Podczas lotu

Staramy się, aby było jak najbardziej przejrzyście, kiedy potrzebujesz więcej informacji na temat procedur podczas lotu. Tutaj znajdziesz najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi na nie.


Baggage operations

Ogólne

Czasy lotów podane w rozkładzie lotów nie stanowią integralnej części umowy transportowej. Mogą się różnić między datą publikacji, a datą rezerwacji lub podróży. Corendon Airlines poinformuje Cię o aktualnie planowanym czasie lotu przed potwierdzeniem Twojej rezerwacji.

W przypadku braku dokładnego czasu lotu w rezerwacji Corendon Airlines zobowiązuje się nie rozpoczynać lotu o określonej godzinie odlotu, ale w dniu wskazanym w rezerwacji. Gdy tylko godziny lotu będą określone, zostaniesz o tym poinformowany przez Corendon Airlines.

Corendon Airlines dołoży wszelkich starań, aby zmiany godzin lotu były minimalne i możliwie jak najwcześniej poinformuje Cię o zmianach. Ogłoszone godziny lotów mogą podlegać uzasadnionym zmianom ze względu na operacje lotnicze.

Corendon Airlines jest upoważniona do zmiany typu samolotu, przeniesienia działalności transportowej na osobę trzecią w całości lub w części, pod warunkiem, że w przyszłości pozostanie ona odpowiedzialna za zarezerwowany transport.

W przypadku zmiany na inną linię lotniczą, zostaniesz poinformowany o zmianie i tożsamości drugiej linii lotniczej tak szybko, jak to możliwe, najpóźniej przy wejściu na pokład samolotu.

Czy to pytanie i odpowiedź były dla Ciebie przydatne?

Dziękujemy za Twój komentarz

Palenie papierosów i e-papierosów podczas jakiegokolwiek lotu jest zabronione.

Czy to pytanie i odpowiedź były dla Ciebie przydatne?

Dziękujemy za Twój komentarz

Zgodnie z rozporządzeniem (SHY_IPC) o karach administracyjnych opublikowanym w Dzienniku Ustaw 29.01.2013 r. i ustanowionym przez Generalną Dyrekcję Lotnictwa Cywilnego jest to informacja dotycząca kar nałożonych na pasażerów naruszających określone zasady podczas naszych lotów od 01.01.2014 r.

Czy to pytanie i odpowiedź były dla Ciebie przydatne?

Dziękujemy za Twój komentarz

Niesubordynowani pasażerowie to osoby, które mogą działać w sposób zagrażający bezpieczeństwu samolotu, innych pasażerów i członków załogi.

Przykładami niesubordynowanych pasażerów są pasażerowie wykazujący zachowanie, które jest uciążliwe, obraźliwe, wskazuje na zatrucie alkoholem lub innymi substancjami, nękanie załogi lub innych pasażerów, łamanie zakazu palenia, nieprzestrzeganie przepisów bezpieczeństwa, w tym wszystkich powiązanych instrukcji wydanych przez załogę.

W przypadku gdy niesubordynowany pasażer nadal popełnia jedno z naruszeń określonych w niniejszym rozporządzeniu pomimo powtarzających się ostrzeżeń, zostaną podjęte dalsze środki bezpieczeństwa (w tym środki przymusu) w odniesieniu do pasażera, określone w krajowych/międzynarodowych przepisach i procedurach, zatwierdzone przez Krajowy Urząd Lotnictwa Cywilnego. Dodatkowo, jeśli niesubordynowany pasażer nadal będzie zachowywał się bezprawnie, zostanie na niego nałożona kara zgodnie z przepisami.

Czy to pytanie i odpowiedź były dla Ciebie przydatne?

Dziękujemy za Twój komentarz

Płyta postojowa na lotnisku to termin lotniczy. Obszary przeznaczone dla samolotów na lotniskach nazywane są płytami postojowymi. Po zajęciu przez samoloty miejsc postojowych na płycie lotniska wykonywane są różne czynności, takie jak tankowanie, wysadzanie i odbiór pasażerów itp.

W przypadku płyt postojowych na lotnisku należy również wziąć pod uwagę kilka kwestii.

  1. Palenie na płycie lotniskowej jest zabronione.
  2. Należy uważać, aby żadne substancje, które mogą iskrzyć lub się zapalić, nie były dostępne.
  3. Pracownicy powinni zwracać uwagę na chodzenie po płycie lotniskowej w kamizelce odblaskowej.

Czy to pytanie i odpowiedź były dla Ciebie przydatne?

Dziękujemy za Twój komentarz


Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Skontaktuj się z nami
Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Skontaktuj się z nami