Bescherming van persoonsgegevens

Corendon Informatief Document over de Bescherming van Persoonlijke Gegevens

Inhoud

 1. Gegevensbeheerder
 2. Omvang, Doel en Wettelijke Basis van Persoonlijke Gegevensverwerking
 3. Onze Wettige Interesse in Gegevensverwerking
  1. Corendon Website
  2. Bekijken van de Website en Creëren van de Logbestanden
  3. Gebruik van Cookies
  4. Gebruik van de Diensten, Aangeboden door onze Website
 4. Gegevensverwerking voor Ticketverkoop
 5. Verkoop aan boord
 6. Andere Verwerkingsverantwoordelijkheden
 7. Aansprakelijkheid om Persoonlijke Gegevens te Identificeren
 8. Periode van Verwerken Persoonlijke Gegevens
 9. Delen van Persoonlijke Gegevens met Derden
 10. Uw Rechten als Eigenaar van de Verwerkte Gegevens
 11. Toestemming
 12. Recht van Bezwaar Overeenkomstig Bepaling 21 van AVG
 13. Disclaimer en Informatie over Bescherming Persoonlijke Gegevens


Corendon neemt de taak van het beschermen van uw persoonlijke gegevens zeer ernstig. Dit Informatief Document biedt een briefing over het type van persoonlijke informatie om verwerkt te worden wanneer de (i) Corendon Website bezocht werd (Hoofdstuk 3.1.); (ii) tickets werden aangekocht via ons bedrijf (Hoofdstuk 4).

 

1. Gegevensbeheerder

Als de Gegevensbeheerder en in overeenstemming met  (Bepaling 4 in AVG Nr.7, Bepaling 3 (1) (i) in KVKK),

 • We zullen u de verwerking van uw persoonlijke gegevens aanbieden (Bepaling 4 in AVG Nr.1, Bepaling 3 (1) (b) in KVKK) in relatie tot het gebruik van de website https://www.corendonairlines.com („Website“) van ons bedrijf Turistik Hava Taşımacılık A.Ş. (TR-07200 Antalya, Türkiye, Güzeloluk Mah. 1879.  Sok. Nr: 148, Muratpaşa / Antalya / Türkiye) (hierna gerefereerd als  “Corendon”), en op de verkoop van onze producten en diensten.

Contacteer, wanneer u meer vragen heeft over de bescherming van persoonlijke gegevens met betrekking tot onze Website of tot de diensten die door de website aangeboden worden, onze Supervisor voor Gegevensbescherming:

Turistik Hava Taşımacılık A.Ş. Suprvisor Gegevensbescherming:

E-mail: [email protected]

 

Corendon plaatst uitzonderlijk belang in de vertrouwelijkheid en bescherming van uw persoonlijke gegevens. In overeenstemming hiermee hebben we dit informatief document voor u voorbereid om de redenen te verduidelijken waarom en de manier waarop uw persoonlijke gegevens verwerkt worden en de partijen waarmee dergelijke gegevens gedeeld worden door Corendon. Corendon zal de persoonlijke gegevens, die u deelt, verwerken via onze website en de andere elektronische communicatie- en verkoopskanalen, in overeenstemming met dit informatief document.

 

2. Omvang, Doel en Wettelijke Basis van Persoonlijke Gegevensverwerking

Het verwerken van uw persoonlijke gegevens wordt uitgevoerd overeenkomstig de Wet over de Bescherming van Persoonlijke Gegevens nr. 6698 (“KVKK”) en de  Algemene Reglementering over Gegevensbescherming (Reg. EU 2016/679) (“AVG”) en, indien van toepassing, de Duitse Wet (n het bijzonder BDSG 2018) (“Wetgeving rond Bescherming Persoonlijke Gegevens”).

In de volgende gevallen worden persoonlijke gegevens rechtstreeks verzameld van onze gebruikers of van de andere bronnen (onderaan opgelijst) en gebruikt voor de doelen, vermeld in de gerelateerde wetgeving.

 

3. Onze Wettige Interesse in Gegevensverwerking

Indien Bepaling 6.(1)(f) van AVG de wettelijke basis vormt voor gegevensverwerking, omvat ons rechtmatige interest de onderaan opgelijste overwegingen naast de bovenaan vermelde objectieven:

 • Het beschermen van het bedrijf tegen materiële en non-materiële schade
 • Professionalisering en verbetering (met betrekking tot onze producten en diensten)
 • Kostenoptimalisering (beheer en minimalisering)

 

3.1. Corendon Website

3.2. Website Regel en Creëren van de Logbestanden

Telkens u inlogt in onze website als gebruiker verzoekt ons systeem automatisch voor gegevens en informatie van het computersysteem en slaat deze op. Binnen die context worden de volgende gegevens (“technische gegevens”) verzameld:

(1) Informatie over het type en de versie van de browser
(2) Besturingssysteem van de gebruiker
(3) Leverancier internetservice van de gebruiker
(4) IP-adres van de gebruiker
(5) Datum en tijd van toegang
(6) De websites waardoor het gebruikerssysteem onze website bereikt heeft
(7) De websites die de gebruiker bereikt heeft via onze website

Deze gegevens worden ook opgeslagen in de logbestanden van ons systeem. Deze gegevens worden niet opgeslagen in combinatie met de andere persoonlijke informatie van de gebruiker.

