onderhoud van het veld belangrijk. De grenslijnen en de scorevlakken dienen duidelijk zichtbaar  te zijn. De afmetingen van het veld zijn in de regels van de World Flying Disk Federation vastgelegd.

Kunnen jullie wat over de regels vertellen? Bestaan er voor deze sport in het binnen- en buitenland federaties?

Door het overnemen van bepaalde regels uit het voetbal, basketbal en rugby is er een eenvoudig, maar aantrekkelijk en spannende sport ontstaan. Voor een standaardspel bestaan de teams uit 7 spelers, maar de spelers kunnen in de pauze, of ingeval van verwonding gewisseld worden. Het speelveld is 100 m lang en 37 m breed en aan de twee veldeinden zijn scorevlakken van 18 m. Deze sport kan door damesteams, herenteams of door gemengde (dames en heren) teams gespeeld worden.

Totdat de eindcondities zijn bereikt (d.w.z. het eindigen van de speeltijd, of als een van de teams een bepaald aantal punten heeft gescoord),  gaat het spel door. Voor elk punt stellen de teams zich op aan de voorlijn van hun eigen vlak en het spel begint met een lange worp van de defensie die “pull” wordt genoemd. Gedurende het spel kan de schijf alleen maar geworpen worden, lopen met de schijf is verboden. Als een team op succesvolle wijze de schijf in het scorevlak van de tegenpartij weet te vangen, dan scoort het een punt. De teams verwisselen vervolgens van veld, stellen zich op en de defensie van de tegenpartij start het spel met een “pull”worp. Fysiek contact tussen de spelers is verboden. Indien dit toch gebeurt dan geldt het als een “fout” (freeze).

Wat zijn de voordelen van deze sport? Waarom heeft juist deze sport jullie voorkeur?

De Ultimate sport berust op fairplay en sportiviteit. Daarom wordt deze sport gespeeld vanuit de sportiviteit van elke speler en voert de “sport spirit” de boventoon. Er is daarom geen scheidsrechter die ervoor zorgt dat de regels worden nageleefd. Uiteraard wordt er gestreefd naar een opwindend spel, maar dit betekent niet dat spelers hun respect, hun gebondenheid aan de regels en spelvreugde laten varen.

Hoe is de belangstelling voor deze sport wereldwijd? En hoe is dat in Turkije?

In Turkije is er nog geen federatie, maar de World Flying Disk Federation (WFDF) erkent onze ORD vereniging  (Oyunun Ruhu Derneği). De ORD organiseert nationaal toernooien en verzorgt de deelname aan internationale toernooien. In het buitenland is er in de eerste plaats de World Flying Disk Federation en in Amerika, Azië en Europa bestaan in verschillende landen federaties voor de Ultimate sport. In 2013 werd de WFDF door het internationale Olympische Comité officieel erkent.

 

Hoelang bestaat het ITÜ Frisbee Team? Welke successen zijn tot nu toe behaald?

Het ITÜ Frisbee Team bestaat sinds 2010 onder de naam “Frizbi Teknik” (Frisbee Techniek). Wij zijn als een universiteitsteam opgericht en onze sport, alsmede onze successen zijn door de Federatie voor Universiteit Sporten erkend. Wij zijn een officieel universiteitsteam en sinds 2010 zetten wij ons in om onze sport meer bekendheid te geven, de sport-ethiek te verbreiden en dit aan nieuwe spelers door te geven en nieuwe spelers aan te trekken voor de frisbeesport in Turkije. Tijdens het “Europese Strand Frisbee Toernooi” dat in Spanje in 2012 plaatsvond hebben onze spelers Turkije als nationaal team op internationaal niveau vertegenwoordigd en zij hebben de prijs voor “Sport spirit” gewonnen. Enige successen van ons team zijn:

 

- 2012, Istanbul Herfst Competitie Kampioenschap.

- 2013, Herfst en 2014 Lente Istanbul Competitie dat werd georganiseerd door onze aanvoerders.

- 2013, Istanbul Herfst Competitie Sport spirit prijs gewonnen.

- 2014 juli, kosteloze training verstrekt door Dan Rule, coach van het Australische nationale team, in het ITÜ stadion.

- 2014,  de tweede plaats in het Frisbee Toernooi georganiseerd door de Turkse Federatie voor Universiteit Sporten. 

