Privacyverklaring

Deze privacyverklaring voor Turistik Hava Taşımacılık A.Ş. (handelend als Corendon Airlines) (‘wij’, ‘ons’ of ‘onze’), beschrijft hoe en waarom we uw gegevens kunnen verzamelen, opslaan, gebruiken en/of delen (‘verwerken’) wanneer u onze diensten (‘Diensten’) gebruikt, zoals wanneer u:

 • Onze website bezoekt op https://www.corendonairlines.com/, of een website van ons die naar deze Privacyverklaring linkt.

Vragen of zorgen? Door deze privacyverklaring te lezen, krijgt u inzicht in uw privacyrechten en -keuzes. Als u niet akkoord gaat met ons beleid en onze praktijken, maak dan geen gebruik van onze Diensten. Als u nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op via [email protected].

 

SAMENVATTING VAN DE HOOFDPUNTEN

Deze samenvatting bevat de belangrijkste punten uit onze privacyverklaring, maar u kunt meer informatie over een van deze onderwerpen vinden door op de link na elk hoofdpunt te klikken of door onze inhoudsopgave hieronder te gebruiken om het gedeelte te vinden dat u zoekt.

Welke persoonsgegevens verwerken we? Wanneer u onze Diensten bezoekt, gebruikt of navigeert, kunnen we persoonsgegevens verwerken, afhankelijk van hoe u met ons en de Diensten omgaat, de keuzes die u maakt en de producten en functies die u gebruikt. Meer informatie over persoonsgegevens die u aan ons verstrekt.

Verwerken we bijzondere persoonsgegevens? We verwerken geen bijzondere persoonsgegevens.

Ontvangen we gegevens van derden? We ontvangen geen gegevens van derden. Hoe verwerken we uw gegevens? We verwerken uw gegevens om onze Diensten te leveren, te verbeteren en te beheren, met u te communiceren, voor beveiliging en fraudepreventie en om te voldoen aan de wet. We kunnen uw gegevens ook met uw toestemming voor andere doeleinden verwerken. We verwerken uw gegevens alleen als we een geldige wettelijke reden hebben om dit te doen. Meer informatie over hoe we uw gegevens verwerken.

In welke situaties en met welke soorten partijen delen we persoonsgegevens? We kunnen gegevens in specifieke situaties en met specifieke categorieën van derden delen. Meer informatie over wanneer en met wie we uw persoonsgegevens delen.

Hoe houden we uw gegevens veilig? We hebben organisatorische en technische processen en procedures om uw persoonsgegevens te beschermen. Er kan echter niet worden gegarandeerd dat elektronische verzending via internet of gegevensopslagtechnologie 100% veilig is, dus we kunnen niet beloven of garanderen dat hackers, cybercriminelen of andere onbevoegde derden onze beveiliging niet zullen kunnen omzeilen en uw gegevens op ongepaste wijze niet zullen verzamelen, openen, stelen of wijzigen. Meer informatie over hoe we uw gegevens veilig houden.

Wat zijn uw rechten? Afhankelijk van in welk regio u zich bevindt, kan de toepasselijke privacywetgeving betekenen dat u bepaalde rechten hebt met betrekking tot uw persoonsgegevens. Meer informatie over uw privacyrechten. Hoe oefent u uw rechten uit? De eenvoudigste manier om uw rechten uit te oefenen is door https://www.corendonairlines.com/ te bezoeken, of door contact met ons op te nemen. We zullen elk verzoek in overweging nemen en ernaar handelen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Wilt u meer weten over wat we doen met de gegevens die we verzamelen? Lees de privacyverklaring volledig door.

 

INHOUDSOPGAVE

 1. WELKE GEGEVENS VERZAMELEN WE?
 2. HOE VERWERKEN WE UW GEGEVENS?
 3. WELKE RECHTSGRONDEN GEBRUIKEN WE OM UW PERSOONSGEGEVENS TE VERWERKEN?
 4. WANNEER EN MET WIE DELEN WE UW PERSOONSGEGEVENS?
 5. WORDEN UW GEGEVENS NAAR HET BUITENLAND OVERGEDRAGEN?
 6. HOE LANG BEWAREN WE UW GEGEVENS?
 7. HOE HOUDEN WE UW GEGEVENS VEILIG?
 8. VERZAMELEN WE GEGEVENS VAN MINDERJARIGEN?
 9. WAT ZIJN UW PRIVACYRECHTEN?
 10. BEHEER VAN VOLG-MIJ-NIET-FUNCTIES
 11. WERKEN WE DEZE VERKLARING BIJ?
 12. HOE KUNT U CONTACT MET ONS OPNEMEN OVER DEZE VERKLARING?
 13. HOE KUNT U DE GEGEVENS DIE WE VAN U VERZAMELEN INZIEN, BIJWERKEN OF VERWIJDEREN?