In die zin verzamelen we deze technische informatie voor doelen van (netwerk) beveiliging (bijvoorbeeld vechten tegen cyberaanvallen), marketing, een beter begrip krijgen van de noden van onze gebruikers, voortdurend verbeteren van onze website en ervoor zorgen dat de website bekeken kan worden via de computer van de gebruiker.

Het doel van opslag in logbestanden is zorgen voor het functioneren van de website. We gebruiken eveneens de gegevens voor het optimaliseren van de website en voor het zorgen voor de beveiliging van onze informatietechnologiesystemen. In die zin worden de gegevens niet geanalyseerd voor een soort van marketingdoel. De wettelijke basis voor de tijdelijke opslag van de gegevens en de logbestanden vormt Bepaling 6(1) f van AVG.

3.3. Gebruik van Cookies

We gebruiken Cookies in onze website. Cookies zijn tekstbestanden die opgeslagen worden in de webbrowser van het computersysteem van de gebruiker. Wanneer een gebruiker toegang heeft tot een website kan een cookie opgeslagen worden in het besturingssysteem van de gebruiker. Deze cookie bevat een zekere opvolging van karakters die de identificatie van de browser de volgende keer mogelijk maken dat u naar de website gaat.

Cookies worden opgeslagen in de computer van de gebruiker waarnaar ze overgedragen werden. Als gebruiker heeft u volledige controle over het gebruik van cookies. U kan de overdracht van cookies uitschakelen of beperken door de instellingen van uw webbrowser te wijzigen. U kan de voordien opgeslagen cookies op elk ogenblik dat u het wenst verwijderen. Deze actie kan automatisch uitgevoerd worden. Wanneer u Cookies in onze website uitschakelt, kan het niet langer mogelijk zijn alle functies van de website volledig te gebruiken. Bekijk, voor meer informatie over de cookies die we gebruiken, hun doelen en de wettelijke basis, ons Cookies-beleid.

3.4. Via de Diensten Aangeboden in Onze Website

Verschillende diensten en toepassingen worden in onze website aangeboden. Het is verplicht om de persoonlijke gegevens van de gebruiker of onze klant te verzamelen en verwerken om deze aanbiedingen te leveren.

Corendon kan uw persoonlijke gegevens voor de volgende doelen gebruiken:

 • U een betere website-ervaring bieden,
 • U de gevraagde aanbiedingen en diensten bieden,
 • Aanbieden van bijzondere vluchtaanbiedingen en diensten, Creëren, oplijsten, rapporteren, verifiëren, analyseren en evalueren van databases,
 • Analyseren hoe u onze website en de andere communicatie- en verkoopskanalen gebruikt en het op maat maken van de communicatiekanalen die u rechtstreeks met ons deelt of via dienstenaanbieders zodat we u beter kunnen bedienen,
 • Het onderzoeken en ontwikkelen van onze producten en diensten en uw mogelijkheden van persoonlijke voorkeuren in betrekking hiermee, onze diensten of gerelateerde producten promotend, commerciële communicatie regelend om de nieuwe producten te promoten, u bijzondere vluchtaanbiedingen, voordelige vluchtwijzigingstarieven en andere informatie, die  u interessant kan vinden, aanbiedend,

Gebaseerd op de uitdrukkelijke toestemming die u gegeven heeft in overeenstemming met Bepaling 6(1)(a) van AVG en Bepaling 5(1) van KVKK; 

 • De aanbiedingen en diensten, aangevraagd door Corendon, aanbieden;
 • De gerelateerde gegevens, wanneer nodig, beheren,

 

Als deel van een contractuele aansprakelijkheid in overeenstemming met Bepaling 6 (1) (b) van AVG en Bepaling 5(2)(c) van KVKK;

 • Bijzondere vluchtaanbiedingen en diensten aanbieden,
 • Creëren, oplijsten, rapporteren, verifiëren, analyseren en evalueren van databases; genereren van statistische gegevens,
 • Analyseren hoe u onze website en de andere communicatie- en verkoopskanalen gebruikt en de communicatiekanalen, die u rechtstreeks of via dienstverleners met ons deelt, voor u op maat maken zodat we u beter kunnen bedienen,
 • Onze producten en diensten en uw mogelijkheden van persoonlijke voorkeuren in relatie ermee onderzoeken en ontwikkelen, onze diensten of gerelateerde producten promoten, commerciële communicatie tot stand brengen om de nieuwe producten te promoten, u bijzondere vluchtaanbiedingen, voordelige vluchtwijzigingstarieven en andere voor u interessante informatie leveren,
 • Beschermen van de vluchtveiligheid en de levens en eigendommen van Corendon, diens werknemers, Corendon dienstverleners en hun werknemers of Corendon gasten,
 • Beletten van fraude, uitvoeren van interne audits, zorgen voor beveiliging en het verwerken van wettelijke en andere claims;

ALS onderdeel van onze rechtmatige interesse, in overeenstemming met Bepaling 6(1)(f) van AVG, Bepaling  5(2)(f) van KVKK;

 • Vervullen van de wettelijke verplichtingen, inclusief gehoorzaamheid aan de regels die van toepassing zijn op  Corendon of uitvoeren van een plicht voor het algemeen belang of uitvoering van de bevelen van een overheidsinstantie;

Uitvoeren van een wettelijke verplichting, in overeenstemming met Bepaling 6(1)(c) van AVG, Bepaling 5(2)(a), Bepaling 5(2)(ç) van KVKK.