- 2014, ons 30 spelers tellende Frisbee team heeft de school met een A team en een B team vertegenwoordigd. In 2014 hebben wij zo aan het ITÜ Toernooi deelgenomen en gespeeld in de Istanbul Herfst Competitie. 

- 2014, teamspelers van Frizbi Teknik ontvingen in de categorie “besten” de prijs voor “Best ontwikkelende Heren Speler van dat Jaar” en “Best ontwikkelende Dames Speler van dat Jaar”. 

- 2015, dankzij sponsor Corendon,  deelname aan het Ultimate Kampioenschap tussen Europese Universiteiten (UUT) in April in Amsterdam.

Kun je iets vertellen over het toernooi waaraan jullie gaan deelnemen? Welke successen hopen jullie te behalen? Wat is UUT?

Sinds 2007 wordt  dit toernooi jaarlijks in Europa georganiseerd en alleen universiteitsteams kunnen aan dit internationale toernooi deelnemen. UUT staat voor University Ultimate Tournament (Universiteit Ultimate Toernooi). Het werd voor het eerst in Brussel gehouden. Sinds 2010 wordt het door het NUTS Ultimate Frisbee Team in Amsterdam georganiseerd. Op 4 en 5 april vindt het toernooi voor de achtste keer plaats. Het is het tweede grootste Ultimate Frisbee toernooi, dat 2000 toeschouwers en spelers bijeen zal brengen. Wij hopen als ITU Frizbi Teknik team de belangrijkste prijs, de “Spirit of the Game” in de wacht te slepen.

Wat zijn de moeilijkheden waarmee je geconfronteerd wordt in deze weinig bekende sport?

Als je mensen vraagt over Ultimate of frisbee, denken zij in eerste instantie aan “iets rond dat je op het strand naar honden werpt”. Wij willen in de eerste plaats dit vooroordeel doorbreken en onze sport zoveel mogelijk bekendheid geven. Iedereen is altijd verbaasd te horen dat er met gemengde teams gespeeld kan worden en dat bij deze sport geen scheidsrechter betrokken is. “Dan kan iedereen vals spelen en fout roepen” is een reactie die wij vaak horen, maar vooral omdat deze sport op galantheid berust, komen dit soort zaken niet voor. Samen sporten en daar plezier in hebben is de doelstelling en daarom is het niemands bedoeling een ander te benadelen.  Een ander probleem is het ontbreken van een eigen federatie. Zowel op logistiek als op financieel gebied is er geen ondersteuning voor onze teams en het is moeilijk om sponsors en steun te vinden. Verder is het moeilijk om speelvelden te vinden, omdat de grasvelden en kunstvelden vaak door voetbalteams worden gebruikt.

Wat zijn wereldwijd en in Turkije de meest bekende toernooien?

De toernooien die in Turkije worden georganiseerd genieten een grote belangstelling, zoals:

 

- Hadımköy Şapka Toernooi dat sinds 2007 wordt georganiseerd

- Boğaziçi Sport Festival dat sinds 2008 plaatsvindt

- Bilkent Toernooi dat sinds 2009 wordt gehouden

- Kilyos Şapka Toernooi (op het strand) dat sinds 2010 wordt georganiseerd

- ITÜ Toernooi dat sinds 2011 plaatsvindt

- ODTÜPUS Toernooi dat sinds 2011 wordt gehouden

- Istanbul Competitie (herfst en lente) dat sinds 2011 wordt georganiseerd

- Anadolu Şapka Toernooi dat sinds 2014 wordt gehouden

- Çanakkale Troya Indoor Toernooi dat vanaf 2015 plaatsvindt

- Federatie Toernooi

Wereldwijd vinden verscheidene toernooien plaats, waarvan de belangrijkste zijn:

- Wereldkampioenschap

- Wereld Club Kampioenschap

- Europees Strand Kampioenschap

- Windmill Windup Toernooi

- UUT

- Nationale Kampioenschappen in diverse landen

 

Is er tenslotte nog iets dat jullie willen toevoegen over deze sport of over jullie team?

Als laatste willen wij  graag benadrukken dat het erg belangrijk is voor ons als een met deze sport beginnend land ervaring op te doen in internationale toernooien. Wij danken Corendon dat zij ons steunen in onze ontwikkeling en ons de kans geven om ons land te vertegenwoordigen. Wij hopen van harte dat deze steun navolging zal vinden bij andere bedrijven.

21.02.2021