 

1. WELKE GEGEVENS VERZAMELEN WE?

Persoonsgegevens die u aan ons verstrekt.

In het kort: We verzamelen persoonsgegevens die u aan ons verstrekt.

We verzamelen persoonsgegevens die u vrijwillig aan ons verstrekt wanneer u zich registreert voor de Diensten, interesse toont in het verkrijgen van informatie over ons of onze producten en Diensten, wanneer u deelneemt aan activiteiten op de Diensten of anderszins wanneer u contact met ons opneemt.

Persoonsgegevens die u verstrekt. Welke persoonsgegevens we verzamelen, hangt af van de context van uw interacties met ons en de Diensten, de keuzes die u maakt en de producten en functies die u gebruikt. De persoonsgegevens die we mogelijk verzamelen omvatten:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • E-mailadres

Bijzondere persoonsgegevens. We verwerken geen bijzondere persoonsgegevens.

Alle persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, moeten juist, volledig en nauwkeurig zijn en u moet ons op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen in dergelijke persoonsgegevens.

 

2. HOE VERWERKEN WE UW GEGEVENS?

In het kort: We verwerken uw gegevens om onze Diensten te leveren, te verbeteren en te beheren, met u te communiceren, voor beveiliging en fraudepreventie en om te voldoen aan de wet. We kunnen uw gegevens ook met uw toestemming voor andere doeleinden verwerken.

We verwerken uw persoonsgegevens om verschillende redenen, afhankelijk van hoe u omgaat met onze Diensten, waaronder:

 • Om het aanmaken en verifiëren van accounts te vergemakkelijken en anderszins gebruikersaccounts te beheren. We kunnen uw gegevens verwerken zodat u uw account kunt maken en erop kunt inloggen, en uw account in goede staat kunt houden.
 • Om feedback te vragen. We kunnen uw gegevens verwerken wanneer dat nodig is om feedback te vragen en om contact met u op te nemen over uw gebruik van onze Diensten.
 • Om u marketing- en promotiecommunicatie te sturen. We kunnen de persoonsgegevens die u ons stuurt verwerken voor onze marketingdoeleinden, als dit in overeenstemming is met uw marketingvoorkeuren. U kunt zich op elk moment afmelden voor onze marketing-e-mails. Raadpleeg voor meer informatie “WAT ZIJN UW PRIVACYRECHTEN?” hieronder.
 • Om gerichte advertenties aan u te leveren. We kunnen uw gegevens verwerken om gepersonaliseerde inhoud en advertenties te ontwikkelen en weer te geven die zijn afgestemd op uw interesses, locatie en meer.
 • Om onze Diensten te beschermen. We kunnen uw gegevens verwerken als onderdeel van onze inspanningen om onze Diensten veilig te houden, inclusief fraudecontrole en -preventie.
 • Om gebruikstrends te identificeren. We kunnen gegevens verwerken over hoe u onze Diensten gebruikt om beter te begrijpen hoe ze worden gebruikt, zodat we ze kunnen verbeteren.
 • Om de effectiviteit van onze marketing- en promotiecampagnes te bepalen. We kunnen uw gegevens verwerken om beter te begrijpen hoe we marketing- en promotiecampagnes kunnen aanbieden die voor u het meest relevant zijn.

 

3. WELKE RECHTSGRONDEN GEBRUIKEN WE OM UW GEGEVENS TE VERWERKEN?

In het kort: We verwerken uw persoonsgegevens alleen wanneer we van mening zijn dat dit noodzakelijk is en we een geldige wettelijke reden (d.w.z. rechtsgrondslag) hebben om dit onder de toepasselijke wetgeving te doen, zoals met uw toestemming, om te voldoen aan wetten, om u diensten te verlenen om onze contractuele verplichtingen aan te gaan of na te komen, om uw rechten te beschermen of om onze legitieme zakelijke belangen te vervullen.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Britse GDPR vereisen dat we de geldige rechtsgrondslagen uitleggen die we gebruiken om uw persoonsgegevens te verwerken. In dit kader kunnen we gebruik maken van de volgende rechtsgrondslagen om uw persoonsgegevens te verwerken:

Toestemming. We kunnen uw gegevens verwerken als u ons toestemming heeft gegeven om uw persoonsgegevens voor een specifiek doel te gebruiken. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken. Meer informatie over het intrekken van uw toestemming.