We kunnen de volgende informatietypes van u verzamelen in overeenstemming met de bovenvermelde doelen:

 • Uw naam, familienaam, beroep, adres, telefoon-en faxnummers, e-mailadres en andere contactinformatie,
 • Identiteit- en paspoortinformatie,
 • Ticket- en vluchtreserveringsdetails,
 • Informatie over facturatie en betalingsinstrumenten,
 • Uw informatie over productbestelling,
 • Persoonlijke interessevlakken
 • Informatie die u geleverd heeft met betrekking tot uw vragen en klachten over onze producten en diensten,
 • Informatie over uw gebruik van onze website en andere communicatiekanalen,
 • Uw voorkeuren voor de producten en diensten en uw vorige ervaringen.

 

4. Gegevensverwerking voor Ticketverkoop

Wanneer u een vliegtuigticket van de Corendon maatschappij koopt (in onze website of via onze partners) verwerken we uw persoonlijke informatie voor de volgende doeleinden:

 • Beter vervullen van uw vluchtnoden

Als onderdeel van een contractuele verplichting in overeenstemming met Bepaling 6 (1) (b) van AVG, Bepaling  5(2)(c) van KVKK en als onderdeel van onze rechtmatige interesse in overeenstemming met Bepaling 6(1)(f) van AVG, Bepaling 5(2)(f) van KVKK;

Bovenop de doelen, opgelijst in de bovenstaande Bepaling 4 kunnen we de volgende types van gegevens van u verzamelen, in overeenstemming met deze doelen:

 • Uw naam, familienaam, beroep, adres, telefoon-en faxnummers, e-mailadres en andere contactinformatie,
 • Identiteit- en paspoortinformatie,
 • Ticket- en vluchtreserveringsdetails,
 • Informatie over facturatie en betalingsinstrumenten,
 • Uw informatie over productbestelling,
 • Persoonlijke interessevlakken
 • Informatie die u geleverd heeft met betrekking tot uw vragen en klachten over onze producten en diensten,
 • Informatie over uw gebruik van onze website en andere communicatiekanalen,
 • Uw voorkeuren voor de producten en diensten en uw vorige ervaringen

 

5. Verkoop aan boord

De volgende informatie wordt verwerkt op grond van het contract en de wettelijke verplichtingen om informatie te kunnen geven over onze services aan boord zoals de verkoop van eten en drinken aan boord, om facturen te kunnen uitschrijven voor deze verkoop en om de producten aan onze passagiers te kunnen leveren.

 • Voornaam, achternaam, adres, telefoon- en faxnummer, e-mailadres en andere contactinformatie
 • Identiteitskaart
 • en paspoortgegevens Ticket
 • en boekingsgegevens Informatie over de bestelling

 

6. Andere Verwerkingsverantwoordelijkheden

Uw persoonlijke gegevens kunnen verwerkt worden in overeenstemming met wettelijke statussen (Handelswet, Wet van Aansprakelijkheden, Belastingswet en andere gerelateerde wetten) om tegemoet te komen aan de retentieaansprakelijkheden of om de vereisten van beveiligingswetten te vervullen.

 

7. Aansprakelijkheid om Persoonlijke Gegevens te Identificeren

In onze website worden de vakjes, waarin de persoon verplicht is informatie in te voeren, geïdentificeerd op basis van de bepalingen in de wetten of in de contracten. Door deze vakjes volledig in te vullen, krijgt Corendon de kans om de klant de contractuele dienst te bieden, zoals verzocht.

 

8. Periode van Verwerken Persoonlijke Gegevens

Uw persoonlijke gegevens kunnen weerhouden blijven tijdens de (wettelijke) periode waarin wettelijke acties gestart kunnen worden tegen Corendon. De persoonlijke gegevens zullen ook bewaard blijven, in zoverre en tijdens de periode waarin Corendon wettelijk verplicht is ze te bewaren. Documentatie en retentie-aansprakelijkheden zijn gebaseerd op commerciële, belastings- en witwaswetten. Dergelijke periodes van retentie kunnen tot 30 jaar verlengd worden, gebaseerd op lokale regelingen. Corendon houdt dergelijke retentietijden echter tot een minimum, in zoverre toegestaan door wettelijke statuten.

