Obsługa bagażu

Staramy się, aby było jak najbardziej przejrzyście, kiedy potrzebujesz więcej informacji na temat obsługi bagażu. Tutaj znajdziesz najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi na nie.


Baggage operations

Obsługa bagażu

Twój bagaż zostanie odebrany od Ciebie na lotnisku podczas odprawy. Jeżeli wybrałeś opcję odprawy online, możesz skorzystać z naszego punktu zrzutu bagażu (bag drop), który jest otwarty na czas normalnej odprawy.

Czy to pytanie i odpowiedź były dla Ciebie przydatne?

Dziękujemy za Twój komentarz

To bagaż nadany przy stanowisku odprawy, podczas lotu znajduje się w luku bagażowym w samolocie.

Czy to pytanie i odpowiedź były dla Ciebie przydatne?

Dziękujemy za Twój komentarz

Corendon Airlines nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia, opóźnienia lub utratę kruchych, łatwo psujących się lub wartościowych przedmiotów, takich jak biżuteria, dokumenty, sprzęt elektroniczny lub metale szlachetne i inne przedmioty, których przewożenie na pokładzie samolotu jest zabronione, a także przedmioty lub bagaż, które zostały opóźnione lub uszkodzone w wyniku kontroli bezpieczeństwa. Dla spokoju umysłu zalecamy wykupienie ubezpieczenia bagażu na wypadek utraty, opóźnienia lub uszkodzenia.

Czy to pytanie i odpowiedź były dla Ciebie przydatne?

Dziękujemy za Twój komentarz

Nie posiadamy usługi transportu bagażu na lotnisku. Prosimy kontaktować się bezpośrednio z lotniskiem, z którego odbywa się wylot.

Czy to pytanie i odpowiedź były dla Ciebie przydatne?

Dziękujemy za Twój komentarz

This will all depend on the circumstance of why your booking was cancelled. If Corendon Airlines cancels for any unforeseen circumstance then a refund of your ticket fare including any extra baggage added will be issued.

If a regular ticket is cancelled at the request of the passenger, any additional service purchased is non-refundable. If you wish to cancel an open ticket, different conditions may apply. So, please click here for detailed information about Open Ticket rules.

Please note should you have booked through a third-party agency all and any refunds will be managed through your tour operator or travel agent.

Czy to pytanie i odpowiedź były dla Ciebie przydatne?

Dziękujemy za Twój komentarz

Waga bagażu

Każdy pasażer powyżej drugiego roku życia może mieć przy sobie tylko jedną sztukę bagażu podręcznego jednocześnie (Eco, Flex, Premium). Bagaż podręczny nie może ważyć więcej niż 8 kg i nie może przekraczać wymiarów 55x40x25cm. (W przypadku biletów PROMO tylko bagaż podręczny/przedmioty osobiste (o wymiarach maksymalnie 40 x 30 x 15, mieszczące się pod siedzeniem) są darmowe.) (Rodzaje-biletow)

Rodzice dzieci poniżej drugiego roku życia mogą mieć przy sobie torbę na pieluchy i pokarm dla niemowląt, który wystarcza na czas lotu.

Instrument muzyczny z pokrowcem o długości nieprzekraczającej 100 cm można zabrać na pokład zamiast bagażu podręcznego.

Oprócz bagażu podręcznego akceptujemy torebkę damską, torbę na dokumenty, torbę na aparat lub torbę na laptop.

Czy to pytanie i odpowiedź były dla Ciebie przydatne?

Dziękujemy za Twój komentarz

Z wyjątkiem bagażu podręcznego, całkowita waga bagażu rejestrowanego zależy od zakupionej taryfy biletowej oraz od miejsca docelowego Twojej podróży. Szczegóły można znaleźć klikając w podany link: https://www.corendonairlines.com/pl/rodzaje-biletow

Czy to pytanie i odpowiedź były dla Ciebie przydatne?

Dziękujemy za Twój komentarz

Dzieci powyżej 2 lat mają taką samą ilość bagażu rejestrowanego jak dorośli, w zależności od zarezerwowanej ceny biletu.

Czy to pytanie i odpowiedź były dla Ciebie przydatne?