Rechtmatige belangen. We kunnen uw gegevens verwerken wanneer we van mening zijn dat dit redelijkerwijs noodzakelijk is om onze rechtmatige zakelijke belangen te verwezenlijken en die belangen niet zwaarder wegen dan uw belangen en fundamentele rechten en vrijheden. We kunnen uw persoonsgegevens bijvoorbeeld verwerken voor sommige van de beschreven doeleinden om:

 • Gebruikers informatie te sturen over speciale aanbiedingen en kortingen op onze producten en diensten
 • Gepersonaliseerde en relevante advertentie-inhoud voor onze gebruikers te ontwikkelen en tonen
 • Te analyseren hoe onze Diensten worden gebruikt, zodat we ze kunnen verbeteren om gebruikers te betrekken en te behouden
 • Onze marketingactiviteiten te ondersteunen
 • Te begrijpen hoe onze gebruikers onze producten en diensten gebruiken, zodat we de gebruikerservaring kunnen verbeteren

In juridische termen zijn we over het algemeen de ‘voor de verwerking verantwoordelijke’ onder de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming van de persoonsgegevens die in deze privacyverklaring worden beschreven, aangezien we de middelen en/of doeleinden bepalen van de gegevensverwerking die we uitvoeren. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op de persoonsgegevens die wij verwerken als ‘gegevensverwerker’ namens onze klanten. In die situaties is de klant aan wie wij diensten verlenen en met wie wij een gegevensverwerkingsovereenkomst hebben gesloten de ‘voor de verwerking verantwoordelijke’ die verantwoordelijk is voor uw gegevens, en verwerken wij uw gegevens alleen namens hen in overeenstemming met uw instructies. Als u meer wilt weten over de privacypraktijken van onze klanten, moet u hun privacybeleid lezen en aan hen vragen stellen die u heeft.

 

4. WANNEER EN MET WIE DELEN WE UW PERSOONSGEGEVENS?

In het kort: We kunnen gegevens delen in specifieke situaties die in deze sectie worden beschreven en/of met de volgende categorieën van derden. Het kan ook nodig zijn om uw persoonsgegevens te delen in de volgende situaties:

 • Bedrijfsoverdrachten. We kunnen uw gegevens delen of overdragen in verband met of tijdens onderhandelingen over een fusie, verkoop van bedrijfsactiva, financiering of overname van het geheel of een deel van ons bedrijf aan een ander bedrijf.
 • Zakenpartners. We kunnen uw gegevens delen met onze zakenpartners om u bepaalde producten, diensten of promoties aan te bieden.

 

5. WORDEN UW GEGEVENS NAAR HET BUITENLAND OVERGEDRAGEN?

In het kort: We kunnen uw gegevens overdragen, opslaan en verwerken in andere landen dan uw eigen land.

Onze servers bevinden zich in Turkije. Als u onze diensten van buiten Turkije gebruikt, houd er dan rekening mee dat uw gegevens kunnen worden overgedragen aan, opgeslagen en verwerkt door ons in onze faciliteiten en door die derden met wie we uw persoonsgegevens kunnen delen (zie “WANNEER EN MET WIE DELEN WE UW PERSOONSGEGEVENS?” hierboven) in Turkije en andere landen.

Als u inwoner bent van de Europese Economische Ruimte (EER) of het Verenigd Koninkrijk (VK), dan hebben deze landen mogelijk niet noodzakelijkerwijs gegevensbeschermingswetten of andere soortgelijke wetten die zo uitgebreid zijn als die in uw land. We zullen echter alle nodige maatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen in overeenstemming met deze privacyverklaring en de toepasselijke wetgeving.

 

6. HOE LANG BEWAREN WE UW GEGEVENS?

In het kort: We bewaren uw gegevens zo lang als nodig is om de doeleinden te bereiken die in deze privacyverklaring worden beschreven, tenzij anders vereist door de wet.

We zullen uw persoonsgegevens alleen bewaren zolang dit nodig is voor de doeleinden uiteengezet in deze privacyverklaring, tenzij een langere bewaartermijn vereist of toegestaan is door de wet (zoals fiscale, boekhoudkundige of andere wettelijke vereisten). Geen enkel doeleinde in deze kennisgeving vereist dat wij uw persoonsgegevens langer dan drie (3) maanden na de beëindiging van het gebruikersaccount bewaren.