 

9. Delen van Persoonlijke Gegevens met Derden

Opdat we onze producten en diensten in overeenstemming met onze contractuele verplichtingen of rechtmatige interesses kunnen aanbieden, kunnen uw persoonlijke gegevens gedeeld worden binnen het bedrijf corporate Corendon of met derden-ontvangers. Deze ontvangers kunnen het volgende omvatten:

 • Andere Corendon dochterondernemingen
 • Dienstverleners
  • Transport
  • Marketing
  • IT
  • Betalingsdiensten
  • Kredietorganisaties
  • Klantenfeedbackdiensten
  • “Andere Dienstverleners
  • Overheidsinstanties

Dienovereenkomstig kunnen persoonlijke gegevens doorgezonden worden naar andere landen of internationale organisaties. Voor de bescherming van u en uw persoonlijke gegevens is dergelijke gegevensoverdracht afhankelijk van het nemen van de nodige voorzorgsmaatregelen of van een geschiktheidsbeslissing, uitgevaardigd door de EU-commissie in overeenstemming met wettelijke vereisten (in het bijzonder met de toepassing van de EU-norm standaard contractuele bepalingen) (AVG Bepaling 45).

Bezoek, voor informatie over de EU standaard contractuele clausules,  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:039:0005:0018:EN:PDF.

De EU-commissie heeft de volgende link voorzien voor informatie over de huidige geschiktheidsbeslissingen https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en#dataprotectionincountriesoutsidetheeu.

Een kopie van de beveiligingsmaatregelen in praktijk kan aangevraagd worden via [email protected].

We hebben ook de aansprakelijkheid om persoonlijke gegevens te leveren aan de Duitse en internationale overheden (in overeenstemming met lokale en internationale regelingen en contracten en Bepaling 6 (1) c van AVG).

 

10. Uw Rechten als de Eigenaar van Verwerkte Gegevens

Corendon richt zich op het verwerken van faire en transparante gegevens. Voor ons is het belangrijk voor de gerelateerde personen om hun recht op bezwaar uit te oefenen evenals de onderstaande rechten over de voorwaarde dat wettelijke vereisten nageleefd werden:

 • Recht van toegang
 • Recht om te corrigeren
 • Recht om te verwijderen (“anonimiseringsrecht”)
 • Recht op het beperken van verwerken
 • Recht op gegevensdraagbaarheid
 • Recht om bezwaar te maken, zoals boven vermeld

Vermelde rechten worden beheerd door Wet nr. 6698 over de Bescherming van Persoonlijke Gegevens en de Algemene Gegevens Beschermingsreglementering (Reglementering nr. AB 2016/679), indien er zijn, en d Duitse wetten (in het bijzonder BDSG 2018) indien van toepassing (“Wetgeving rond Gegevensbescherming”).

U kan een e-mail verzenden naar [email protected] om uw rechten ut te oefenen. Denk er aan dat we uw persoonlijke gegevens moeten verwerken in overeenstemming met wettelijke verplichtingen om uw aanvragen te vervullen en te identificeren wie u bent.

U kan ook en klacht indienen bij de officiële overheden dat Corendon gelinkt is aan (Bepaling 77 van AVG, Bepaling 14, 15 van KVKK):

Kişisel Verileri Koruma Kurumu
Nasuh Akar Mah. Ziyabey Cad. 1407. Sok. Nr: 4
06520 Balgat-Çankaya/Ankara

Telefoon: +90 312 216 5050
Anasayfa: http://www.kvkk.gov.tr

 

11. Toestemming

Wanneer u toestemming aan ons deel geeft voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens, kan u dergelijke toestemming op elk ogenblik dat u het wenst terug intrekken.

Contacteer gerust [email protected] in alle andere situaties of wanneer u moeilijkheden ondervindt bij het annuleren van uw aan deze website gegeven toestemming.

Intrekken van toestemming zal enkel progressief van toepassing zijn en zal de legitimiteit van de gegevensverwerking, die in het verleden uitgevoerd werd, niet beïnvloeden. In bepaalde gevallen kunnen we, ongeacht uw intrekking, het recht hebben om verder te gaan met verwerking van uw persoonlijke gegevens op een andere wettelijke (betaling van de contractuele schuld).

Verander uw toestemming | Instemming intrekken

 

12. Recht om Bezwaar te maken

Recht op Bezwaar in overeenstemming met Bepaling 21 van AVG

U heeft op elk ogenblik recht om bezwaar te maken op de verwerking, inclusief aftekening, van uw persoonlijke gegevens, gebaseerd op privé redenen, binnen de draagwijdte van paragrafen (e) en (f) in 6 (1).

Gegevensbeheerder kan uw persoonlijke niet verwerken, tenzij er een krachtige rechtvaardiging gegeven wordt die verder ligt dan de interesses, rechten en vrijheid van de gegevenseigenaar of gerelateerd is aan de instelling, gebruik of verdediging van een wettig verzoek.

Indien er persoonlijke gegevens verwerkt worden voor rechtstreekse marketingdoeleinden heeft u het recht bezwaar te maken tegen gegevensverwerking voor marketing, inclusief aftekening, in zoverre het gekoppeld is aan rechtstreekse marketing.

