Juridische Informatie en Regels

Algemeen

Corendon Airlines, gevestigd in Turkije, met hoofdkantoor in Antalya (hierna te noemen “Corendon”) is eigenaar van en verricht werkzaamheden met Turistik Hava Taşımacılık A.Ş. De hiernavolgende Voorwaarden en Condities zijn van toepassing op het gebruik van deze website. Indien u bezwaar hebt tegen enig (onder)deel van de Voorwaarden en Condities, dan kunt u geen gebruik maken van deze site. Door het openen en gebruik van deze website gaat u ermee akkoord u te houden aan en verplicht u zich tot de volgende Voorwaarden en Condities. Corendon behoudt zich het recht voor om desgewenst veranderingen in deze Voorwaarden en Condities aan te brengen. Nieuwe voorwaarden zijn onmiddellijk van kracht en door gebruik van de website na publicatie van de veranderingen stemt u in met de nieuwe voorwaarden. Het is geheel uw eigen verantwoordelijkheid om dergelijke veranderingen te controleren.

Vrijwaringsclausule

Corendon wijst alle verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid af (inclusief aansprakelijkheid voor nalatigheid) in relatie tot informatie over, of toegankelijkheid van deze website, of tot de tijdelijke uitschakeling om deze website te raadplegen. De programmering en de up-date processen van deze website worden met uiterste zorgvuldigheid uitgevoerd; Corendon accepteert hoe dan ook geen enkele verantwoordelijkheid voor mogelijke fouten en/of onvolledige danwel verkeerde informatie. Corendon kan niet garanderen dat deze site feilloos werkt en/of dat de aangesloten servers te allen tijde bereikbaar zijn. De informatie die op deze site wordt verstrekt, is vergaard door Corendon en/of door derden. Corendon draagt geen enkele verantwoordelijkheid ten aanzien van de nauwkeurigheid en/of juistheid van deze informatie.

Intellectueel Eigendom

Alle rechten betreffende het Corendon-logo en het handelsmerk “Corendon” berusten bij TURİSTİK HAVA TAŞIMACILIK A.Ş. Corendons handelsnaam, handelsmerk en logos zijn geregistreerde handelsmerken. Reproductie, herpublicatie, of distributie van materiaal zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar van deze informatie is strict verboden. Corendon behoudt zich het recht voor om informatie van de website te verbergen en/of te verwijderen ingeval van inbreuk op de rechten van derden.

Links

Links en referenties naar andere websites, of bronmateriaal, aangeboden en gebruikt door derde partijen, worden vermeld op deze website. Dit wordt gedaan in het belang en voor het gemak van de gebruikers. Wij herinneren eraan dat wij geen enkele controle hebben over en geen enkele verantwoordelijkheid dragen inzake enige informatie, dienst en/of aanbod die op deze sites worden verstrekt, noch inzake een mogelijk misbruik van hun privacybeleid en/of de toepassing daarvan.

Rechtspraak

Op het gebruik van deze website, waarop de bovengenoemde Voorwaarden en Condities van kracht zijn, is de Turkse wetgeving van toepassing. Elk geschil tussen u en Corendon, betreffende, of voortkomend uit het gebruik van deze website op welke wijze dan ook, valt onder de jurisdictie van de competente Rechter van het Turkse Hof in Antalya


Kunt u niet vinden wat u zoekt? Neem contact met ons op
Kunt u niet vinden wat u zoekt? Neem contact met ons op