Als we geen lopende rechtmatige zakelijke noodzaak hebben om uw persoonsgegevens te verwerken, zullen we deze gegevens ofwel verwijderen of anonimiseren, of, als dit niet mogelijk is (bijvoorbeeld omdat uw persoonsgegevens zijn opgeslagen in back-uparchieven), zullen we uw persoonsgegevens veilig opslaan en deze isoleren van elke verdere verwerking totdat verwijdering mogelijk is.

 

7. HOE HOUDEN WE UW GEGEVENS VEILIG?

In het kort: We streven ernaar uw persoonsgegevens te beschermen door middel van een systeem van organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen.

We hebben passende en redelijke technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen geïmplementeerd die zijn ontworpen om de veiligheid van alle persoonsgegevens die we verwerken te beschermen. Er kan echter, ondanks onze veiligheidsmaatregelen en inspanningen om uw gegevens te beveiligen, niet worden gegarandeerd dat elektronische verzending via internet of gegevensopslagtechnologie 100% veilig is, dus we kunnen niet beloven of garanderen dat hackers, cybercriminelen of andere onbevoegde derden onze beveiliging niet zullen kunnen omzeilen en uw gegevens op ongepaste wijze niet zullen verzamelen, openen, stelen of wijzigen. Hoewel we ons best zullen doen om uw persoonsgegevens te beschermen, is de overdracht van persoonsgegevens van en naar onze Diensten op eigen risico. U moet de Diensten alleen gebruiken binnen een beveiligde omgeving.

 

8. VERZAMELEN WE GEGEVENS VAN MINDERJARIGEN?

In het kort: We verzamelen niet bewust gegevens van kinderen jonger dan 18 jaar en richten onze marketing niet op hen.

We vragen niet bewust gegevens van kinderen jonger dan 18 jaar en richten onze marketing niet op hen. Door de Diensten te gebruiken verklaart u dat u ten minste 18 jaar oud bent of dat u de ouder of voogd bent van een dergelijke minderjarige en instemt met het gebruik van de Diensten door een dergelijke minderjarige. Als we vernemen dat persoonsgegevens van gebruikers jonger dan 18 jaar zijn verzameld, zullen we het account deactiveren en redelijke maatregelen nemen om dergelijke gegevens onmiddellijk uit onze administratie te verwijderen. Als u zich bewust wordt van gegevens die we mogelijk hebben verzameld van kinderen jonger dan 18 jaar, neem dan contact met ons op via [email protected].

 

9. WAT ZIJN UW PRIVACYRECHTEN?

In het kort: In sommige regio’s, zoals de Europese Economische Ruimte (EER) en het Verenigd Koninkrijk (VK), heeft u rechten die u meer toegang tot en controle over uw persoonsgegevens geven. U kunt uw account op elk gewenst moment bekijken, wijzigen of beëindigen.

In sommige regio’s (zoals de EER en het VK) heeft u bepaalde rechten onder de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Deze kunnen het recht omvatten (i) om toegang te vragen tot en een kopie te verkrijgen van uw persoonsgegevens, (ii) om rectificatie of verwijdering aan te vragen; (iii) om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken; en (iv) indien van toepassing, op gegevensoverdraagbaarheid. In bepaalde omstandigheden kunt u ook het recht hebben om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt een dergelijk verzoek indienen door contact met ons op te nemen via de contactgegevens in het gedeelte “HOE KUNT U CONTACT MET ONS OPNEMEN OVER DEZE VERKLARING?” hieronder.

We zullen elk verzoek in overweging nemen en ernaar handelen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Als u zich in de EER of het VK bevindt en u van mening bent dat wij uw persoonsgegevens onrechtmatig verwerken, heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit van uw lidstaat of de gegevensbeschermingsautoriteit van het VK.

Als u zich in Zwitserland bevindt, kunt u contact opnemen met de Eidgenössischer Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragter (EDÖB).

Intrekking van uw toestemming: Als we gebruik maken van uw toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken, heeft u het recht om uw toestemming op elk gewenst moment in te trekken. U kunt uw toestemming op elk gewenst moment intrekken door contact met ons op te nemen via de contactgegevens in het gedeelte “HOE KUNT U CONTACT MET ONS OPNEMEN OVER DEZE VERKLARING?” hieronder of door uw voorkeuren bij te werken.

Houd er echter rekening mee dat dit geen invloed heeft op de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking ervan, noch op de verwerking van uw persoonsgegevens die wordt uitgevoerd op basis van wettige verwerkingsgronden anders dan toestemming.