Wanneer u bezwaar maakt tegen gegevensverwerking voor doeleinden van rechtstreekse marketing, kunnen uw persoonlijke gegevens niet langer voor dergelijke doeleinden verwerkt worden.

Binnen de context van het gebruik van informatie bedrijfsdiensten en niet beperkt door Richtlijn nr. 2002/58 / EC, kan u uw recht uitoefenen om bezwaar te maken door automatisch instrumenten via technische specificaties.

 

13. Disclaimer

De hier geleverde informatie is enkel van toepassing op de  https://www.corendonairlines.com website.

 

Cookie- en Traceringsinstrumentbeleid

Inhoud

Gegevenssupervisor

Definitie

Retentieperiode

Doelen

Verdere informatie over de cookies, gebruikt in onze websites

Essentiële Cookies

Analyse Cookies

Social Media-cookies

Gerichte Advertentie-cookies

Cookiebeheer & verwijdering en intrekking van toestemming

Cookiesinformatie

Niet-aansprakelijkheid

Hoe persoonlijke vertrouwelijkheid beschermen?

Op de volgende pagina's,

TURİSTİK HAVA TAŞIMACILIK A.Ş. (Güzeloluk Mahallesi 1879 Sokak Nr.: 148 Antalya-TÜRKİYE) (hierna gerefereerd als “Corendon Airlines”, “wij”), we zullen informatie leveren over het gebruik van onze website Cookies, Traceringsinstrumenten en Social Media Extensies.

2. Definitie

Onze websites gebruiken “Cookies”. Cookies zijn kleine tekstbestanden, overgedragen van onze websites naar de harde schijf van uw computer of mobiel toestel en daar bewaard wanneer u onze website bezoekt. Dus worden uw acties en uw geprefereerde instellingen bewaard tijdens uw browsersessie of worden gebruikt wanneer u onze website een volgende keer bezoekt. Bij uw volgende bezoek aan onze website zal deze informatie terug bezorgd worden aan de server waardoor uw computer of uw mobiel toestel automatisch opnieuw geïdentificeerd wordt en uw geprefereerde instellingen opnieuw opgeladen worden. Dit elimineert de noodzaak dezelfde instellingen te maken telkens u onze website bezoekt, hetgeen een voordeel is. We kunnen Cookies gebruiken voor het traceren van uw voorkeuren, zodat we de inhoud, grafische mogelijkheden en technologie van onze aanbiedingen, internetzichtbaarheid en advertenties in lijn met uw noden kunnen verbeteren en voor het maken van statistische analyse van de gebruiksdata van de website. In onze websites kunnen we technieken gebruiken zoals pixels of conversiebeheer. Voor coherentidoeleinden zullen alle dergelijke technieken hierna gerefereerd worden als Cookies.

Cookietypes

Uiteenlopende cookies worden in onze websites gebruikt:

Cookies van Eerste Partij: We gebruiken Cookies geplaatst door en gecontroleerd door onszelf.

Cookies van Derden: Cookies van derden worden ook gebruikt in onze websites. We kennen niet alle derden die Cookies plaatsen in onze websites. We kennen niet alle Cookies, die in onze websites geplaatst worden door derden. Buiten de analytische Cookies die we gebruiken om onze websites te evalueren, volgen we het gebruik van deze cookies van derden niet.

2.1. Retentieperiode

Cookies worden voor verschillende periodes gehandhaafd:

Sessie Cookies: Sessie Cookies worden enkel gehandhaafd tijdens de periode van uw bezoek aan onze website, bijgevolg worden Cookies enkel gebruikt tijdens uw huidig bezoek aan één van onze websites of bij een browsersessie.

Permanente Cookies: Permanente Cookies worden gehandhaafd op de harde schijf van uw computer of uw mobiel toestel nadat u uw bezoek aan onze website of uw browsersessie beëindigd heeft. Het wordt aldus mogelijk gemaakt u te herkennen bij uw volgende bezoek aan onze website en om uw gebruik van de website te vergemakkelijken.

2.2. Doelen

Cookies worden gebruikt voor de volgende doelen:

Vervullen van bepaalde functies van websites: De gebruikte Cookies helpen bij de werking van onze website en diens bepaalde functies door automatisch uw browser te identificeren.

Analyse en statistieken: Door cookies te gebruiken kunnen we, naast andere dingen die bovenaan vermeld werden, het aantal mensen observeren die onze website bezoeken, de manier waarop deze bezoekers door onze website navigeren en bijgevolg de functies die ze gebruiken. Bovendien kunnen Cookies informatie verzamelen om te gebruiken voor statistische doeleinden.

Advertering/(Re-marketing) marketing: Onze website biedt ook plaats aan Cookies (van derden) voor adverterings- of marketingdoeleinden. Deze helpen u bij het op maat maken van de weergave van de bekeken inhoud, in overeenstemming met uw voorkeuren en helpen ons ook u in de websites de advertenties van onze zakenpartners te tonen.

3. Verdere informatie over de cookies, gebruikt in onze websites

In de volgende hoofdstukken zal u meer informatie gegeven worden over de cookies, gebruikt in onze websites.

