Openbaarmakingstekst over persoonlijke gegevens

Openlijke / uitdrukkelijke toestemming met betrekking tot / (in het kader van) de KVKK Wet voor de Bescherming van Persoonlijke Gegevens

Hiermede verklaar ik dat ik een openlijke / uitdrukkelijke toestemming heb gegeven dat Turistik Hava Taşımacılık A.Ş. (’’Corendon’’) of (’’De Maatschappij’’ / ’’Het Bedrijf’’), in het kader van de tekst van het document: Algemene Inlichting en het Beleid met betrekking tot de Bescherming van Persoonlijke Gegevens die wordt gepresenteerd binnen de richtlijnen van de 6698 genumereerde KVKK Wet voor de Bescherming van Persoonlijke Gegevens (met Corendon in de hoedenigheid van het verantwoordelijk bedrijf voor de bescherming van persoonlijke gegevens), de door Corendon geautoriseerde en gegevens verwerkende bedrijven, (die daartoe de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen hebben genomen), gemachtigd zijn om de desbetreffende persoonlijke gegevens, adres- en communicatie- gegevens, overige persoonlijke gegevens, door middel van telefoon, e-mail, web, push, kennisgevingen, WhatsApp, verschillende mondelinge – schriftelijke en digitale middelen conform de algemene principes van de KVKK Wet voor de Bescherming van Persoonlijke Gegevens Artikelnummer 4 conform het in de wet vermeld doel en bepaalde tijdsduur op een directe of indirecte manier te verwerken, te verkrijgen, op te nemen, op te slaan, dat deze verwerkte gegevens gedurende een passende tijdsperiode (fysiek of electronisch) veilig kunnen worden opgeslagen, veranderd – gewijzigd, herstructueerd, conform de wetsartikelen openbaard, overgedragen, overgenomen, geclassificeerd, verwerkt, of het gebruik van deze gegevens geblokkeerd met als doel de presentatie, (op de beste manier en omstandigheden), van de door de maatschappij Corendon aan de klanten / passagiers aangeboden producten en diensten, de aanschaf van deze producten en diensten op een betrouwbare en ononderbroken manier, het op een maximum niveau brengen van de klanttevredenheid, het verwezenlijken van de betalingen, het verwezenlijken van de verschillende handelingen met betrekking tot de hierboven opgenoemde diensten, de uitvoering en de ontwikkeling van de verschillende handelingen en operaties, de uitvoering van promotie-, marketing-, advertentie- en campagneactiviteiten van de hierboven genoemde producten en diensten of verschillende andere producten en diensten, (met het doel dat) de klanten kunnen worden geïnformeerd over de verschillende acties, campagnes, diensten en dat de eisen van de overeenkomsten – contracten kunnen worden worden vervuld die met de klanten zijn ondertekend. Ik verklaar dat ik met betrekking tot de hierboven genoemde onderwerpen door de maatschappij Corendon ben geïnformeerd en in het kader van de KVKK Wet voor de Bescherming van Persoonlijke Gegevens mijn openlijke en uitdrukkelijke toestemming heb verleend.