Dziękujemy za Twój komentarz

Niemowlęta mają prawo do 10 kg bagażu podczas wszystkich lotów. Na wszystkich innych trasach dzieciom nie przysługuje limit bagażu. Niemowlęta nie są uprawnione do posiadania bagażu podręcznego, natomiast w samolocie przyjmowana jest jedna torba pod warunkiem, że zawiera pieluchy i żywność dla niemowląt oraz nie przekracza maksymalnych wymiarów bagażu podręcznego. Do kabiny można zabrać łącznie 10 pojemników (butelka/butelka dla niemowląt) gotowej żywności z których każdy nie może przekroczyć 100 ml. Nasz personel pokładowy z przyjemnością zapewni Ci ciepłą wodę. Możesz bezpłatnie zabrać na pokład 1 wózek na 1 dziecko (w tym podwójny wózek w przypadku bliźniaków) lub fotelik samochodowy. Ze względu na kabinowe zasady bezpieczeństwa przedmioty te muszą być przechowywane w luku bagażowym. Możesz jednak zabrać wózek lub fotelik samochodowy aż do wejścia do samolotu. Jeśli chcesz zabrać ze sobą drugi wózek, fotelik dziecięcy lub łóżeczko turystyczne, ich waga zostanie odjęta od całkowitego przydziału bagażu dla dorosłych objętych rezerwacją.

Czy to pytanie i odpowiedź były dla Ciebie przydatne?

Dziękujemy za Twój komentarz

Pasażerom, którzy kupili bilety FLEX, przysługuje 1 bezpłatna sztuka bagażu rejestrowanego (23 kg), a w przypadku biletów PREMIUM dozwolone są 2 sztuki bagażu (każda po 20 kg).

Czy to pytanie i odpowiedź były dla Ciebie przydatne?

Dziękujemy za Twój komentarz

Przedmioty zabronione

Zgodnie z przepisami zabrania się, z pewnymi wyjątkami, przewożenia  w samolocie przedmiotów należących do kategorii towarów niebezpiecznych, gdyż stwarza to zagrożenie dla bezpieczeństwa lotu.

Substancje należące do kategorii substancji niebezpiecznych to: materiały wybuchowe, gazy, substancje łatwopalne, utleniacze i nadtlenki organiczne, substancje żrące, zakaźne i toksyczne, materiały radioaktywne i baterie litowe,

inne substancje niebezpieczne, takie jak substancje niebezpieczne dla środowiska i magnetyczne.

Substancje niebezpieczne wymienione w poniższej tabeli mogą być przewożone w obecności pasażera na określonych zasadach.

Należy również wziąć pod uwagę inne ograniczenia wynikające z przepisów krajowych i międzynarodowych (takie jak ograniczenia dotyczące cieczy i ograniczenia celne), z wyjątkiem poniższych warunków. Aby uzyskać szczegółowe informacje, skontaktuj się z Formularz kontaktowy z klientem

Ze względów bezpieczeństwa władze mogą otworzyć Twój bagaż. Corendon Airlines nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które mogą wystąpić, jeśli bagaż był zablokowany.

Tabela niebezpiecznych towarów

Czy to pytanie i odpowiedź były dla Ciebie przydatne?

Dziękujemy za Twój komentarz

Cenne przedmioty nie powinny być umieszczone w luku bagażowym samolotu. Wszelkie cenne przedmioty należy przesłać za pośrednictwem usługi cargo. Prosimy pamiętać, że jeśli zdecydujesz się umieścić cenne przedmioty w bagażu rejestrowanym, linie Corendon Airlines nie mogą być pociągnięte do odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub uszkodzenia cennych przedmiotów.

https://www.corendonairlines.com/pl/centrum-pomocy/dopuszczalny-limit-bagazu

Czy to pytanie i odpowiedź były dla Ciebie przydatne?

Dziękujemy za Twój komentarz

W przypadku przekroczenia limitu bagażu na lotnisku zostanie naliczona dodatkowa opłata za bagaż.

Zalecamy wcześniejsze wykupienie dodatkowego limitu bagażu.

Tabela niebezpiecznych towarów

Czy to pytanie i odpowiedź były dla Ciebie przydatne?

Dziękujemy za Twój komentarz

Tak, w bagażu podręcznym możesz przewozić płyn, o ile przestrzegasz przepisów. Płyny można przewozić tylko w pojemniku o pojemności nie większej niż 100 ml. Wszystkie pojemniki na płyny należy przechowywać w przezroczystej plastikowej torbie. Torba musi mieć możliwość zamykania na suwak i nie może przekraczać 20x20 cm. Wszystkie płyny należy przedstawić w punkcie kontroli bezpieczeństwa na lotnisku. Możesz przewieźć maksymalnie 10 pojemników po 100 ml. Przed przybyciem na lotnisko upewnij się, że Twoje płyny są prawidłowo przechowywane w przezroczystej plastikowej torbie. Zalecamy ograniczenie ilości przedmiotów, które mogą być potrzebne podczas lotu. Jeśli to możliwe, umieszczaj płyny w bagażu rejestrowanym. Prosimy pamiętać, że wszelkie płyny niezgodne z przepisami bezpieczeństwa zostaną odrzucone i mogą zostać skonfiskowane przez ochronę. Corendon Airlines nie ponosi za to żadnej odpowiedzialności.