3.1. Essentiële Cookies

In onze websites gebruiken we cookies die correct functioneren van de websites verzekeren. Vermelde cookies worden gebruikt voor de onderaan opgelijste doelen:

Opslaan van de toestemming die de gebruiker gegeven heeft voor cookies binnen de context van de domeinnaam

Opslaan of de gebruiker wel of niet JavaScript in de browser uitgeschakeld heeft

Opslaan voorkeuren zoals taal, locatie en de weer te geven zoekresultaten.

Lezen van uw browserinstellingen zodat onze website optimaal weergegeven kan worden op uw scherm

De websites gelijkmatig opladen zodat ze toegankelijk blijven

Optimaliseren van onze websites in realtime, afhankelijk van hoe u de websites gebruikt

3.2. Analyse Cookies

In onze websites gebruiken we cookies die ons helpen de manier te meten waarop onze websites gebruikt worden. Cookies worden gebruikt voor de volgende doelen:

Traceren van het aantal bezoekers aan onze website

Opslaan van de exclusieve digitale identiteit, gebruikt voor het creëren van statistische gegevens over de manier waarop de bezoeker de websites gebruikt

Traceren van de tijd die elke bezoeker in onze website doorbrengt

Optimaliseren van de websites

Beslissen over de onderdelen van onze websites, die verbeterd dienen te worden

3.3. Social Media-cookies

We gebruiken Cookies in onze websites voor het delen van de website-inhoud over de social media, hierdoor de gebruikers van de geselecteerde social media de mogelijkheid biedend rechtstreeks bepaalde inhoud van onze website te delen en liken.

Het is mogelijk dat deze social media-kanalen uw persoonlijke gegevens gebruiken voor hun eigen zaken. Bekijk, voor meer informatie over de verzamelde persoonlijke informatie en de Cookies, geïdentificeerd door de partijen van de social media, het vertrouwelijkheids- en  Cookies-beleid van de gerelateerde partij:

https://en-gb.facebook.com/about/privacy (Facebook)

https://policies.google.com/privacy?hl=gb (GooglePlus en Youtube)

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy (LinkedIn)

https://help.instagram.com/155833707900388 (Instagram)

https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy (Pinterest)

https://privacy.xing.com/en (XING)

https://twitter.com/en/privacy (Twitter)

https://foursquare.com/legal/privacy (FourSquare)

3.4. Gerichte Advertentie-cookies

We gebruiken Cookies om gerichte advertenties en inhoud in onze websites weer te geven. We proberen een idee te krijgen over uw mogelijke interessevlakken, gebaseerd op uw bezoeken aan en uw navigatiegewoonten in onze websites en in websites van derden zodat we de informatie en advertenties kunnen aanpassen, in overeenstemming met uw interesseniveau. We doen aan profilering, gebaseerd op uw interessevlakken en passen de inhoud en advertenties in onze websites aan aan verschillende klantengroepen.

Gerichte advertentiecookies worden voor de volgende doeleinden gebruikt:

Opslaan van en toegang hebben tot uw interessevlakken

Traceren van het aantal bezoekers die op de advertenties klikken

Gebruiken van diensten van derden om de advertenties weer te geven die geschikt zijn voor uw noden, interessevlakken en voorkeuren

In gevallen waar een advertentie die op een toestel gezien wordt, aanleiding geeft tot een actie in een ander toestel  (“M2M Traceren”), meerdere toestellen (bv. telefoon, tablet, desktop computer) koppelend aan een bezoeker

Verzenden van marketing e-mails, op maat gemaakt van uw interessevlakken

4. Cookiebeheer & -verwijdering en intrekken van toestemming

Wanneer u onze websites bezoekt, verschijnt er een hoofding die u informatie biedt over het gebruik van Cookies in onze websites. Het aanklikken van de Sluiten (X)-toets betekent toestemming geven tot het gebruik van Cookies in onze websites.

U kan uw toestemming op elk ogenblik intrekken door uw browserinstellingen te wijzigen, de Cookies-instellingen uit te schakelen en de voordien aangepaste Cookies te verwijderen.

Contacteer, wanneer u uw toestemming gegeven aan cookies van derden wil intrekken, de leverancier van de gerelateerde Cookies. Meer informatie kan verkregen worden in de principes rond gegevensbescherming of Cookies-mededeling van de gerelateerde leverancier. Gebruik de hierboven gegeven links voor toegang.

De meeste browsers geven automatisch toestemming tot het gebruik van Cookies. U kan uw browserinstellingen gebruiken om het gebruik van Cookies te beheren. Wanneer u niet wenst dat de Cookies automatisch opgeslagen worden in uw toestel kan u uw browserinstellingen dienovereenkomstig wijzigen en de Cookiesinstellingen uitschakelen. Via browserinstellingen kan u ook uw voorkeuren aanpassen voor wanneer u geïnformeerd wenst te worden over het gebruik van Cookies wanneer een website ze gebruikt. Bekijk de richtlijnen of de ondersteuningspagina in uw browser voor details over het wijzigen van uw browserinstellingen.

