Yurtdışı veri aktarımı

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI YURTDIŞI VERİ AKTARIMINA İLİŞKİN AÇIK RIZA BEYANI

İşbu Açık Rıza Beyanı ile veri sahibi kişi olarak, kendi açık rızam ile paylaştığım kişisel verilerimin Güzeloluk Mah. 1879. Sok. No: 148, Muratpaşa / Antalya / Türkiye adresinde mukim Turistik Hava Taşımacılık A.Ş. (Buradan sonra “CORENDON” olarak anılacaktır) Veri Sorumlusu Şirket tarafından başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu olmak üzere ilgili mevzuat, Aydınlatma Metni ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası kapsamında tarafıma gerekli aydınlatmaların yapılarak işlendiğini,

E-posta, internet sitesi ve benzeri sistemlerin veri tabanlarının yurtdışında olması, Almanya’da kurulu şirket tüzel kişiliğinin bulunması, iştirakler arası veri paylaşımının zorunlu olması nedeniyle kişisel verilerin bu sistemler üzerinden iletilmesi halinde Kurul nezdinde kişisel verilerin yurtdışına aktarılmış sayıldığını bildiğimi,

Bu nedenle Veri Sorumlusu sıfatını haiz Şirkete veya Şirketin tarafıma e-posta ve benzeri sistemler aracılığıyla ilettiği kişisel verilerimin iletildiği anda kendiliğinden yurtdışına aktarılmış olduğunu ve Şirketin iş faaliyetlerini yerine getirebilmesi ve iletişim faaliyetlerini yürütebilmesi amaçlarıyla bu aktarımın zorunlu olduğunu bildiğimi,

İşbu belgeyi imzalamakla bu belgede yer alan hususlarda, AÇIK RIZAMIN mevcut olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Kişisel verilerin açık rıza olmaksızın işlenmesi için kanunda öngörülen başka bir hukuki sebep olmaması halinde kişisel veriler saklama ve imha politikasında belirtilen usullere göre ilk periyodik imhada imha edilir, aksi halde kanunda öngörülen ve Saklama ve İmha Politikasında belirtilen sürelerin sonunda imha edilir.


Uçuşunla ilgili farklı bir bilgiye mi ihtiyacın var? Bize ulaş
Uçuşunla ilgili farklı bir bilgiye mi ihtiyacın var? Bize ulaş