Czy to pytanie i odpowiedź były dla Ciebie przydatne?

Dziękujemy za Twój komentarz

Zalecamy, aby przed podróżą sprawdzić regulacje celne kraju, do którego się wybierasz, za pośrednictwem rządowej strony internetowej. Corendon Airlines nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku nieprzestrzegania odpowiednich przepisów celnych/w przypadku nieprawidłowego transportu towarów.

Czy to pytanie i odpowiedź były dla Ciebie przydatne?

Dziękujemy za Twój komentarz

Sprzęt sportowy i medyczny

Możesz zabrać ze sobą dowolne leki i sprzęt medyczny (z zastrzeżeniem przepisów dotyczących wielkości). Niektóre urządzenia medyczne należy zarezerwować przed podróżą, dlatego prosimy o kontakt z naszym zespołem specjalnego wsparcia przed wylotem, jeśli podróżujesz z jakimkolwiek urządzeniem medycznym. Pamiętaj, że zalecamy sprawdzenie, czy wszystkie przepisane leki mogą być zabrane do miejsca docelowego, do którego podróżujesz. Jeśli masz jakieś konkretne prośby dotyczące leków lub sprzętu medycznego, odwiedź: https://www.corendonairlines.com/pl/centrum-pomocy/kontakt/wniosek-o-specjalne-wsparcie

Czy to pytanie i odpowiedź były dla Ciebie przydatne?

Dziękujemy za Twój komentarz

Zalecamy wszystkim klientom przewożenie wszelkich niezbędnych leków (lub niewielkich zapasów) w bagażu podręcznym na wypadek problemów, które mogą wystąpić z bagażem rejestrowanym. Jeśli masz jakieś konkretne prośby związane z lekami lub sprzętem medycznym, kliknij w link: www.corendonairlines.com/pl/centrum-pomocy/kontakt/wniosek-o-specjalne-wsparcie

Czy to pytanie i odpowiedź były dla Ciebie przydatne?

Dziękujemy za Twój komentarz

Goście proszeni są o posiadanie przy sobie zaświadczenia lekarskiego (wydanego do maks. 1 miesiąca wcześniej) dotyczącego igieł, lekarstw o silnym działaniu (na które została wystawiona czerwona recepta) i podobnych produktów leczniczych. Obowiązkiem pasażera jest uzyskanie informacji na temat przepisów bezpieczeństwa i przepisów celnych kraju, z którego wylatują lub do którego przylatują oraz postępowanie zgodnie z tymi zasadami. Corendon Airlines nie ponosi odpowiedzialności za leki i podobne produkty medyczne, które nie są dozwolone na pokładzie ze względu na bezpieczeństwo lub cło.

Czy to pytanie i odpowiedź były dla Ciebie przydatne?

Dziękujemy za Twój komentarz

Nasi pasażerowie mogą przewozić sprzęt do tenisa w ramach swojego bagażu rejestrowanego bez konieczności wcześniejszego powiadomienia lub uzyskania specjalnej zgody. W przypadku przekroczenia limitu bagażu obowiązują zasady dotyczące bagażu.

Czy to pytanie i odpowiedź były dla Ciebie przydatne?

Dziękujemy za Twój komentarz

"Yes, you can pay to take your golf equipment on our flights. A golf equipment set carried by the passenger only consists of items such as golf clubs, golf balls, a pair of golf shoes and a golf bag. Personal items are not allowed to be transported in the golf bag.

To make sure we have enough room for everyone's bags we limit the amount we carry to a maximum of 50 pieces per aircraft. You golf baggage should include only golf equipments such as golf For detailed information about golf equipment fees and limit, you can visit our Baggage Allowance page."

Czy to pytanie i odpowiedź były dla Ciebie przydatne?

Dziękujemy za Twój komentarz

Czy to pytanie i odpowiedź były dla Ciebie przydatne?

Dziękujemy za Twój komentarz


Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Skontaktuj się z nami
Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Skontaktuj się z nami