Google Chrome

Firefox

Internet Explorer

Safari

Denk er aan dat u nog steeds onze website kan bezoeken en gebruiken, zelfs na het uitschakelen van Cookies door de browserinstellingen te wijzigen. In bepaalde omstandigheden echter kan het uitschakelen van de Cookies betekenen dat het onmogelijk wordt volledig gebruik van de functies van onze website te maken.

5. Informatie over Cookies

Deze website gebruikt Google Analytics en Google Tag Manager-product hetgeen de webanalysedienst van Google Inc. (“Google”)-bedrijf is. Google Analytics en Google Tag Manager maken gebruik van tekstbestanden, “Cookies” genoemd, die in uw computer opgeslagen worden en die het analyseren van de manier waarop u de website gebruikt toestaan. De informatie, gerelateerd aan hoe u deze website gebruikt, die verzameld wordt via Cookies, wordt, als regel, overgebracht naar en opgeslagen in één van Googles servers in de Verenigde Staten.

IP-anonimisering wordt in deze website toegepast, hetgeen inhoudt dat Googles IP-adres vooraf afgekort wordt in lidstaten van de Europese Unie of in landen die deel uitmaken van een overeenkomst van de Europese Economische Ruimte. Enkel in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres overgedragen naar en opgeslagen in één van Googles servers in de Verenigde Staten en wordt daar afgekort. Zoals geïnstrueerd door de website-eigenaar gebruikt Google deze informatie om te analyseren hoe u de website gebruikt, om rapporten voor te bereiden over de website-activiteit en om informatie te geven aan de website-eigenaar met betrekking tot de diensten gerelateerd aan het gebruik van de website en het internet.

Het IP-adres, afgekort via IP-anonimisering en door uw browser overgedragen binnen het gebied van Google Analytics en Google Tag Manage, wordt niet gecombineerd met de andere gegevens van Google. U kan de opslag van Cookies blokkeren door uw browserinstellingen aan te passen; denk er echter aan dat u in zo'n gevallen niet alle functies van de website volledig zal kunnen gebruiken. Bovendien kan u de browserextensie in de volgende link downloaden en installeren om te beletten dat de informatie over uw gebruik van de website, verzameld door Cookies, (inclusief uw IP-adres), doorgestuurd wordt naar en verwerkt wordt door Google: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=tr.

Deze webpagina gebruikte een Google software, Google Remarketing genoemd voor advertenties, gebaseerd op interessevlakken. Dienstverleners van derden, inclusief Google, tonen advertenties op internet websites en gebruiken Cookies die reeds in voorraad waren, gerelateerd aan de vroegere bezoeken van de gebruiker aan deze website, voor dat doel. De gegevens die op die manier bekomen worden (bijvoorbeeld leeftijdsgroep, mogelijk geslacht en interessevlakken zoals opgemaakt uit de bezochte pagina's) zijn inbegrepen in het paginabeoordelingsrapport, uitgevaardigd door Google Analytics en Google Tag Manager. U kan de browserextensie, ontwikkeld door Google, downloaden en installeren, via de volgende URL, om te beletten dat Cookies voor dat doel door Google gebruikt worden:  http://www.google.com/settings/ads/plugin.

Als alternatief kan de gebruiker het advertentie-initiatief van het netwerk bezoeken, de pagina uitschakelend om het gebruik van Cookies door derden uit te schakelen: http://www.youronlinechoices.com/tr/reklam-tercihleriniz.

Turkije:
http://www.youronlinechoices.com/tr/reklam-tercihleriniz

Duitsland:
http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/

België:
http://www.youronlinechoices.com/be-nl/uw-advertentie-voorkeuren
http://www.youronlinechoices.com/be-fr/controler-ses-cookies

Oostenrijk:
http://www.youronlinechoices.com/at/praferenzmanagement

Nederland:
http://www.youronlinechoices.com/nl/uw-advertentie-voorkeuren

Zwitserland:
http://www.youronlinechoices.com/ch-fr/controler-ses-cookies
http://www.youronlinechoices.com/ch-de/praferenzmanagement
http://www.youronlinechoices.com/ch-it/le-tue-scelte
http://www.youronlinechoices.com/ch-rm/your-ad-choices

Groot-Brittanië:
http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices

Frankrijk:
http://www.youronlinechoices.com/fr/controler-ses-cookies/

Corendon Airlines gebruikt technologieën, aangeboden door derden, voor de levering van websites waarin we onze advertenties plaatsen. Bij het voorstellen van de advertenties aan u gebruiken deze technologieën de informatie, gerelateerd aan uw bezoeken aan deze website en aan de websites waar we onze advertenties plaatsen (dergelijke informatie bevat niet uw naam, adres of gelijkaardige persoonlijke gegevens). In dit voorstellingsproces kan een enkelvoudige cookie geplaatst worden op of gebruikt worden in uw browser. Bovendien kunnen, wanneer we een beter beheer van onze online advertenties willen bereiken, kunnen webtekens, geleverd door onze webadvertentiepartner, eveneens op uw browser geplaatst worden. Deze webtekens staan onze servers toe de cookie te identificeren, de advertentie aanduidend die de browser naar onze website geleid heeft zodra de zoekmachine naar onze website zoekt. De op deze manier verzamelde informatie omvat uw persoonlijke gegevens niet.

