Grup Rezervasyon Uygulama Kuralları

GRUP REZERVASYONU OPSİYON VE ÖDEME KOŞULLARI
KONFİRMASYON TARİHİ İTİBARİYLE UÇUŞA KALAN GÜN SAYISI ÖN ÖDEME ORANI OPSİYON SÜRESİ
30 GÜN VE ALTI 100% 48 SAAT
60 - 31 GÜN 60% 72 SAAT
90 - 61 GÜN (*)35% 7 GÜN
91 GÜN VE ÜSTÜ (*)25% 15 GÜN

Gruba ait toplam bedelin ödemesi ilk uçuş tarihinden en geç 30 gün önce tamamlanır.
(*) İlk Uçuş tarihine 60 Gün kala Gruba ait toplam bedelin ödemesi % 50’ye tamamlanır

 1. 1- Rezervasyonun, “Grup” olarak değerlendirilebilmesi için uçuşları aynı olmak koşuluyla yolcu sayısının asgari 10 (on) kişi olması gerekmektedir.

 2. 2- Yolcu sayısının 10 (on) kişinin altına düşmesi durumunda grup kuralları uygulanmaz. Ön ödeme bedeli iade edilmez.

 3. 3- Grup rezervasyonlarında Ücretsiz (Free) Bilet uygulaması yoktur.

 4. 4- Grup talebi, talep edilen tarih ve müsaitlik durumuna göre değerlendirilir.

 5. 5- Toplam bilet tutarı, belirtilen ödeme tarihlerinde Kredi Kartı veya Havale/EFT aracılığıyla gerçekleştirilir.

 6. 6- Grup ödemesinin TL cinsinden yapılmak istenmesi halinde tutar, ödeme yapılacak olan tarihteki Merkez Bankası Döviz Satış kuru üzerinden hesaplanır.

 7. 7- Rezervasyon sahibinin Grup fiyat teklifine verdiği yazılı onaya istinaden opsiyonlu ön rezervasyon oluşturulur. Bu opsiyon, fiyat için geçerli olup; rezervasyona dair koltuk garantisi içermemektedir.

 8. 8- Belirtilen opsiyon takibi rezervasyon sahibinin sorumluluğundadır. Bu süre içerisinde ödeme gerçekleşmez ya da ilgili dekont aynı gün içerisinde iletilmezse rezervasyon iptal edilir.

 9. 9- Corendon Airlines yüksek sezon ve sezonlarda opsiyon ve ödeme koşullarını değiştirme hakkını saklı tutar.

 10. 10- Gruba ait toplam bedelinin ilk uçuş tarihinden en geç 1 ay önce hesaba geçmesini takiben Grup rezervasyonu talep edilen kişi sayısı üzerinden No Name olarak kesin rezervasyona dönüştürülür. No Name olarak gerçekleştirilen rezervasyonlarda Yolcu isimleri ilk uçuş tarihinden 1 hafta önce yazılı olarak Corendon Airlines’a bildirimiyle biletleme işlemi gerçekleşir. İsimlerin Corendon Airlines’a ulaşmaması halinde rezervasyon iptal edilir ve 25. Madde de belirtilen ceza bedelleri grup rezervasyon sahibine yansılıtılır.

 11. 11- İş bu sözleşmedeki taraflar https://www.corendonairlines.com/tr/genel-tasima-sartlari bağlantısında bulunan Corendon Airlines Genel Taşıma Kurallarını Kabul eder.

 12. 12- Grup rezervasyon sahibi, Corendon Airlines’ın uçuşlarıyla ilgili olarak müşterilere bilet, taşıma ve güvenlik kuralları hakkında ve gerektiğinde de seyahat edilecek ülkelerdeki pasaport, vize, sağlık, para birimi, göç ve benzeri konularda uygulanan kurallarla ilgili bilgi verir.

 13. 13- Grup rezervasyon sahibi, elektronik ortamda satış yaparken yolcuya ait bilgileri (ad, soyad, doğum tarihi, telefon (GSM) numarası, e-posta adresi vb.) eksiksiz, tam ve doğru olarak bildirmek ya da sisteme girmek zorundadır. Bu bilgiler Corendon Airlines tarafından uçuş iptali veya uçuş saati değişikliği gibi operasyonel bildirimler için kullanılacaktır. Grup rezervasyon sahibi tarafından kurallara aykırı oluşturulan yolcu kayıtları Corendon Airlines tarafından Grup rezervasyon sahibine bildirilmeden iptal edilir. Grup rezervasyon sahibinin yanlış ve / veya eksik girdiği bilgilerden dolayı doğacak olan yolcu veya Corendon Airlines şirketi mağduriyetlerini Grup rezervasyon sahibi tazmin ile mükelleftir.

 14. 14- Grup rezervasyon sahibi, Corendon Airlines tarafından bildirilen uçuş saati değişikliklerini veya uçuş iptallerini derhal yolculara iletilmesinden sorumludur. Bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi ve / veya zamanında yerine getirilmemesi durumunda, Grup rezervasyon sahibi tüm zararları ve / veya masrafları tazmin etmekle yükümlüdür.

 15. 15- Yolcuların derhal bilgilendirilmemesi durumunda, Corendon Airlines, AB Yönetmeliğine (EC 261/2004) uygun olarak yolculara yapılacak tazminat ödemelerini Grup rezervasyon sahibi’ne rücu etme hakkını haizdir.

