Tijdens de vlucht


Baggage operations

DURING THE FLIGHT GENERAL

Vluchttijden vermeld in het vluchtschema maken geen integraal onderdeel uit van het vervoerscontract. Het kan variëren tussen de datum van publicatie en de datum van boeking of reis. Corendon Airlines zal u informeren over de huidige geplande vluchttijd voordat wij uw reservering besvestigen.

Tenzij de exacte vluchttijd is opgegeven bij de reservering van de vlucht, is Corendon Airlines niet verplicht om de vlucht confrom deze vluchtschema uit te voeren, maar is wel verplicht om de vlucht uit te voeren op de dag welke op de reservering staat vermeld.

Zodra de vluchttijden exact worden, wordt u hiervan door Corendon Airlines op de hoogte gesteld. Corendon Airlines streeft ernaar wijzigingen in vluchttijden tot een minimum te beperken en u zo vroeg mogelijk van wijzigingen op de hoogte te stellen. Aangekondigde vluchttijden kunnen vanwege operationele redenen onderhevig zijn aan redelijke wijzigingen.

Corendon Airlines is bevoegd om het vliegtuigtype te wijzigen, het vervoer geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een derde partij, mits zij verantwoordelijk blijven voor de geboekte vlucht.

Als we een wijziging moeten aanbrengen in het vliegtuig/de luchtvaartmaatschappij waarmee u gaat vliegen, zullen we u zo snel mogelijk op de hoogte brengen van de wijziging en de nieuwe luchtvaartmaatschappij.

Vond u deze vraag & antwoord nuttig?

Bedankt voor uw feedback

Roken is op geen enkele vlucht toegestaan, ook niet het gebruik van E-sigaretten.

Vond u deze vraag & antwoord nuttig?

Bedankt voor uw feedback

Volgens de verordening (SHY_IPC) uitgegeven door het Directoraat-Generaal van de Burgerluchtvaart, die vanaf 01.01.2014 in werking is getreden en gepubliceerd in het staatsblad op 29.01.2013, bevat informatie met betrekking tot de boetes die moeten worden toegepast op de passagiers die bepaalde regels op onze vluchten overtreden.

Vond u deze vraag & antwoord nuttig?

Bedankt voor uw feedback

Onhandelbare passagiers zijn passagiers die zich zo gedragen dat ze de veiligheid van het vliegtuig, de andere passagiers en de bemanningsleden in gevaar brengen. Voorbeelden hiervan zijn; storend gedrag vertonen, beledigend zijn, alcohol of andere middelen gebruiken, de bemanning of andere passagiers lastigvallen, rookverbod overtreden, de veiligheids- en beveiligingsvoorschriften niet naleven, inclusief alle gerelateerde instructies die door de bemanning worden gegeven.

Indien de passagier zich niet aan de regels houdt, ondanks herhaalde waarschuwingen en een van de in deze verordening vastgestelde overtredingen blijft voortzetten, zullen er met goedkeuring van de nationale burgerluchtvaartautoriteit verdere veiligheidsmaatregelen (inclusief terughoudendheid) worden genomen met betrekking tot de passagier, zoals bepaald in de nationale/ internationale wetten en procedures.

Mocht de onhandelbare passagier dit onwettige gedrag blijft volhouden, dan zal hem een boete opgelegd worden in overeenstemming met de voorschriften.

Vond u deze vraag & antwoord nuttig?

Bedankt voor uw feedback

De zones die op luchthavens voor vliegtuigen zijn bestemd, worden luchthavensplatforms genoemd.
Nadat de vliegtuigen hun parkeerpositie op de platforms hebben ingenomen, worden diverse handelingen verricht, zoals bijtanken, passagiers afzetten en ophalen, enz.
Er zijn ook een aantal punten waarmee rekening moet worden gehouden op de platforms.

1- Roken is verboden.
2- Zorg ervoor dat geen stoffen zijn die kunnen ontbranden of vonken.
3- Werknemers moeten een reflecterend vest dragen.

Vond u deze vraag & antwoord nuttig?

Bedankt voor uw feedback


Kunt u niet vinden wat u zoekt? Neem contact met ons op
Kunt u niet vinden wat u zoekt? Neem contact met ons op