Hiermede verklaar ik dat mijn persoonlijke gegevens beperkt tot de hierboven genoemde doeleinden door het bedrijf kunnen worden doorgegeven aan het personeel van de maatschappij Corendon, groepsmaatschappijen, zakenpartners, aandeelhouders, dienstverlenende bedrijven van de maatschappij Corendon, wettelijke bevoegde luchthavensautoriteiten, algemeen directoraat van de burgerluchtvaart, andere nog bijkomende autoriteiten, de algemeen directoraten van andere landen, alle dienstverlenende firma’s / bedrijven in het binnenland en buitenland, overige officiële instellingen en instanties (voor de voortzetting van hun activiteiten), onafhankelijke onderzoekbedrijven (binnen het kader van de wettelijke verplichtingen en beperkingen), enquête bedrijven, teneinde de aan mij te leveren diensten en / of activiteiten voort te laten zetten. Ik ga ermee akkoord dat ik conform – in overeenstemming met het Artikelnummer 11 van de KVKK Wet voor de Bescherming van Persoonsgegevens en overige gerelateerde wetsartikelen het recht heb om bij het bedrijf aan te melden om te vragen of mijn persoonlijke gegevens wel of niet zijn verwerkt, (indien mijn persoonlijke gegevens zijn verwerkt): Het recht om informatie hierover aan te vragen, te vragen wat het doel van de verwerking van mijn persoonlijke gegevens is, of deze informatie en persoonlijke gegevens wel in overeenstemming met het juiste doel worden gebruikt, er achter te komen aan welke in het buitenland bevindende bedrijven / maatschappijen / derde personen mijn persoonlijke gegevens worden doorgegeven, (indien mijn persoonlijke gegegens op een onvolledige of foutieve wijze zijn verwerkt): Het recht om te kunnen vragen dat deze persoonlijke gegevens worden gecorrigeerd, (indien er geen reden meer bestaat dat mijn persoonlijke gegevens worden verwerkt): Het recht om te kunnen vragen dat deze worden uitgewist – verwijderd – vernietigd, het recht om te kunnen vragen dat het verzoek met betrekking tot het uitwissen – verwijderen – vernietigen van mijn persoonlijke gegevens aan deze bedrijven / maatschappijen / derde personen wordt doorgegeven, (indien tijdens de verwerking en de analyse van mijn persoonlijke gegevens door middel van verschillende automatische systemen er nadelige consequenties voor mij optreden dat ik dus het recht heb om een klacht / bezwaar in te dienen, indien er wegens de onwettelijke verwerking van mijn persoonlijke gegevens deze gegevens worden beschadigd, dat ik het recht heb om tot betaling van een schadevergoeding te vragen, (om gebruik te kunnen maken van mijn desbetreffende rechten), dat ik het recht heb om informatie – documenten die mijn persoonlijke identiteitsgegevens bevestigen, mijn verzoek, (dat informatie bevat over de rechten waarvan ik gebruik wens te maken), dat ik het recht heb om het op de internet website: www.corendon-airlines.com bevindend formulier in te vullen, een ondertekend exemplaar van dit betreffend formulier aan Turistik Hava Taşımacılığı A.Ş. – Bilgi Teknolojileri Departmanı – (Touristische Luchtvervoerbedrijf – Afdeling Informatietechnologie) – Güzeloluk Mahallesi 1879 Sokak No. 148 – Antalya / TURKIJE samen met de informatie en documenten die mijn persoonlijke identiteitsgegevens bevestigen persoonlijk te overhandigen / te presenteren, of door middel van het notariaat of door middel van de overige in de KVKK Wet voor de Bescherming van Persoonsgegevens opgenoemde methodes door te geven / te overhandigen. Tevens accepteer ik en ga ik ermee akkoord dat mijn personlijke gegevens die ik aan het bedrijf / de maatschappij (Corendon) heb doorgegeven juist / correct zijn en indien er veranderingen met betrekking tot deze persoonlijke gegevens optreden ik zo spoedig mogelijk informatie zal geven aan de maatschappij (Corendon.) Ik geef toestemming dat mijn persoonlijke gegevens, (inclusief de gegevens die een speciale eigenschap hebben en die in de KVKK Wet – Turkse Wet voor de Bescherming van Persoonlijke Gegevens worden opgenoemd), kunnen worden verwerkt en opgeslagen, binnen het kader van de procedure kunnen worden gebruikt en aan andere maatschappijen en derde personen kunnen worden doorgegeven zolang het doel slechts de verwerking van deze persoonlijke gegevens is, dat ik een openlijke / uitdrukkelijke toestemming heb gegeven dat binnen de nodige tijdsperiode deze persoonlijke gegevens kunnen worden opgeslagen, met betrekking tot de hierboven opgenoemde onderwerpen de nodige en noodzakelijke uitleg – verklaring – informatie aan mij is gegeven, en dat ik het


Kunt u niet vinden wat u zoekt? Neem contact met ons op
Kunt u niet vinden wat u zoekt? Neem contact met ons op