We gebruiken de Hotjar-service om de noden van onze gebruikers te weten te komen en om de diensten, die we aanbieden, te verbeteren. Hotjar is een technologiedienst die ons helpt een beter begrip te krijgen van de gebruikerservaring (hoeveel tijd er gespendeerd wordt op welke pagina van de website, welke links meer aangeklikt worden, wat de gebruikers leuk vinden of niet leuk vinden). Via deze dienst zorgen we ervoor dat onze gebruikers ons feedback sturen door de website te gebruiken. Hotjar gebruikt Cookies en andere technologieën om informatie te verzamelen over gedrag en toestellen van de gebruiker (in het bijzonder het IP-adres van het toestel (geanonimiseerd alvorens verzameld te worden), schermtype van het toestel, type van het toestel (originele toestelidentificatoren), browserinformatie, geografische locatie (landgebaseerd) en taalvoorkeur voor het bekijken van de site). Hotjar slaat dergelijke informatie op via bijgenaamde gebruikersprofielen. Noch Hotjar noch wij zullen informatie gebruiken om individuele gebruikers te identificeren of om verdere informatie met een individuele gebruiker te delen. Gebruik de volgende link voor meer informatie om het vertrouwelijkheidsbeleid van Hotjar te bekijken.

https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy

U kan de link onderaan gebruiken om terug te gaan naar de creatie van een gebruikersprofiel, Hotjar te blokkeren van het verzamelen van informatie over uw gebruik van de website en om Hotjar te beletten het traceren van Cookies te gebruiken in andere websites.

https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out

In onze website maken we gebruik van de diensten van Insider, een digitaal marketing automatiseringsinstrument. Met deze dienst kunnen we online- en offline-webmededelingen naar onze gebruikers toe verzenden. Dit staat ons toe mededelingen naar u te verzenden, zelfs wanneer u niet aan het browsen bent op de website. Voor het annuleren van de mededelingen van Insider kan u ofwel de cookies in uw eigen internetbrowser verwijderen of en e-mail verzenden naar het Insider nalevingsteam voor het verwijderen van gebruikersgegevens en voor andere procedures.

Insider 

[email protected]

6. Niet-aansprakelijkheid

We kunnen af en toe wijzigingen aanbrengen aan dit Cookies- en Traceringsinstrumentbeleid. Er kunnen ook wijzigingen zijn aan de gebruiksvoorwaarden van onze website, gerelateerd aan de cookies. We hebben het recht op elk ogenblik en zonder verwittiging de inhoud van dit beleid te wijzigen. Nieuwe beleidsregels zullen van toepassing zijn op het ogenblik dat ze uitgevaardigd worden. Wanneer u onze beleidsregels niet aanvaardt, moet u uw voorkeuren via uw browserinstellingen wijzigen. Verdergaan met het bezoeken van onze websites en het gebruiken van onze diensten nadat de wijzigingen in praktijk gebracht werden, houdt in dat u het geamendeerde Cookies- en Traceringsinstrumentbeleid aanvaardt. U kan de meest recente versie in deze website vinden.
Zorg ervoor, wanneer u uw toestel met anderen deelt, dat ze correct geïnformeerd werden en hun rechten kunnen uitvoeren.

7. Hoe uw persoonlijke privacy beschermen?

Hoe persoonlijke privacy beschermen? 

Persoonlijke gegevens worden niet verzameld voor dergelijke advertenties. Niets van de informatie inclusief naam, adres of e-mailadres wordt gebruikt, uw identiteit naar buiten toe wordt niet geïdentificeerd. Gegevens gerelateerd aan uw webbrowsingactiviteiten worden anoniem verzameld en geanalyseerd in het systeem. Wanneer deze analyse een zeker interessevlak naar voren schuift, wordt een cookie (een klein bestand dat door veel websites gebruikt wordt om de informatie op te slaan die nuttig is voor het verbeteren van uw gebruik van het internet) in uw computer opgeslagen om de advertenties te identificeren die u getoond zullen worden. U kan persoonlijk regelen welke cookies u zal aanvaarden en welke u zal verwerpen.

Het bedrijf dat de gegevens verzamelt en gebruikt geeft u de kans online gedragsadvertenties te weigeren. Om meer informatie te geven over en om meer controle toe te staan over dergelijke advertenties, werden in het bijzonder beste praktijk-principes voor deze kwestie doorheen de EU bepaald. Alle gerelateerde organisaties werden in deze website samengebracht zodat u ze op één enkele locatie kan controleren. Klik hier om online gedragsadvertenties te annuleren.

Denk er aan: Het uitschakelen van gedragsadvertenties betekent niet dat u niet langer advertenties getoond zullen worden op het internet. De getoonde advertenties zullen echter minder overeenstemmen met uw interessevlakken.

 

 

 

 


Kunt u niet vinden wat u zoekt? Neem contact met ons op
Kunt u niet vinden wat u zoekt? Neem contact met ons op