Afmelden voor marketing- en promotiecommunicatie: u kunt zich op elk moment afmelden voor onze marketing- en promotiecommunicatie door op de afmeldlink te klikken in de e-mails die we verzenden, of door contact met ons op te nemen via de gegevens in het gedeelte “HOE KUNT U CONTACT MET ONS OPNEMEN OVER DEZE VERKLARING?” hieronder. U wordt dan van de marketinglijsten verwijderd. We kunnen echter nog steeds met u communiceren, bijvoorbeeld om u dienstgerelateerde berichten te sturen die nodig zijn voor het beheer en gebruik van uw account, om te reageren op dienstverzoeken of voor andere doeleinden anders dan marketing.

Accountgegevens

Als u op enig moment de gegevens in uw account wilt bekijken of wijzigen of uw account wilt beëindigen, kunt u:

 • Naar uw accountinstellingen gaan en uw gebruikersaccount bijwerken.

Op uw verzoek om uw account te beëindigen zullen we uw account en gegevens uit onze actieve databases deactiveren of verwijderen. We kunnen echter bepaalde gegevens in onze bestanden bewaren om fraude te voorkomen, problemen op te lossen, te helpen bij onderzoeken, onze wettelijke voorwaarden af te dwingen en/of te voldoen aan de toepasselijke wettelijke vereisten.

 

10. BEHEER VAN VOLG-MIJ-NIET-FUNCTIES

De meeste webbrowsers en sommige mobiele besturingssystemen en mobiele applicaties bevatten een Volg-mij-niet-functie of -instelling (‘DNT’) die u kunt activeren om uw privacyvoorkeur aan te geven om geen gegevens over uw online activiteiten te laten controleren en verzamelen. In dit stadium is er nog geen uniforme technologiestandaard voor het herkennen en implementeren van DNT-signalen afgesproken. Derhalve reageren we momenteel niet op DNT-browsersignalen of enig ander mechanisme dat automatisch uw keuze communiceert om niet online te worden gevolgd. Als er een standaard voor online volgen wordt aangenomen die we in de toekomst moeten volgen, zullen we u hierover informeren in een herziene versie van deze privacyverklaring.

 

11. WERKEN WE DEZE VERKLARING BIJ?

In het kort: Ja, we zullen deze verklaring zo nodig bijwerken om aan de relevante wetgeving te blijven voldoen.

We kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd bijwerken. De bijgewerkte versie wordt aangegeven door een bijgewerkte ‘Herzien’-datum en de bijgewerkte versie wordt van kracht zodra deze toegankelijk is. Als we wezenlijke wijzigingen aanbrengen in deze privacyverklaringen, kunnen we u hierover informeren door een duidelijke kennisgeving van dergelijke wijzigingen te plaatsen of door u rechtstreeks een kennisgeving te sturen. We raden u aan deze privacyverklaring regelmatig door te nemen om op de hoogte te blijven van hoe we uw gegevens beschermen.

 

12. HOE KUNT U CONTACT MET ONS OPNEMEN OVER DEZE VERKLARING?

Als u vragen of opmerkingen heeft over deze kennisgeving, kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming (DPO), Ali Osman Ozdilek; per e-mail op [email protected]; telefonisch op +31 61 115 1771 of per post op: World Trade Center, Prinses Margrietplantsoen 33 2595 AM Den Haag/Nederland.

Als u nog vragen of opmerkingen heeft, kunt u ook per post contact met ons opnemen op het volgende bedrijfsadres:

Turistik Hava Taşımacılık A.Ş. TR-07200 Antalya, Türkiye, Güzeloluk Mah. 1879. Sok. No: 148, Muratpaşa / Antalya / Türkiye [email protected]

 

13. HOE KUNT U DE GEGEVENS DIE WE VAN U VERZAMELEN INZIEN, BIJWERKEN OF VERWIJDEREN?

Op basis van de toepasselijke wetgeving van uw land heeft u mogelijk het recht om toegang te vragen tot de persoonsgegevens die we van u verzamelen, die gegevens te wijzigen of te verwijderen. Als u een verzoek wilt indienen om uw persoonsgegevens te bekijken, bij te werken of te verwijderen, gaat u naar: https://www.corendonairlines.com/

 

 

Deze privacyverklaring is bedoeld ter informatie van betrokkenen in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”). Aangezien de hoofdtaal van de tekst Engels is, zijn de bepalingen in de Engelse tekst geldig als u deze in een andere taal opent. Voor het overige is Corendon Airlines niet verantwoordelijk voor eventuele misverstanden in de bepalingen.


Kunt u niet vinden wat u zoekt? Neem contact met ons op
Kunt u niet vinden wat u zoekt? Neem contact met ons op