 16. 16- Grup rezervasyon sahibi, rezervasyonun iptalinden kaynaklı yolculara yapılan iade ödemelerini eksiksiz olarak sağlamakla yükümlüdür. Bu sorumluluk yerine getirilmezse, Grup rezervasyon sahibi tüm zarar ve / veya masrafları tazmin etmekle yükümlüdür.

 17. 17- Uçuştan 48 saat öncesine kadar Grup yolcu sayısınn %20’si oranında yolcu isim değişikliği ücretsiz olarak yapılabilir. Son 48 saat içerisinde isim değişikliği yapılamaz.

 18. 18- Kesinleşen Grup rezervasyonlarındaki tarih, uçuş ve parkur değişiklik taleplerinde https://www.corendonairlines.com/tr/kurallar-ve-yonetmelikler/rezervasyon-ve-bilet-kurallari bağlantısında yer alan Rebooking Ceza Kuralları’ndaki Flex Tarifesi uygulanır.

 19. 19- Grup rezervasyonu oluşturulduktan sonra ilave yolcu rezervasyonları için rezervasyon sistemindeki güncel ücret tarifesi uygulanır.

 20. 20- Grup kuralları çerçevesinde yapılan iptallere bağlı olarak oluşan ceza bedelleri düşüldükten sonra Corendon Airlines hesabında kalan tutar Grup rezervasyon sahibinin var olan veya oluşturulacak kredi hesabına aktarılır. Bu tutar ilgili rezervasyonun oluşturulduğu ilk tarihten itibaren 1 yıl içerisinde rezervasyon sahibi tarafından başka bir rezervasyon için kullanılabilir.

 21. 21- Corendon Airlines tarafından yapılacak iptaller sonrasında herhangi bir ceza yansıtılmadan ödenen Grup bedeli Grup rezervasyon sahibi’nin var olan veya oluşturulacak kredi hesabına aktarılır.

 22. 22- Grup fiyatı üzerinden münferit bilet satışı yapan Grup rezervasyon sahibi’nin rezervasyonu iptal edilir. Corendon Airlines tarafından uçuşa 21 gün öncesine kadar farkedilmesi durumunda rezervasyon sahibinin rezervasyonu Corendon Airlines tarafından iptal edilir, ön ödeme iade edilmez. Bu sebeplerle doğacak zararın tazmin yükümlülüğü Grup rezervasyon sahibine aittir.

 23. 23- Bu sözleşmenin imza altına alındığı tarih itibariyle gündemde olmayan, beklenilmeyen ve tarafların kontrolü dışında vuku bulan gelişmelerin yaşanması ile birlikte her iki tarafın da birbirlerine karşı yüklendikleri sorumluluk ve görevlerini tam olarak yerine getirmelerine engel olan durumlar (Grev, lokavt, doğal afet, savaş, terör, yangın, ayaklanma, abluka, pandemi, epidemic, havalimanının kapatılması vb. gibi) mücbir sebepler kapsamında değerlendirilir. Bu yönde gelişmelerin yaşanması halinde, mücbir sebep olarak kabul edilen gelişme veya gelişmelerden etkilenen taraf, diğer tarafı yazılı olarak bilgilendirmekle yükümlüdür. Mücbir sebep olarak kabul edilen gelişmelerin otuz (30) günden fazla sürmesi ve devam etmesi halinde taraflar işbu sözleşmeyi feshi yoluna gitme hakkına sahiptir.

 24. 24- Taraflar https://www.corendonairlines.com/KVKKveGDPR.pdf linkindeki Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK) ve AB Genel Veri Koruma Yasası (GDPR) hükümlerini Kabul eder.

 25. 25- Toplam bilet tutarına göre iptal durumunda yansıtılacak ceza oranları aşağıdaki tabloya göre yapılacaktır.

TOPLAM BİLET TUTARINA GÖRE İPTAL DURUMUNDA YANSITILACAK CEZA ORANLARI

Grup iptal oranı \ Uçuşa kalan süre 90 Güne kadar 89-61 Gün arası 60-31 Gün arası 30-0 Gün arası
100% - %76 İptal edilen bilet bedelinin %20 İptal edilen bilet bedelinin %30 İptal edilen bilet bedelinin %50 (*) İptal edilen bilet bedelinin %100
75% - % 51 İptal edilen bilet bedelinin %15 İptal edilen bilet bedelinin %20 İptal edilen bilet bedelinin %30 İptal edilen bilet bedelinin %50
50% - 21 % İptal edilen bilet bedelinin %10 İptal edilen bilet bedelinin %15 İptal edilen bilet bedelinin %20 İptal edilen bilet bedelinin %30
20% ve Altı İptal edilen bilet bedelinin % 0 İptal edilen bilet bedelinin %10 İptal edilen bilet bedelinin %15 İptal edilen bilet bedelinin %20

(*) Toplam bilet tutarının ödenmesi koşuluyla

(**) Yakıt harcının iadesi yapılmaz.


Uçuşunla ilgili farklı bir bilgiye mi ihtiyacın var? Bize ulaş
Uçuşunla ilgili farklı bir bilgiye mi ihtiyacın var? Bize ulaş