Regels Voor Tickets En Reserveringen

Corendon Airlines draagt zorg voor het luchtvervoer van de persoon, wiens naam vermeld is op het vervoersbewijs (d.w.z. de vliegticket, of enig ander in kopie afgegeven vervoersbewijs). Een vervoersbewijs (vliegticket) is niet aan derden overdraagbaar. Indien u niet reist met een elektronische ticket, geschiedt het vervoer uitsluitend als u een geldig, op uw naam afgegeven vliegticket kunt tonen gedurende de reis. Indien u reist met een elektronische ticket heeft u het recht op vervoer als de elektronische ticket op uw naam is afgegeven en u zich met een identiteitsbewijs desgevraagd kunt legitimeren.

Een geboekte reservering kan niet aan een ander worden overgedragen, of op een andere naam worden gesteld. Veranderen van de reisroute, reisdatum en tijd kan alleen geschieden als de regels dit toestaan. Indien op verzoek van de reiziger de reisdatum en reisroute worden veranderd en daardoor een prijsverschil ontstaat, dan zal dit aan de reiziger in rekening worden gebracht. Na het verstrijken van de vertrektijd van een vlucht kan de reservering niet worden veranderd, de ticket kan niet worden geannuleerd en geschiedt geen restitutie van betaling.
Terugstorting van een kredietkaartbetaling geschiedt op de rekening van de kredietkaarthouder door de organisatie die de ticket heeft afgegeven. Dit kan een bevoegd verkoopkantoor, een callcenter of een agentschap van Corendon Airlines zijn. Restitutie van een contante betaling kan alleen gedaan worden door de organisatie die de contante betaling heeft ontvangen.
Corendon Airlines draagt geen enkele verantwoordelijkheid, mits grove tekortkoming bewezen kan worden, indien tijdens het maken van een reservering in het elektronisch reserveringssysteem een electriciteitstoring, fout, tekortkoming, afbreking, wissen, verlies, vertraging in verwerking of contact, computervirus,  verbindingsfout, diefstal, vernietiging of ongeoorloofde toegang tot data, verandering of gebruik daarvan, optreden.


REGELS VOOR VERANDEREN EN ANNULEREN VAN RESERVERINGEN

Met het in ontvangstnemen van de vliegticket gaat de reiziger akkoord met de onderstaande regels en stemt in met de toepassing daarvan. Na betaling wordt de reis als definitief geboekt beschouwd. Indien in een later stadium in de reserveergegevens en in de vliegticket verandering of annulering plaatsvindt, dan zijn de onderstaande tarieven en regels van toepassing op het totaalbedrag van de desbetreffende vliegticket.

 

Boete ingeval van Annulering
  Laatste dag 1 dag-
1 week
1 week-
1 maand
Meer dan
1 maand
ECO 100% 100% 100% 100%
FLEX 100% 70% 50% 30%
PREMIUM 100% 50% 10% 0%

 

Boete ingeval van Verandering
  Laatste dag 1 dag-
1 week
1 week-
1 maand
Meer dan
1 maand
ECO 100% 100% 100% 100%
FLEX 100% 50% 30% 10%
PREMIUM 100% 30% 0% 0%

 

Passagiersrechten