Vereiste dokumenten voor toelating op de vlucht

Het is de verantwoordelijkheid van onze gasten om voor de gehele reis de vereiste reisdocumenten bij zich te hebben.

Corendon Airlines, alsmede Corendon Airlines Europe zijn niet aansprakelijk voor de juistheid en volledigheid van de relevante reisdocumenten. Indien, overeenkomstig wettelijke voorschriften, bij controle voor toelating tot de vlucht blijkt, dat de vereiste reisdocumenten onvolledig zijn, (beschadigd/versleten/gebroken, ontbrekende pagina, verouderd, enz.) zal de passagier worden geweigerd op de vlucht, ondanks het feit dat een ticket voor de desbetreffende vlucht op zijn naam is afgegeven en/of de incheck-procedure is voltooid.

Deze wettelijke voorschriften verplichten Corendon Airlines en Corendon Airlines Europe niet om de juistheid en de geschiktheid van de reisdocumenten van passagiers te controleren, of te bevestigen, maar vereisen wel verschillende maatregelen om de naleving van de desbetreffende regels te waarborgen.

In het kader van deze maatregelen kunnen Corendon Airlines en Corendon Airlines Europe passagiers weigeren op hun vluchten te vervoeren.

Passagiersrechten